SkyscraperCity Forum banner

KORTRIJK | HOOG-KORTRIJK | Crematorium

11417 Views 45 Replies 13 Participants Last post by  L-er
er wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuw crematoriumgebouw op Hoog-Kortrijk nabij de wijk Lange Munte. Het ontwerp is van Souto Moura Arquitectos Lda + SumProject .

de uiteindelijke goedkeuring van dit project heeft erg veel bewonersprotest moeten weerstaan van buurtcomités e.d. Uiteindelijk is het dossier er na heel wat vertraging en aanpassingen toch doorgeraakt.

zicht op bezoekersingang crematoriumgebouw


uitzicht op de patio en binnentuin


zicht op crematorium vanaf Ambassadeur Baertlaan (ingang begraafplaats)


Achtergrond
België telt op dit ogenblik 10 crematoria. De spreiding van deze crematoria dekt evenwel niet alle behoeften. In het bijzonder het verstedelijkte gebied in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen ligt ver afgelegen van de huidige crematoria. De dichtste crematoria (Brugge, Lochristi) liggen al gauw ruim 50 kilometer verwijderd.


Een nieuw crematorium in Kortrijk kan alvast tegemoetkomen aan de vele vragen naar crematievoorzieningen in deze regio. Op termijn wordt verder gestreefd naar een nog ruimere spreiding van kleinschalige crematoria, opdat deze zouden fungeren als nabijheidscentra voor rouw- en uitvaartbegeleiding .

Een kwaliteitsvolle plek


Het zoeken naar een passende locatie voor een nieuw crematorium was reeds langer voorbereid. Reeds in 1990 had het Kortrijks stadsbestuur in het kader van de uitbouw van het stadsgebied Hoog Kortrijk een plaats gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats met een crematorium.
Deze opties werden in 1994 vastgelegd in het bestemmingsplan BPA 33/4 "Kerkhof Hoog Kortrijk".
De landschappelijke begraafplaats werd gerealiseerd in de periode 1999-2002, naar een ontwerp van de Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi.

De aanwezigheid van een beschikbaar terrein, een goedgekeurd bestemmingsplan en een hoogwaardige begraafplaats hebben de lokatiekeuze voor een nieuw crematorium op deze site bevestigd.

Een doordachte locatie

Binnen de omtrek van het projectgebied BPA Kerkhof Hoog Kortrijk werd gekozen om het nieuwe crematoriumgebouw in te planten aan de straatzijde van de ambassadeur Baertlaan. Hiermee willen de ontwerpers rekening houden met een optimale bereikbaarheid voor de deelnemers aan de afscheidsmomenten en met een integratie tegenover de bestaande begraafplaats en het bestaande onthaalgebouw.

Deze locatiekeuze behoudt en versterkt het perspectief op het landschap en op de unieke begraafplaats.


een bijzondere architectuuropdracht

De keuze van een ontwerper voor het nieuwe crematorium is een belangrijk gegeven. Deze ontwerper zal immers het karakter bepalen van crematoriumgebouw. Hij moet de technische noden verzoenen met het bijzondere sfeerkarakter dat verbonden is met het uitvaartgebeuren.
Daarenboven moet de ontwerper het nieuwe gebouw visueel en architecturaal inpassen in een ganse site, rekening houdend met beleefbaarheid en bereikbaarheid en met de zichtperspectieven vanuit de brede omgeving.

de Vlaams Bouwmeester kijkt mee
In 2005 werd een architectuurwedstrijd georganiseerd onder het waakzaam oog van Vlaams Bouwmeester Marcel Smets. Uit vele tientallen kandidaten kwam uiteindelijk het architectenteam SumProject met de gerenommeerde Portugese architect E. Souto de Moura als laureaat naar voren.

een sober en compact gebouw

Het ontwerpteam SumProject + Souto de Moura tekenden een crematoriumgebouw dat geheel in het terrein verzonken is. Het groene dak vormt als het ware een tafel in het landschap. Aan de straatzijde is het crematorium bereikbaar via een zachte helling in het terrein. Aan de achterzijde heeft het gebouw een uitzicht op de begraafplaats, het geplande beeldenpark en een nieuw aan te leggen vijver.

