SkyscraperCity Forum banner

Konkurs "Nocna zmiana" - WYNIKI FINAŁU

1131 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  este
Wyniki finału konkursu na temat "nocna zmiana" są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Mokra robota: 11 głosów (39.29 %)
Autor: este

DRUGIE MIEJSCE:

A każdy niech robi swoje: 8 głosów (28.57 %)
Autor: hudy1

POZOSTALI FINALIŚCI:

Białe kołnierzyki: 6 głosów (21.43 %)
Autor: Zapaleniec

Nostromo: 2 głosy (7.14 %)
Autor: am70

Zdjęcia same się nie wrzucą: 1 głos (3.57 %)
Autor: lulek89
Zgodnie z naszymi zasadami, tym razem kolejny temat z listy wybiera este :)
Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
See less See more
5
1 - 2 of 2 Posts
Dziękuję za głosy - jak widać prosta fizyczna robota wciąż jest w cenie :)
Przekażę chłopakom z "ekipy" tę radosną nowinę - ciągle naprawiaję ten kawałek miasta, od pokoleń :D
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top