SkyscraperCity Forum banner
1 - 16 of 16 Posts

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
naar aanleiding van een groot artikel deze week in 't Kortrijks Handelsblad dit nieuwe project even voorstellen:

Zopas is begonnen aan een grootschalig woningbouwproject in de Gentsesteenweg. De oude indurstriële wijk tussen Gentsesteenweg, Loodwitstraat en Schutterstraat ondergaat een ingrijpende verandering.

Industriële panden ruimer er plaats voor 61 appartementen en 7 huizen.
De Brusselse promotor HPG wil er een woonpark realiseren dat een groot deel van het bouwblok tussen de Loodwitstraat en de Abdijkaai zal innemen. Het ontwerp is van Buro II.

pdf met info

site met rendervideo: http://www.tpark.be/WTV:
In Kortrijk start de bouw van 61 appartementen en 7 huizen. Die komen aan de Gentsesteenweg, Loodwitstraat en Schuttersstraat.

Het gaat om een nieuwbouwproject van de projectontwikkelaars Prodecom en HPG Belgium.

Aan de Gentsesteenweg en de Loodwitstraat komen respectievelijk 38 en 12 appartementen. Aan de Schutterstraat zijn 7 nieuwe huizen gepland. In het binnengebied komen nog 11 appartementen en een parktuin. Het ontwerp is van het Roeselaarse architectenbureau Buro2.

Intussen is de sloop van het magazijn van de vroegere vlasspinnerij Linière de Courtrai, een gebouw van de oude ververij Lambrecht en een achttal huizen begonnen.


industrieel erfgoef weg?
Een aspect dat de wenkbrauwen doet fronzen, is de afbraak van de statige fabrieksloods in de Gentsesteenweg. Het is het voormalige grondstoffenmagazijn van de Linière de Courtrai, ooit de trots van Kortrijks vlasverwerkende nijverheid. Het magazijn dateert van 1884 en op de gevel is nog een reclame te zien voor vlas en linnen : ’adelijk, stevig en luchtig - prestigieux, solide et aéré’. De redelijk onderhouden loods is het enige overblijfsel van de machtige fabriek die in de jaren 80 definitief de deuren sloot en waarvan de gebouwen aan de overkant van de Gentsesteenweg werden gesloopt om plaats te maken voor winkels zoals Aldi en Krefel.Als industrieel-archeologisch erfgoed kan dat magazijn tellen. Temeer omdat er elders in Kortrijk evenmin nog iets te zien is van het grootse vlasverleden. Het is veelzeggend dat het Kortrijkse Vlasmuseum gevestigd is in een boerderij en niet in een fabriek, hoewel deze textieltak onvergelijkbaar meer mensen heeft tewerkgesteld in de industrie dan in de landbouw. Van die andere grote vlasfabriek van Kortrijk, deze van Leonard De Kien in de Spinnerijkaai, bakermat van het socialisme in de Groeningestad, schiet ook al bijna niets meer over.

Er is een poging ondernomen om van de loods een multifunctionele zaal te maken. Enkele jaren geleden voerde theater Antigone daar een stuk op. De heer Jacques Verhulst deed daartoe in 2004 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Maar het project liep op een sisser uit.


een kritisch artikel: http://www.medium4you.be/article.php3?id_article=1366
 

·
Kweenie
Joined
·
225 Posts
ja, ik vind het toch wel jammer dat deze mooie loods moet verdwijnen!
Zeker voor zo'n saai gebouw...
Het is een goed initiatief om daar een woonpark te maken, maar volgens mij kon de architectuur toch wat beter en zou de loods in het project moeten passen.
 

·
Registered
Joined
·
774 Posts
ja, ik vind het toch wel jammer dat deze mooie loods moet verdwijnen!
Zeker voor zo'n saai gebouw...
Het is een goed initiatief om daar een woonpark te maken, maar volgens mij kon de architectuur toch wat beter en zou de loods in het project moeten passen.
Die loods is vervallen en afschuwelijk, wat zit je te zeveren over 'die mooie loods'?
Idd, er kon iets creatieveren omgegaan zijn met de nieuwe gebouwen, maar ik vind ze eigenlijk nog mooi (als je op de details let). Je mag ook de functionaliteit van de gebouwen niet uit het oog verliezen hé.
 

