SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,318 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć dziesiąty i ostatni w tym roku finał.
W eliminacjach najwyższą średnią ocen otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. High Trestle Trail
Autor: cotinus2. Mięciutko
Autor: ixs3. Most do Beksińskiego
Autor: Tomeyk4. Pustki
Autor: este5. Wojna Światów
Autor: este

 

·
Moderator
Joined
·
8,318 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:

10. Randka w Bydgoszczy 2.42
9. II 2.81
8. Łódź niczym Tokio 3.21
7. Przerośli mnie 3.33
6. Świat kontrastów 3.36
5. High Trestle Trail 3.4
4. Mięciutko 3.58
3. Wojna Światów 3.92
2. Pustki 4.12
1. Most do Beksińskiego 4.66
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top