SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,560 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki finału konkursu na temat "modernizm" są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Blu: 12 głosów (57.14 %)
Autor: Awik

DRUGIE MIEJSCE:

Pasaż Śródmiejski: 6 głosów (28.57%)
Autor: kafarek

POZOSTALI FINALIŚCI:

Formy: 3 głosy (14.29 %)
Autor: mayrah

Szklana Pułapka: brak głosów
Autor: lulek89

Trójkątne rytmy: brak głosów
Autor: jacca
Czyli zgodnie z naszymi zasadami, kolejny temat z listy wybiera Awik, przy okazji będzie to ostatni temat wybrany z obecnej listy, w związku z czym niedługo trzeba będzie rozpocząć tworzenie nowej :)
Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top