SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,333 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dziesiątego i ostatniego w tamtym roku finału są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Most do Beksińskiego: 8 głosów (61.54 %)
Autor: Tomeyk

DRUGIE MIEJSCE:

Wojna Światów: 4 głosy (30.77 %)
Autor: este

POZOSTALI FINALIŚCI:

High Trestle Trail: 1 głos (7.69 %)
Autor: cotinus

Mięciutko: brak głosów
Autor: ixs

Pustki: brak głosów
Autor: este

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top