SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

Konkurs "Dachy" - FINAŁ!

949 Views 1 Reply 1 Participant Last post by  SoboleuS
Czas rozpocząć finał konkursu na temat "dachy":
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. <
Autor: lulek892. Gotham City
Autor: lulek893. Klimek Murańka - wyjście z progu
Autor: am704. Le parkour
Autor: Awik5. Nieproporcje
Autor: mayrah

1 - 2 of 2 Posts
I wyniki:
(jak widać temat wzbudził zainteresowanie ;))

27. Obiekt zadaszony 7.18
26. jeszcze nie zdobyty, ale już niedaleko 7.25
25. Klockowo 7.36
24. Dwie wieże 7.55
23. ku niebiosom 7.6
22. Dach elegancy 7.82
21. Kociokwik 7.92
20. Kryształ 8
19. Niby zimno a jednak sroka 8
18. Miasto okiem galerianki 8
17. Dach za dachem 8
16. Hrad Technicolor 8
15. Skrawki 8
14. Znajdź 3 kościoły 8.08
13. Goście 8.23
12. Geometria miasta 8.27
11. Do motyla 8.31
10. Drabiną do Nieba 8.46
9. Zielona wyspa 8.46
8. Późne popołudnie 8.55
7. Warhattan 8.6
6. Czarny Kot 8.61
5. < 8.69
4. Nieproporcje 9.19
3. Le parkour 9.27
2. Gotham City 9.36
1. Klimek Murańka - wyjście z progu 9.57
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top