SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,346 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wyniki konkursu "Cień" są następujące:

ZWYCIĘZCA:

Wyjście z cienia: 23 głosów (41.07%)
Autor: moozg666
DRUGIE MIEJSCE:

Konstrukcja: 11 głosów (19.64%)
Autor: Admiral Dochodiaga
DRUGIE MIEJSCE ex equo:

Miasto cieni: 11 głosów (19.64%)
Autor: Krzycho
POZOSTALI FINALIŚCI:

Na polach, w cieniu fabryk: 7 głosów (12.50%)
Autor: moozg666
Zmartwychwstali: 4 głosy (7.14%)
Autor: SzychaTym razem przewaga pierwszego miejsca nad resztą stawki była bardzo wyraźna, ale za to mamy podwójne miejsce drugie. Zakończona została też długa seria zwycięstw Admirała i tym razem temat następnej edycji wybiera moozg666 :)
Gratuluję zwycięzcy a także wszystkim pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top