bijzondere aandacht voor sfeer en kwaliteit
Het specifieke karakter van het afscheidsgebeuren vraagt een bijzondere aandacht voor passende sfeer en beleving. Het bouwprogramma voorziet dan ook een hoogwaardige architectuur van gebouw en omgeving, met aandacht voor poëzie en kunst en voor ontmoeting en bezinning.

bouwplannen
In april 2007 werd het voorontwerp goedgekeurd. Dit voorontwerp vormt de basis voor de aanvraag van de bouwvergunning. Deze vergunningsaanvraag wordt ingediend in de loop van mei 2007.

een ambitieuze timing
Het crematoriumproject kent een scherpe timing. De ambitie is om eind 2009 operationeel te kunnen starten met de crematieactiviteiten. Daarvoor wordt een strikte timing vooropgesteld, binnen volgende streefdata :
- november 2005 : wedstrijdopdracht kandidaat-ontwerpers
- maart 2006 : aanstelling ontwerper
- april 2006 : start ontwerpopdracht
- april 2007 : oplevering voorontwerp
- 2007-2007 : bouwontwerp, bouwvergunning, milieuvergunning, financiële engagementen, aanbestedingen
- eind 2008 : start bouwwerken
- eind 2009 : ingebruikname crematorium
See less See more
6
1 - 20 of 46 Posts
^^Voor een crematorium is dat nochtans niet nodig denk ik. Prachtig voorbeeld van gebouwen die het liefst sober en onopvallend zijn en bijgevolg ook geen bekende en/of trendy architecten nodig hebben.
Het is niet omdat een architect bekend is dat de architectuur die hij maakt daarom zwierig of trendy is. Souto de Moura heeft juist een heel ingetogen, minimalistische stijl. En hij beheerst die als een van de besten.

(Hij is de man van het stadion van Braga, en van de metro van Porto - ik zal eens een paar foto'tjes zoeken, om zijn stijl wat te illustreren)

Edit: of je kan gewoon zelf foto'tjes kijken, op flickr: klik!

bvb.:


Door ciuri


Door z.z
See less See more
2
Ik vind het gebouw bijzonder geslaagd :)!
en of het nu ontworpen is door een bekende architect ofzo doet er eigenlijk niet veel toe, mensen die het centrum bezoeken zullen waarschijnlijk aan andere dingen denken dan het gebouw...
Maar het gebouw past zeer mooi in de omgeving en is zeer sober...
een mooie (en praktische) aanvulling voor Kortrijk!
See less See more
Ik vind het toch wel wat deprimerend. Je bent dan al zo verdrietig en dan kom je zo'n gebouw binnen. Het is net hetzelfde als in ziekenhuizen; van de meeste kamers word je ook niet echt vrolijk. Een beetje kleur alstublieft (of iets frisser)!
ook al is de vergunning reeds in orde, toch blijft er verzet van buurtbewoners:

'Samen sterk' blijft vechten tegen crematorium

KORTRIJK - Het buurtcomité 'Samen Sterk' blijft vechten tegen de inplanting van het crematorium aan de Ambassadeur Baertlaan op Hoog Kortrijk. Het comité is ontgoocheld over het besluit van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits om in beroep toch een milieuvergunning af te leveren aan Psilon, de intergemeentelijke vereniging die het crematorium wil realiseren. Tegen de zomer van 2009 moet de bouw ervan beginnen.

'We hadden gehoopt dat Hilde Crevits, bekommerd om een beter leefmilieu, geen vergunning zou hebben afgeleverd', aldus woordvoerder Mark Vandemoortele. 'Om de vergunning toch af te leveren verstopt ze zich evenwel achter de veertien voorwaarden waaraan Psilon moet voldoen', aldus de zegsman van het buurtcomité. 'Daarmee geeft de minister die van CD&V-signatuur is, eigenlijk toe dat de locatiekeuze onverantwoord is'. Het buurtcomité vindt het vreemd dat de minister op haar eigen website verklaart 'aandacht te hebben voor de verbetering van de luchtkwaliteit'.

