SkyscraperCity Forum banner

Kraan op Zuid?

1545 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Nexxd
Ik liep net naar Zuidplein en zag dat er een kraan achter de Mijnherenlaan staat! Dordstelaan? Of is het de Milinxbuurt? Ik zou er heen hebben kunnen lopen, maar ik ben daar te lui voor. Het is niet een super hoge kraan, maar hij steekt wel boven de Mijnherenlaan uit!

@Jan: Weet jij waarom er bij jouw in de straat zo'n kraan staat?
1 - 6 of 6 Posts
Buurtrenovatie. Trouwens niet bij mijn maar ergens aan de Borselaarstraat.

Sint Clara said:
Ik liep net ...
Jij zat toch aan een rolstoel gekluisterd :?
@Jan: Ik bedoelde natuurlijk -> Ik reed net in mijn rolstoel naar Zuidplein. ;)
Je zou Eusebius' scootmobiel eens moeten lenen. :)
@Winus: Ik waardeer niet dat er grapjes over mijn ellendige situatie gemaakt worden! :( ----> Grapje! Zo'n scootmobiel zou wel leuk zijn, maar ik denk dat ik volgende week gewoon de auto weer ga nemen, hoe moeilijk kan het zijn om met 2 gipspoten te rijden? Zou het eigenlijk verboden zijn? Who cares! Als ze me maar niet pakken.
See less See more
Die kraan zag ik ook vanuit de metro. Hij was toen een pallet aan het hijsen.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top