SkyscraperCity Forum banner

Kontek Düet | ÇİFTEHAVUZLAR | 1 x 27 fl | 1 x 24 fl | Com

4266 Views 19 Replies 7 Participants Last post by  Gordion
1 x 27 floor and 1 x 24 floor Kontek Düet project is under construction in Çiftehavuzlar. Project web site - http://www.kontekduetciftehavuzlar.com

Source http://www.kontekduetciftehavuzlar.com


Under construction. By Mehmet DK at http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=6235681#6235681
See less See more
4
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 20 Posts
Currently T/O,
Cranes dismantled.

Probably the best urban renewal project in Kadıköy.
  • Like
Reactions: 2
Thank you for the information. You are right. I found a more recent photograph (below).

Seen in the back behind the low rise white building in the foreground. By hsn at https://tr.foursquare.com/v/bağdat-caddesi/4b49cb0ff964a520b67326e3/photos
See less See more
  • Like
Reactions: 3
View from the 27th floor (rooftop terrace) of the taller tower. Scroll to the right to see the rooftop terrace of the shorter tower.

Source www.yuvako.com
See less See more
  • Like
Reactions: 3
modern mimariye uyum sağlayamamış, hiç bir etki altında kalmadan ortaya çıkmış bir bina..
şahsi düşüncem kentin devinimine en iyi uyum sağlayan proje olduğu yönünde.
Ne Four Winds gibi gökten inme duruyor, ne de küçücük parselde yamuk yumuk yapılmış bir apartman gibi duruyor.
Bence ideal bir dönüşüm örneği.
Benim düşüncem de şöyle:
Kullanılan malzemeler kaliteli duruyor, ama tasarım açısında çok basite kaçıldığını düşünüyorum. Yamuk yumuk olmaması vs güzel ama render'a sadık kalınmamış. Teras ve binaların yan yüzlerindeki karışık pencere düzeni yok. Arka yüzeylerini renderdan göremiyoruz ama kesin orada da baya bir basitleştirme yapılmış. En azından terası renderdaki gibi yapmalarını isterdim. Ege Perla tarzında olmuş olacaktı. Projeyi fazla basitleştirmişler bence. Rendera tek sadık kalınan kısım başından beri beğenmediğim S şeklindeki balkon tasarımı :( Baya sığ bir olay bu bence. Niyeyse çok popüler Türk mimarları arasında.
See less See more
Ricksanchez sen bizim eski üyelerden biri olabilir misin acaba? Bilmediğim için soruyorum.
Neydi önceki adın? (Sorry to **** up the thread) you can dm. :)
Buranın yerinde önceden nasıl bir yapı vardı?
  • Like
Reactions: 1
Taşyapı Vs. Kontek Düet,
See less See more
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1
Nerden buluyorlar bu saçma isimleri :bash:
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top