Vandemoortele wijst er op dat in de zone Kortrijk de toegelaten Europese norm inzake fijn stof nu al meerdere dagen per jaar wordt overschreden. Het comité vreest ook voor de 8 miljoen m3 rookgassen die door de komst van het crematorium, jaarlijks zullen vrij komen. Eenmaal het crematorium er staat, zullen volgens Vandemoortele meer crematies worden uitgevoerd dan de 3.065 die nu worden toegestaan. De installatie zal immers een capaciteit hebben van 6.000 crematies.

'Samen Sterk' begraaft de strijdbijl niet en wil bij de raad van state een procedure instellen tegen de aflevering in beroep van de milieuvergunning. 'Het beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing van de bouwvergunning loopt nog', aldus Vandemoortele. 'We wachten hoopvol het verslag van de auditeur af'. (bvc)

bron: het nieuwsblad
See less See more
^^
'Samen Sterk' moet anders ook maar eens vechten tegen de buurtbewoners hier die hun open haard gebruiken om allerhande brol op te stoken, en dat zonder filters, normen of metingen.
^^
Procedureslag kan bouw crematorium vertragen

KORTRIJK - 'Samen Sterk', het buurtcomité dat zich tegen de bouw van een crematorium in Kortrijk verzet, vroeg bij de Raad van State een schorsing van de milieuvergunning. Die werd afgeleverd door minister Hilde Crevits. Einde juni diende 'Samen Sterk' ook al een verzoekschrift in bij dezelfde Raad van State tot vernietiging van de bouwvergunning.
Voor Psilon, de intergemeentelijke die het crematorium wil realiseren, is dit geen reden tot paniek. 'Onze werkzaamheden lopen door deze procedure geen vertraging op', aldus Jan Sabbe. 'Enkel indien de rechter bij de Raad van State mocht oordelen dat er dwingende maatregelen nodig zijn die aanleiding zouden geven tot een schorsing van de milieuvergunning, kan de bouw worden vertraagd. Maar zover zijn we voorlopig niet'.

Gisteren zat Psilon nog met de ontwerpers van het crematorium aan tafel. Psilon is klaar om aan te besteden. De intercommunale wacht wel nog op de toegezegde subsidiëring door de Vlaamse overheid met twee miljoen euro. De globale investering van het crematorium bedraagt acht miljoen euro. Twee miljoen daarvan wordt door de gemeenten en steden ingebracht. De rest wordt gefinancierd door leningen.

Jan Sabbe ontkende het gerucht dat Psilon nu al zou uitkijken naar een andere locatie. 'We staan recht in ons schoenen. Van een uitwijkscenario is dan ook geen sprake', aldus Sabbe. (bvc)

bron: nieuwsblad
See less See more
Vlaamse regering helpt crematorium betalen

KORTRIJK - De Vlaamse regering keurde een subsidie goed voor de bouw van het nieuwe crematorium in Kortrijk. Het aandeel van de Vlaamse regering, via minister Marino Keulen (Open VLD), bedraagt 622.000 euro. Eind volgend jaar moet het crematorium in werking zijn.

De bouw, goed voor 3.065 crematies per jaar, staat opnieuw een stap dichterbij. Ook de Vlaamse regering legde nu kapitaal opzij. De totale kostprijs van het project, exclusief de drie ovens, wordt op 5.042.505 euro geraamd. De eerste fase van de werkzaamheden - het afleveren van een weer- en winddichte ruwbouw - bedraagt 3.538.945 euro.

De bouwheer van het crematorium is de intergemeentelijke Psilon die optreedt namens 21 gemeenten en steden die het crematorium zal bedienen. Nu de subsidietoezegging van de Vlaamse overheid een feit is, kunnen de bouwwerken worden aanbesteed. De bouwplannen kunnen wel nog worden vertraagd door het buurtcomité Samen Sterk dat zowel tegen de bouw- als de milieuvergunning een procedure opstartte bij de Raad van State. Samen Sterk, dat over 3.543 bezwaarschriften beschikt, vindt het niet kunnen dat het crematorium op deze locatie wordt geëxploiteerd. Temeer daar aanpalend ook nog een nieuwe verkaveling met 58 woningen wordt gerealiseerd.

