SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 40 Posts

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Stad restaureert Broeltorens en richt zuidtoren opnieuw in
Volledig project moet tegen eind 2012 klaar zijn

KORTRIJK - Kortrijk laat de Broeltorens restaureren en wil ook de zuidelijke toren herinrichten. Daarin moeten vergaderruimtes komen, mogelijk met keuken. Hoe uitgebreid die herbestemming wordt, moet het schepencollege nog bepalen. Het hele project moet klaar zijn tegen eind 2012.De Broeltorens zijn het indrukwekkende visitekaartje van Kortrijk in het hart van de stad maar een restauratie dringt zich op. De stad nam daarvoor het architectenbureau Demeyere J & A uit Kortrijk in de arm. Dat werkte een bouwhistorisch onderzoek af en is klaar is voor de opdracht.

Het stadsbestuur zal ongeveer kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 480.000 euro. Schepen van Facility Hilde Demedts (CD&V): 'De restauratie zal in totaal 600.000 euro kosten, dus dat betekent dat de stad zelf nog 120.000 euro moet ophoesten. Tegen eind volgend jaar verwachten we een goedkeuring voor het restauratiedossier zodat we dat geld in 2010 in handen hebben.'

Toch wordt er nog even gewacht voor het restauratiedossier definitief op de rails wordt gezet. Er moet eerst volledige duidelijkheid zijn over een herinrichting van de zuidelijke toren (kant stadscentrum). Dat herinrichtingsplan is een recent idee waarover schepen Demedts zeer enthousiast is maar waarover het schepencollege nog zijn fiat moet geven. 'Het schepencollege zal dit dossier behandelen zodra het architectenbureau klaar is met het voorontwerp. Wellicht is dat begin volgend jaar.'

De grote vraag op dit moment is of de stad zal kiezen voor een grote dan wel een beperkte herinrichting. De stad moet deze herinrichting volledig zelf betalen, want er zijn geen subsidies. Dat zou wel eens kunnen meespelen bij de uiteindelijke beslissing.

Schepen Demedts: 'Komt er een grote herinrichting, dan wil dat zeggen dat er behalve vergaderzalen ook een keuken en toiletten komen. Bij een beperkte herbestemming is dat wellicht zonder keuken. Toch kan ook Erfgoed Vlaanderen nog voor beperkingen zorgen. Nergens mogen we raken aan de historisch waardevolle elementen van de zuidtoren.'

Is er een akkoord in het stadsbestuur, dan kan het dossier zijn administratieve weg gaan. Stadsarchitect Jean-Pierre Vanacker: 'We hopen dat de restauratie als de herbestemming zeker nog in 2010 kunnen starten, zodat alles klaar kan zijn tegen uiterlijk eind 2012.' Een strategisch moment want dan komen de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen eraan.
goed natuurlijk dat deze symbolen voor de stad een deftige restauratiebeurt krijgen.
Maar wat vind je van het feit dat bij een "grote" herinrichting zouden gaan om er een keuken en toiletten in te installeren? is dit verenigbaar met dergelijke historische belangrijke gebouwen?
Is een dergelijke herbestemming (vergaderzalen) wel een goeie herbestemming en is het zowiezo opportuun of nodig om daar een dergelijke herbestemming in onder te brengen?
Vroeger hebben de torens ook wel een hele resem aan functies gehad (van munitieopslagplaats over afdeling van de academie tot archeologische museum...)

Symbool van de stad

KORTRIJK - De Broeltorens zijn het symbool van Kortrijk en maakten oorspronkelijk deel uit van de middeleeuwse stadsversterkingen.
De zuidelijke toren kant stadscentrum dateert van 1385. Dat is de oudste en die heeft een onderbouw in Doornikse kalksteen. De noordelijke (kant hotel Broel) is wat jonger en bestaat uit Brabantse zandkalksteen. De zuidelijke toren diende oorspronkelijk om het verkeer op de Leie te controleren, de andere werd in oorsprong gebruikt als wapenopslagplaats. Later kregen beide torens heel wat andere functies.

Er gebeurde al eens een restauratie van beide torens in 1873. In de zuidelijke toren werden kort daarna de bovenverdiepingen ingericht voor een archeologisch museum. Guido Gezelle, die toen in Kortrijk woonde, was samen met Joseph de Bethune de initiatiefnemer.
(vfb)
beide: nieuwsblad
 

·
Registered
Joined
·
13,021 Posts
Een vergaderzaal, dat is toch niet verenigbaar met het uiterlijk van de toren? Het is goed dat men tracht bestemmingen te geven aan monumenten, maar men zou wat beter mogen kijken naar het interieur en de mogelijkheden die dat biedt. Nu zal waarschijnlijk de hele binnenkant verminkt worden.
 

