SkyscraperCity Forum banner

Kontek Düet | ÇİFTEHAVUZLAR | 1 x 27 fl | 1 x 24 fl | Com

4398 Views 19 Replies 7 Participants Last post by  Gordion
4
1 x 27 floor and 1 x 24 floor Kontek Düet project is under construction in Çiftehavuzlar. Project web site - http://www.kontekduetciftehavuzlar.com

Source http://www.kontekduetciftehavuzlar.com


Under construction. By Mehmet DK at http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=6235681#6235681
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 2 of 20 Posts
Benim düşüncem de şöyle:
Kullanılan malzemeler kaliteli duruyor, ama tasarım açısında çok basite kaçıldığını düşünüyorum. Yamuk yumuk olmaması vs güzel ama render'a sadık kalınmamış. Teras ve binaların yan yüzlerindeki karışık pencere düzeni yok. Arka yüzeylerini renderdan göremiyoruz ama kesin orada da baya bir basitleştirme yapılmış. En azından terası renderdaki gibi yapmalarını isterdim. Ege Perla tarzında olmuş olacaktı. Projeyi fazla basitleştirmişler bence. Rendera tek sadık kalınan kısım başından beri beğenmediğim S şeklindeki balkon tasarımı :( Baya sığ bir olay bu bence. Niyeyse çok popüler Türk mimarları arasında.
1 - 2 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top