SkyscraperCity Forum banner

Kop van Oost fase 1, Groningen

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9,5

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 1 4.0%
 • 8,5

  Votes: 8 32.0%
 • 8

  Votes: 3 12.0%
 • 7,5

  Votes: 3 12.0%
 • 7

  Votes: 5 20.0%
 • 6,5

  Votes: 2 8.0%
 • 6

  Votes: 1 4.0%
 • 5,5

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 1 4.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 1 4.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
1 - 10 of 10 Posts

·
Derp?
Joined
·
2,218 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Gegevens
Naam: Kop van Oost fase 1
Hoogte: 56 en 48 meter
Plaats: Groningen
Oplevering: Eind 2009
Website: http://www.dekopvanoost.nl
Functie: Appartementen + Kadewoningen + Winkels
Architect: Mecanoo
Bijzonderheden: Fase 2 (68 en 38 meter) is in ontwikkeling.


Impressies:
Foto's:

Foto: ArthurK


Foto: Psdri


Foto: Psdri


Foto: Psdri


Foto: Psdri


Foto: Judazzz


Foto: Judazzz
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts

·
Derp?
Joined
·
2,218 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Bijna vergeten zelf te beoordelen... :nuts:

Ik vind dit een mooi complex (al vind ik de kadewoningen ook iets minder), weliswaar niet overdreven hoog, maar qua vorm, afwerking (fraai metselwerk) en uitstraling (niet in de minste plaats door de eigenzinnige penthouses) zeker een van de mooiere complexen hier in de stad.

8,5/10
 

·
Registered
Joined
·
787 Posts
Een boeiend project met de glazen bekroningen als blikvangers. Daardoor doen de torens denken aan moderne vuurtorens, die 's nachts als lichtbakens kunnen fungeren.

Het is allemaal retestrak en vlak waardoor ik wat frivoliteit mis.
De verspringende verticale 'breuklijn' in de torenflanken zijn een goede aanzet. Maar hun impact blijft eerder beperkt omdat ze binnen de gevelvlakken blijven.

Verder zijn de gevels enorm druk en vermoeiend door de overdaad aan raamopeningen en dit aan werkelijk alle zijden.

De bruine zijgevels mochten best wat meer gesloten zijn. Er ontbreken rustpunten (blinde geveldelen) om het geheel beter in balans te brengen en waardoor het effect van de verticale breuklijn sterker zou zijn.

Voorts zou het boeiender geweest zijn mochten de geveldelen links en rechts van de breuklijn niet in hetzelfde vlak liggen. Daardoor zou de breuklijn een extra dimensie krijgen dat zich vertaalt in interessantere terraszones.

Zoals gezegd, een boeiend concept maar de concrete uitwerking heeft niet het volle potentieel benut.

7/10
 

·
der Niederländer
Joined
·
5,195 Posts
Tja, ik weet het niet. Krijg nu niet echt een juich-gevoel en het idee dat ik er graag zou willen wonen. En hoewel je in die glazen petjes vast een mooi uitzicht hebt, vind ik het niet echt mooi. Helaas, kom niet verder dan een 5.
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top