(bvc)

Bron: Het Nieuwsblad
See less See more
Crematorium komt er

Goed nieuws:

KORTRIJK - De auditeur van de Raad van State verwerpt de vraag van buurtcomité Samen Sterk om de milieuvergunning te schorsen voor het fel betwiste crematorium op Hoog Kortrijk. De intergemeentelijke vereniging Psilon haalt opgelucht adem. Zij willen nu in april een aanbesteding laten doen om dan in september de werken te laten starten in de Ambassadeur Baertlaan.

Het crematorium, dat 8miljoen euro kost, zal in maart 2011 de deuren openen. Het crematorium zal 415.000inwoners in 21gemeenten en steden bedienen in Zuid-West-Vlaanderen.

Het buurtcomité Samen Sterk, dat vreest voor giftige rookgassen en fijnstof, geeft de strijd niet op. Woordvoerder Marc Vandemoortele wacht evenwel liever eerst het geschreven arrest af. (vfb)
Bron: Het Nieuwsblad
See less See more
Het grote fijne grasveld op die heuvel met prachtig uitzicht dat ik mij herinner (van een jaar of vier terug), ideaal om te vliegeren bijvoorbeeld, gaat dus wel voor een deel verdwijnen dan. En het zal wellicht minder fijn worden.
Vind ik spijtig (aangezien ik het daar echt prachtig vond, hoewel spijtig dat het sportcentrum Lange Munte er wat in het zicht ligt). Ga je op het resterende deel nog gewoon kunnen rondlopen?Of fijn stof van een crematorium een groot probleem is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik serieuze ademhalingsproblemen heb op smogdagen of 'bijna-smogdagen'.

Even in het algemeen vind ik het niet zo'n goede evolutie dat open ruimte bebouwd wordt (Evolis, AZ Groeninge en dit).
See less See more
^^Ik moet zeggen, ik vind het ook niet zo'n goede evolutie dat open ruimte volgebouwd wordt. Maar ik ben wel blij dat het crematorium er komt. Ik wil hierin gecremeerd worden wanneer ik sterf.
Wat evolis betreft, is dit ook wel noodzakelijk voor de economische groei van de Regio, dus daar ben ik niet echt tegen. Ook al niet omdat ze toch wel zoveel mogelijk aan de ecologie denken (groene energie, veel bomen, een park...)
See less See more
Tja het klopt wel dat goede locaties moeilijk te vinden zijn. Voor het crematorium vind ik dit toch een heel spijtige plaats. Ook bvb het sportcentrum in de buurt, gaat dat fijn stof geen problemen geven? Voor de andere projecten kan ik er inkomen.
Toch denk ik dat de andere kanten van Kortrijk (Kuurne, Gullegem, richting Wevelgem of Marke) beter geschikt zijn voor dergelijke projecten. Daar is er meer bebouwing, minder verstoring van grote open ruimte, minder heuvelachtig.
Wat ik me nu wel afvraag is of ze niet bewust zo'n mooie plaats vlakbij Kortrijk, ver van industrie en met een mooi uitzicht gekozen hebben omdat het om een crematorium gaat.
See less See more
Tja het klopt wel dat goede locaties moeilijk te vinden zijn. Voor het crematorium vind ik dit toch een heel spijtige plaats. Ook bvb het sportcentrum in de buurt, gaat dat fijn stof geen problemen geven? Voor de andere projecten kan ik er inkomen.
Toch denk ik dat de andere kanten van Kortrijk (Kuurne, Gullegem, richting Wevelgem of Marke) beter geschikt zijn voor dergelijke projecten. Daar is er meer bebouwing, minder verstoring van grote open ruimte, minder heuvelachtig.
Wat ik me nu wel afvraag is of ze niet bewust zo'n mooie plaats vlakbij Kortrijk, ver van industrie en met een mooi uitzicht gekozen hebben omdat het om een crematorium gaat.
Dat crematorium komt vlak naast een begraafplaats, dus qua tactiek kan dat wel tellen. Ik denk niet dat het fijn stof zo'n groot probleem zal veroorzaken, aangezien er toch wel voldoende filters zullen worden geïnstalleerd.
See less See more
Ik hoop het. Een meetpunt van irceline zou wel eens interessant zijn, maar dat zal er wel niet komen. Ik zal er als het crematorium er ligt mss als test eens komen sporten buiten. Eens zien of ik er overmatige speekselproductie tot astma van krijg.
Kortrijk - De Raad van State heeft de aanvraag tot schorsing van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning voor een nieuw crematorium in Kortrijk afgewezen. Dat is gezegd op een persontmoeting van Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.