·
Registered
Joined
·
559 Posts
Een vergaderzaal, dat is toch niet verenigbaar met het uiterlijk van de toren? Het is goed dat men tracht bestemmingen te geven aan monumenten, maar men zou wat beter mogen kijken naar het interieur en de mogelijkheden die dat biedt. Nu zal waarschijnlijk de hele binnenkant verminkt worden.
Waarom zou een vergaderzaal niet passen in zo'n toren? En welk alternatief zou je dan voorstellen?
We kunnen toch niet van elk historisch gebouw een museum gaan maken...
 

·
Bike It!
Joined
·
22,432 Posts
^^ die ronde zaal is toch ideaal voor een feestzaal?
Dan kan de gewone Kortrijkzaan er tenminste ook binnen...
Als ze uitgenodigd worden voor het feest zouden ze er binnen kunnen.
Als ze uitgenodigd worden op een vergadering zullen ze er ook binnen kunnen...

Mij maakt het weinig uit of het een feest- of vergaderzaal wordt. Zolang er maar een gepaste herbestemming is. En als dat een publieke bestemming is, zoveel te beter.
Ik denk trouwens niet dat ze het interieur grondig zullen vertimmeren voor een vergaderzaal. Aan wat tafels, stoelen en een frigootje :)))heb je doorgaans genoeg...
 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Waarom zou een vergaderzaal niet passen in zo'n toren? En welk alternatief zou je dan voorstellen?
We kunnen toch niet van elk historisch gebouw een museum gaan maken...
ik vind een herbestemming alleszinds goed, maar een vergaderzaal of all things??? nee, dat vind ik gewoon stom (vergaderzaal voor wie?). ik vind dat het sowiezo beter zou moeten ontsloten worden voor het publiek (ik ben er waarschijnlijk al 100den keren gepasseerd, maar nog nooit binnen geweest). Daarmee bedoel ik niet noodzakelijk een museum of zo (wat er dus trouwens ooit in geweest is, al geloof ik dat dat in de noordelijke toren was).
Het bouwen van een keuken en wc's mag wel geen aanleiding geven tot verminking en verlies van de historische waarde... Waarom krijgt trouwens maar 1 van de 2 torens een herbestemming? dat vind ik ook iets vreemds...

Aan wat tafels, stoelen en een frigootje :)))heb je doorgaans genoeg...
da's wel een beetje heel simplistisch uitgedrukt... denk wel dat ze daar behoorlijk wa meer zullen veranderen om er een "deftige" vergaderzaal van te kunnen maken.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,432 Posts
da's wel een beetje heel simplistisch uitgedrukt... denk wel dat ze daar behoorlijk wa meer zullen veranderen om er een "deftige" vergaderzaal van te kunnen maken.
Ik heb al genoeg vergaderingen meegemaakt om dat te beseffen.... het was dan ook maar bij wijze van boutade. Dit als reactie op Klauw die beweert dat voor een vergaderzaal het hele interieur zal verminkt worden.
Ik denk net dat voor een vergaderzaal het minste aanpassingen nodig zijn. Voor een museum of feestzaal zijn heel wat ingrijpender interieurwerken nodig.
 

·
Registered
Joined
·
37 Posts
Een munitietoren lijkt mij wel weer een goed idee :bash:

Wist je trouwens dat er al een toilet was in de Broeltorens, weliswaar middeleeuwse maar enfin, ze zijn er toch. :)

De noordertoren wordt al vaak gebruikt voor tentoonstellingen en is er eigenlijk het best voor geschikt. De zuidertoren is volgens mij binnenin in een veel "slechtere" staat. Vandaar dat hij ook weinig open is.

'tja een vergaderzaal ... waarom niet, k' sta er eigenlijk neutraal tegenover.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,432 Posts
^^ 'Erfgoed Vlaanderen' heeft daar volgens mij weinig aan te zeggen. Dat is een vzw die enkele waardevolle gebouwen en sites beheerd. De Broeltorens zijn daar volgens mij niet bij.
Waarschijnlijk bedoelen ze gewoon 'Monumenten en Landschappen'.
 

·
Registered
Joined
·
559 Posts
^^ 'Erfgoed Vlaanderen' heeft daar volgens mij weinig aan te zeggen. Dat is een vzw die enkele waardevolle gebouwen en sites beheerd.
Erfgoed Vlaanderen beheert overigens wel het Fort Napoleon, waar een nieuw volume met bistro en restaurant is ingebracht, dus ik denk niet dat zij veel in te brengen zouden hebben tegen een toilet en/of keuken in één van de Broeltorens.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,432 Posts
Erfgoed Vlaanderen beheert overigens wel het Fort Napoleon, waar een nieuw volume met bistro en restaurant is ingebracht, dus ik denk niet dat zij veel in te brengen zouden hebben tegen een toilet en/of keuken in één van de Broeltorens.
Inderdaad, Erfgoed Vlaanderen gaat bij restauraties niet zo strikt te werk. Wat bij hen wel telt is een goede herbestemming. En daarvoor zijn meestal hedendaagse aanpassingen of uitbreidingen nodig.
 

