SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,559 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas w końcu rozpocząć finał konkursu na temat "modernizm":
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Blu
Autor: Awik2. Formy
Autor: mayrah3. Pasaż Śródmiejski
Autor: kafarek4. Szklana Pułapka
Autor: lulek895. Trójkątne rytmy
Autor: jacca

 

·
Moderator
Joined
·
9,559 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I (długo wyczekiwane ;)) wyniki:

15. ZUS czy nie ZUS, ale stoi 7.45
14. w punkt 7.67
13. Modernizm nr 14 7.75
12. Jak przez okno 7.9
11. Zegar z Berufsschulen 8
10. Okienko inne niż wszystkie 8
9. Uwaga szkło! 8.19
8. Bóg tak chciał 8.19
7. M _ _ _ _ _ _ _ M 8.4
6. 1973 8.43
5. Trójkątne rytmy 8.5
4. Szklana Pułapka 8.57
3. Pasaż Śródmiejski. 9.08
2. Formy 9.11
1. Blu 9.39
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top