·
Kweenie
Joined
·
225 Posts
Die loods is vervallen en afschuwelijk, wat zit je te zeveren over 'die mooie loods'?
Idd, er kon iets creatieveren omgegaan zijn met de nieuwe gebouwen, maar ik vind ze eigenlijk nog mooi (als je op de details let). Je mag ook de functionaliteit van de gebouwen niet uit het oog verliezen hé.
Ja, misschien is mooi nu niet direct het juiste woord...
maar ik blijf er bij dat het jammer is dat ze verdwijnt, ze is zeker niet afschuwelijk!
En die loods zal historisch gezien altijd belangrijker blijven voor de stad dan die saaie appartementjes. Moest ze afgebroken worden om er een vernieuwend gebouw te plaatsen zou ik er ook geen probleem mee hebben, maar dit ontwerp vind ik maar flauw.
Nuja, het is wel goed dat ze die buurt eens aanpakken
 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
wel een feit dat er te weinig zorg gedragen wordt voor het industriële patrimonium... zo'n voormalige textielfabriek lijkt me eigk een veel betere locatie voor bijv. het vlasmuseum dan waar het nu zit. Al is het sowiezo wel goed dat die buurt ook nieuw leven krijgt via nieuwe bewoning natuurlijk. Het ontwerp lijkt me wel niet zo fenomenaal op het eerste zicht. Misschien had een deel van de spinnerij een nieuwe bestemming kunnen krijgen binnenin dat 'woonpark'...
 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Omdat dit project ook in de Gentwijk ligt (zelfs aan de Gentpoort zelf) post ik het ook in deze draad. Het gaat om de bouw van een complex met sociale woningen op het terrein dat al lange tijd braak ligt door de vroegere aanleg van het rondpunt (dat intussen alweer vervangen is door verkeerslichten).


Het ontwerp is van Abscis Architecten en voorziet een opvallende gevel die over x aantal jaren volledig zou overgroeid moeten zijn met klimop (of ander groen).
Het zou een volledig passief appartementsgebouw moeten worden met 21 stadsappartementen, een handelgelijkvloers en kantoren met binnenplein en ondergrondse parkeergarage.Opvallend is dat bij de sloop van de vroegere huizen de Groeningekapel die ingebouwd zat in een gevel behouden gebleven is (gelukkig maar). Ben benieuwd hoe ze dit zullen verwerken in het nieuwe complex.
AANVANKELIJK (zicht vanuit Minister Liebaertlaan):LATER:Een projectfiche vind je hier!


p.s. aan de moderators: mss kan de titel van deze draad beter vervangen worden in 'KORTRIJK | GENTWIJK', dan kunnen we meerdere projecten uit deze buurt bundelen?
 

·
Registered
Joined
·
1,176 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Inmiddels is de bouw van het passief sociaal woonproject 'Gutenberg' aan de Gentpoort volop begonnen:


En zo moet de gevel langs de Gentpoort er gaan uitzien:


En ook de historische Groeningekapel wordt (zoals we reeds wisten) geïntegreerd en gerestaureerd:
Groeningekapel krijgt restauratie

Aan kruispunt de Gentpoort is de bouw van Gutenberg volop bezig. Gutenberg, een project van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, omvat 21 sociale huurflats en een kantoor of winkel op het gelijkvloers. Op het terrein staat ook de beschermde Groeningekapel, die in 1832 werd gebouwd ter ere van de Guldensporenslag. "De kapel zal gerestaureerd worden", zegt Marc Lemaitre, voorzitter van Goedkope Woning. Gutenberg omvat ook een ondergrondse parking voor auto's en fietsen en een binnentuin. De golvende gevel van het gebouw krijgt een bekleding met klimplanten. Gutenberg kost 3,2 miljoen euro. De eerste flats zijn wellicht begin 2015 instapklaar. (LPS)
bron: hln.be
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top