Door het arrest kan Psilon de werken in september van start laten
gaan, al is het wel nog wachten op het tweede arrest dat over de grond van de zaak oordeelt. "Het houdt enig risico in om al met de bouw te starten, maar we verwachten ook een tweede positief vonnis," zo zegt Jan Sabbe, secretaris bij Psilon.

Er kwam in het verleden al heel wat protest tegen het plan, omdat het gebouw middenin een woonzone zou komen. Het buurtcomité Samen Sterk diende bij de Raad van State een verzoekschrift in tot schorsing en tot vernietiging van de bouwvergunning. Het buurtcomité vreest voor het fijn stof dat zou vrijkomen door de uitstootgassen van de verbrandingen.

Naast de bekendmaking van het arrest over de schorsing van de vergunning werd ook een samenwerkingsverband tussen de drie crematoria van Kortrijk, Doornik en de Franse gemeente Wattrelos voorgesteld. Zij zullen hun technische expertise met elkaar uitwisselen.

De totale kostprijs voor het Kortrijkse crematorium bedraagt negen miljoen euro. In West-Vlaanderen is er dringend nood aan een tweede crematorium. Voorlopig is er enkel een in Brugge.
Bron: http://focus-wtv-kw.rnews.be/nl/reg...-1184683226347-1194492899213.html?usesite=WTV
See less See more
Eerste werken voor crematorium komen eraan

KORTRIJK - De intergemeentelijke vereniging Psilon heeft in samenspraak met de stad beslist de parkeerplaats aan sportcentrum De Lange Munte te laten heraanleggen. Het grote parkeerterrein aan de Ambassadeur Baertlaan zal dicht bij het nog te bouwen crematorium liggen en is in die zin ook interessant voor de bezoekers ervan.

Psilon en de stad delen de kosten alleen voor de heraanleg van de grote parking. De kleine parking aan de voorzijde van de sporthal legt de stad op eigen kosten her aan. De totale kostprijs van het project is 900.000euro, waarvoor er ook subsidies zijn.

Psilon laat ook een familiesalon bouwen op de grens van de huidige begraafplaats, de sportvelden en de parkeerplaats. 'Die zal op enige afstand van het crematorium staan', zegt Jan Sabbe van Psilon, 'en dat is een bewuste keuze.'

Volgens Jan Sabbe is er ook al een aanbesteding gebeurd en kunnen de werken aan het crematorium zoals gepland starten in het najaar. Voorjaar2011 moet alles klaar zijn. Er loopt nog een procedure ten gronde bij de Raad van State van het actiecomité Samen Sterk, dat vreest voor giftige gassen en fijn stof, maar het kan tot tien jaar duren vooraleer er een uitspraak is. (vfb)
Bron: Het Nieuwsblad, 30/04/2009
See less See more
Er staat een volledig artikel in de stadskrant over het begin van de werken, maar natuurlijk praten ze enkel van "binnenkort", typisch! nuja, er stond wel in dat de opening in het voorjaar van 2011 zou zijn... wie weet!

Het project heet "UITZICHT", dat verwijst naar het landschap en naar de overledene die "uit het zicht verwijderd wordt"..

Er wordt blijkbaar ook een maximum aan crematies opgelegd, 3065 per jaar, geen idee of dat veel of weinig is, lijkt mij niet zo veel eigenlijk.

Het gebouw zelf zou naast een foyer en een crematorium met 3 ovens ook een aantal aula's die zouden dienst doen voor allerlei soorten activiteiten zoals kamerconcerten... Nogal luguber, niet?

Nuja, we zullen tenminste niet meer tot in Brugge moeten rijden en uren in de file staan om naar de strooiweide te gaan!
See less See more
1 - 20 of 46 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top