SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
10,136 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Maar liefst 4 en bij een tweede ronde nog eens twee kerken worden afgestoten door de parochies van Arnhem, Rozendaal en Velp.
De voormalige PvdA wethouder van Meurs, nu ex-Leefbaar/nu ProArnhem randdebiel riep al eens dat de Martinuskerk aan de Steenstraat vervangen kon worden.
Raken we eindelijk van die suffe kerken af :carrot:
Krijgt Arnhem nu ook een Westpoint :D
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top