SkyscraperCity Forum banner

[Koszalin] Infrastruktura rowerowa

2911 Views 9 Replies 6 Participants Last post by  j0tj0t87
Jako że Koszalin nie posiada wątku dotyczącego rowerowych inwestycji, dlatego takowy zakładam. Ścieżek jest coraz więcej, rowerzystów również, lada dzień startuje Koszaliński Rower Miejski, który obsługiwać będzie firma Nextbike Polska. Zapraszam do komentowania i dzielenia się spostrzeżeniami.

Poniżej wrzucam link z lokalnej prasy dotyczący KRM:
http://http://ekoszalin.pl/artykul/17625-Rower-Miejski-Jak-to-dziala
1 - 10 of 10 Posts
Ciekaw bardzo jestem efektu jaki przeniesie miejski rower. Zastanawiające jest czy tych 100 rowerów oraz 10 stacji nie jest za mało. Mi osobiście brakuje stacji przy pętli na os. Bukowym.
Oczywiście, że za mało. Przetarg powinien z góry zakładać przynajmniej dwa razy więcej stacji i opcje rozbudowy w kolejnych latach. W samym parku powinny być ze trzy stacje a nie ma ani jednej
Podobno już rady osiedla myślą nad "ufundowaniem" stacji. Także system będzie się rozwijał, tym bardziej że pozwala na budowę stacji sponsorskich.
Zgodnie z umową do dwóch stacji w roku może zmienić swoją lokalizację. Podstawą mają być statystyki wykorzystania poszczególnych lokalizacji. Dla mnie obowiązkowym miejscem, gdzie powinna powstać stacja jest amfiteatr/poczta - w okolicy cztery szkoły, parę urzędów, a drałować trzeba po rower do ratusza.
See less See more
Co prawda temat inny niż rower ale też o pojazdy dwukołowe i ekologiczne chodzi:
http://https://gk24.pl/elektryczny-skuter-na-minuty-w-koszalinie-rower-miejski-ma-konkurencje/ar/13437400

Myślicie, że się przyjmie?

P.S. Proszę o dodanie do wątku tagu #koszalin
See less See more
Czy ktoś wie czy istnieją jakieś plany dotyczące rozbudowy systemu roweru miejskiego? Próbowałem użyć go teraz, ale ilość stacji jest tak mała że praktycznie nie idzie się tym sprawnie przemieszczać między stacjami.
Przez trzy lata obowiązuje okres trwałości projektu, co oznacza brak jego zmian, pod rygorem zwrotu dofinansowania. Tak więc ewentualne modyfikacje za dwa lata.
Głupie pytanie, ale czy można dodać tag "koszalin" do tego tematu?
No bo zwyczajnie ciągle gdzieś przepada i nie pozwala to śledzić tego wątku na równi z innymi koszalińskimi.
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top