·
Registered
Joined
·
476 Posts
Kortrijkse Broelstorens worden gerestaureerd (DS 3/3/2009)

KORTRIJK - De middeleeuwse Broeltorens in het centrum van Kortrijk worden gerestaureerd en krijgen een herbestemming. Het project kost meer dan 1,3 miljoen euro en de werken starten ten vroegste in 2010. Blikvanger wordt een groot, bolvormig volume in de zuidelijke toren waar een sanitair en een keuken in ondergebracht wordt.
'De Broeltorens zijn al lange tijd het prentkaartje van Kortrijk', zegt schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Open Vld). 'De laatste relevante bouwcampagne dateert al van eind negentiende eeuw. Toen werd de zuidelijke toren, die dateert van 1385, ingericht als archeologisch museum. De noordelijke toren dateert van 1413 en heeft door de eeuwen heen zijn middeleeuws en militair karakter grotendeels behouden.'

De restauratie behelst vooral de reiniging van de buitengevels van beide torens, waarbij de leien daken van nieuwe natuurschaliën worden voorzien. Bij de restauratie van het interieur ligt de nadruk vooral op het herstel van het waardevol erfgoed. Zo zal het verkommerde neogotische, negentiende-eeuwse decorum op de bovenste verdieping van zuidtoren worden hersteld.

De broeltorens werden oorspronkelijk gebouwd als militaire bouwwerken. Nu zullen ze vooral dienst doen in het culturele of toeristische circuit. De noordtoren zal aansluiten bij het Broelmuseum, de zuidtoren zal dienst doen als locatie voor recepties en optredens allerhande. 'Hiervoor wordt in de onderste verdieping van de oudste toren een inox-glazen bol aangebracht van 3,75 meter diameter met een keuken en een toilet', zegt stadsarchitect Jean-Pierre Vanacker. Voor de vakantie wil Kortrijk al een ontwerpdossier klaar hebben.

khx
 

·
Registered
Joined
·
774 Posts
1,3 miljoen euro voor Broeltorens

'Prentkaartje' van Kortrijk wordt grondig gerestaureerd

dinsdag 08 maart 2011, Auteur: Oscar De Winter

KORTRIJK - Vlaams minister Geert Bourgeois trekt bijna 649.000euro uit om de Broeltorens te restaureren. Schepen Wout Maddens hoopt dat het gebouw volgend jaar wordt heropend.
De totale kostprijs voor de restauratie van de Broeltorens bedraagt zowat 1,3miljoen euro. Naast de steun van de Vlaamse overheid, komt ook de provincie met 20procent subsidie over de brug.

De Broeltorens zijn sinds 1983 beschermd, maar ze vormen al veel langer het uithangbord van de stad. 'Ze zijn als het ware hét prentkaartje van Kortrijk', zei Wout Maddens tijdens de ontvangst van minister Bourgois.

De twee imposante torens maakten destijds deel uit van de middeleeuwse versterkingen. De zuidelijke toren (het dichtst bij het stadscentrum) kreeg de naam Speyetoren en werd gebouwd rond 1385, de andere - de Ingelborchtoren - werd voor het eerst vermeld rond 1445. Door toedoen van Guido Gezelle werd de ene toren nog gebruikt als stadsmuseum. Ook jeugdbewegingen kregen er onderdak.

De buitengevels zullen nu een 'zachte' restauratie ondergaan, waarbij de herstellingen aan de natuursteen beperkt blijven. Alleen de verdere verwering van het materiaal wordt tegengegaan. Ook de daken worden ondertussen vernieuwd.

Bij de renovatie van het interieur zal het historisch materiaal bewaard worden. Uiteindelijk zullen er na de restauratie twee verschillende interieurs overblijven. De noordelijke toren blijft zijn middeleeuwse en militiaire karakter behouden. De zuidelijke toren baadt dan weer in een neogotische sfeer uit de negentiende eeuw.

Nieuwe bestemming

Minister Bourgois zei zeer tevreden te zijn dat de Broeltorens niet alleen worden bewaard en gerestaureerd, maar dat ze ook een herbestemming krijgen als expositieruimte, polyvalente ruimte en vergaderzalen. Omwille van de brandveiligheid zullen er echter nooit meer dan vijftig mensen tegelijkertijd toegelaten zijn in elke toren.
Bron: Het Nieuwsblad
 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #18 ·
De grondige restauratie van de Broeltorens is van start gegaan. De Broelbrug is afgesloten in 1 richting en de torens staan in de steigers. In de marge ook het (weinig verrassende) nieuws dat de heraanleg van de Broel- en Verzetskaai naar de volgende legislatuur is opgeschoven.

