SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
161 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Jako że Koszalin nie posiada wątku dotyczącego rowerowych inwestycji, dlatego takowy zakładam. Ścieżek jest coraz więcej, rowerzystów również, lada dzień startuje Koszaliński Rower Miejski, który obsługiwać będzie firma Nextbike Polska. Zapraszam do komentowania i dzielenia się spostrzeżeniami.

Poniżej wrzucam link z lokalnej prasy dotyczący KRM:
http://http://ekoszalin.pl/artykul/17625-Rower-Miejski-Jak-to-dziala
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top