SkyscraperCity Forum banner

Konkurs "Abstrakcja" - WYNIKI FINAŁU

11604 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  g_reg
Wyniki finału konkursu na temat "abstrakcja" są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Bieżnik: 17 głosów (30.91 %)
Autor: ww_lodz

DRUGIE MIEJSCE:

Przyspieszenie: 14 głosów (25.45 %)
Autor: Awik

POZOSTALI FINALIŚCI:

ARCHIMETRIE I: 11 głosów (20.00 %)
Autor: mayrah

Struny: 10 głosów (18.18 %)
Autor: lulek89

Regresja nieliniowa: 3 głosy (5.45 %)
Autor: g_reg
Tym razem zaszczytnego wyboru kolejnego tematu konkursowego dokona ww_lodz :)
Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
See less See more
5
1 - 7 of 7 Posts
To mi sprawiliście prezent na 21. urodziny! :hug:
Dzięki wielkie i gratuluję Awikowi drugiego miejsca, bo to zdjęcie, na które oddałem swój głos.
Reszcie także dziękuję i... do zobaczenia!
Gratulacje! :applause:
Szkoda że na międzynarodowym Ci się nie udało z tym zdjęciem.

Gratulacje również dla pozostałych finalistów i dzięki za głosy na mnie :)
No, to mayrah, okazalas sie jednak lepsza od zwyklego pstryku z autostrady. Gratulacje:)
Najlepsze wygrało, gratulacje.

I dzięki za głosy na moje zdjęcie :cheers:
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top