Restauratie Broeltorens gestart

KORTRIJK - De restauratie van de Broeltorens in Kortrijk is gestart.

De werken moeten dringend uitgevoerd worden want beide torens raken steeds meer verweerd en kampen met vochtproblemen. ‘De muren worden ontdaan van slechte natuursteen en slechte mortel en ze worden gereinigd', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open Vld). ‘Verder worden vloeren, muren, gewelven, het dakgebinte, het schrijnwerk en trappen gerestaureerd. Ook schilderwerken en het herstellen van pleisterwerk komen aan bod.' Aannemer Woudenburg uit Brugge voert de werken uit die 1,03 miljoen euro kosten en tegen eind 2012 af moeten zijn. Een tweede luik, de herbestemming van de zuidelijke toren, is uitgesteld. Die werken zijn voor een volgende legislatuur. Op termijn moeten daar allerhande activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook de heraanleg van de aanpalende Broel- en Verzetskaai, een project in samenspraak met de nv Waterwegen en Zeekanaal, is ten vroegste voor 2013. De Broelkaai wordt een toeristische trekpleister.

De Broeltorens, uit de 15de eeuw, zijn dé iconen van het bouwkundig erfgoed van de stad Kortrijk. Vermits de laatste grote restauratie al dateert van 1873, zijn de torens opnieuw aan een grondige restauratie toe. Eerst werd een historische voorstudie uitgevoerd door het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk samen met bouwhistoricus Lode De Clercq. Nu is de eerste fase van de restauratiewerken opgestart.

De kostprijs van deze werken bedraagt 1.030.000 euro inclusief btw, waarvan 60 % wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en 20% door de Provincie. De daken worden ontmanteld en vernieuwd, en de buitenmuren worden gerenoveerd. Binnen worden vloeren, muren, gewelven en schrijnwerk gerestaureerd. Deze werken zullen 1 jaar duren.

In een volgende fase zullen elektriciteit en verlichting worden aangepakt en zal er sanitair en een kichenette worden geplaatst. Deze werken, geraamd op 265.000 euro, zullen het mogelijk maken dat de Broeltorens ook kunnen gebruikt worden voor vergaderingen en tentoonstellingen. De uitvoering van deze fase is voor de volgende legislatuur. Dan zal ook gestart worden met de verlaging van de Leie-oevers langs de Broelkaai en de Verzetskaai. Het ontwerp, vrij naar het model van de Graslei in Gent, is van de bureaus Arcadis en Atelier JPLX in samenwerking met de Franse landschapsarchitect Michel Devigne.
 

·
Registered
Joined
·
1,061 Posts
Lens°ass Hasselt/Brussel wint de uitgeschreven wedstrijd voor de residentiële inbreiding van 80 appartementen aan de Kortrijkse Broeltorens, palend aan de Oude Leie en Kaai, met een totale projectoppervlakte van 18.400 m², nieuwbouw gecombineerd met verbouwing van geklasseerd erfgoed: een klooster van de gezusterd Paulinen, klaslokalen en een in tact bewaarde kapel.Niet onlogisch dat de jury hun invulling wist te appreciëren, de expertise van het ontwerpbureau situeert zich net in het onderzoeksveld van “oud naast nieuw” en in het inzetten van waardevol erfgoed in een dynamisch en herbestemd kader. Het bureau heeft een ruime referentielijst in deze. Verwacht wordt dat de bouwaanvraag nog dit jaar wordt ingediend.

http://www.immogra.com/ 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #20 ·
aha is de winnaar officieel bekend?! Ik had de naam van het bureau al in de wandelgangen horen circuleren maar dit is de eerste maal dat ik iets van het otnwerp zie, al zijn de beeldjes wel nog heel vaag. Ik kijk alvast uit naar betere renders. Op het eerste zicht lijkt het me wel wat vreemd dat ze de interbellumgevel van de school laten aansluiten op een nieuw gebouw dat niet dezelfde hoogte heeft? :s Vooral op de hoek geeft dit een heel raar beeld... (2de beeldje) precies façadisme ten top (en dan nog op een heel slechte manier), doet me denken aan dat vreselijke gebouw in Oostende waar de gevels onderaan behouden zijn en er een appartementsgebouw bovenaan uitkomt...) Laat ons hopen dat ze dit subtieler uitwerken...

De nieuwe open verbinding naar het binnengebied en het feit dat niet te dicht bij de Broeltorens gebouwd wordt lijkt me wel positief. Ben benieuwd naar de uitwerking!! :)
 
1 - 20 of 40 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top