SkyscraperCity banner

1 - 20 of 6679 Posts

·
Registered
Joined
·
1,136 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Myślę, że warto stworzyć nowy wątek dotyczący rozbudowy naszego lotniska. Proponuję, żeby w startym temacie kontynuować dyskusje np. dotyczące siatki połączeń.

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/803413,rusza-budowa-nowego-terminalu-pasazerskiego-w-krakow-airport,id,t.html

Rusza budowa nowego terminalu pasażerskiego w Kraków Airport

Data dodania: 2013-04-11 13:40:48 Ostatnia aktualizacja: 2013-04-11 17:47:53
PAP

W czwartek zarząd lotniska podpisał umowę z wykonawcą tych przedsięwzięć, na którego w przetargu została wybrana włoska firma Astaldi S.p.A. Wartość zaplanowanych prac wynosi 368,88 mln zł brutto.

"To bardzo ważny kontrakt, który spowoduje, że za dwa lata pasażerowie w komfortowych warunkach będą przylatywać do Krakowa i z niego odlatywać" - ocenił podczas konferencji prasowej prezes Kraków Airport Jan Pamuła.

Po rozbudowie przepustowość krakowskiego lotniska wzrośnie do 8 milionów pasażerów rocznie. Obecnie może ono odprawić do 3,5 mln osób rocznie. Lotnisko będzie w stanie obsłużyć nawet po 1,8 tys. pasażerów odlatujących i przylatujących w ciągu godziny.

Terminal pasażerski po rozbudowie będzie miał ponad 56 tys. m.kw. powierzchni użytkowej (obecnie 15 tys. m kw.). Początkowo obiekt będzie dysponował dwoma rękawami umożliwiającymi bezpośrednie przejście do samolotów, z możliwością zwiększenia w przyszłości ich liczby do pięciu.

Jak podkreślają władze lotniska, rozbudowa budynku została zaprojektowana tak, aby w pełni zintegrować nową część obiektu z częścią już istniejącą i stworzyć obiekt o jednolitej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej. Znakiem identyfikującym krakowskie lotnisko stanie się nowa frontowa część terminalu w formie szklanego odwróconego pryzmatu.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji nową strefę odpraw biletowo-bagażowych, która została zaprojektowana na poziomie 0, częściowo jako adaptacja istniejącej części terminalu (obecna hala odbioru bagażu), a częściowo jako nowa przestrzeń. Łącznie zaprojektowano 34 stanowiska odpraw check-in oraz stanowisko odpraw bagażu ponadgabarytowego i stanowisko odprawy VIP.

Pasażerowie przylatujący będą mieli do dyspozycji nową salę odbioru bagażu rejestrowanego, która została zaprojektowana na poziomie 0, w nowej - wschodniej części terminalu.

Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano scentralizowaną strefę kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu podręcznego dla wszystkich kierunków. Po rozbudowie w terminalu będzie docelowo 18 wyjść. Dodatkowo powstaną nowe poczekalnie, które będą połączone przejściami nadziemnymi z trzema wieżami przyrękawowymi.

Integralną częścią rozbudowywanego obiektu będzie kładka, która stworzy nadziemne, kryte przejście piesze, łączące poziom +1 nowego terminalu z istniejącym garażem wielopoziomowym, projektowaną w ramach odrębnej inwestycji stacją kolejową oraz budowanym hotelem.

Nowy wewnętrzny układ komunikacyjny, z dodatkowymi pasami ruchu, ułatwi poruszanie się wokół terminalu, parkingu wielopoziomowego, hotelu czterogwiazdkowego oraz stacji kolejowej.

Prezes Pamuła podkreślił, że prace budowlane będą prowadzone w kilku etapach, aby zapewnić ciągłą pracę lotniska i zminimalizować uciążliwości związane z budową. Wykonane w poszczególnych etapach fragmenty obiektu oraz odcinki dróg będą płynnie włączane do eksploatacji.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nowy terminal) oraz z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (układ komunikacyjny i kładka łącząca terminal z parkingiem wielopoziomowym, hotelem i przystankiem kolejki).

Na krakowskim lotnisku trwają już inne inwestycje związane z przebudową części operacyjnej portu (rozbudowa płyty postojowej i remont dróg kołowania) oraz budową czterogwiazdkowego hotelu.

Kraków Airport jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce; w zeszłym roku odprawił rekordową liczbę 3,44 mln pasażerów. W tym roku planowany jest wzrost o ponad 6 proc. do 3,58 mln osób. W letniej siatce połączeń lotnisko ma 82 połączenia, w tym 61 regularnych i 21 czarterowe. Wykonuje je 13 przewoźników - ośmiu tradycyjnych i pięciu niskokosztowych.

Edit:
Mapa inwestycji na lotnisku w Balicach:

 

·
Registered
Joined
·
1,858 Posts
fot. Kraków Airport
W kwietniu ruszą pracę w części operacyjnej (airside) Kraków Airport
Dodano: czwartek, 28 marca 2013
Kraków Airport i firma Max Bögl podpisały dzisiaj umowę na realizację inwestycji w części airside krakowskiego lotniska. Wartość prac wynosi 131,28 mln zł, z czego 50 mln zł to dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozostała kwota będzie pochodzić z obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao SA. Roboty budowlane nie zakłócą ciągłej pracy operacyjnej lotniska.

W ramach inwestycji w strefie airside krakowskiego lotniska przebudowane zostaną nawierzchnie dróg kołowania Charlie, Alfa, Golf, Bravo i Fokstrot, a także będzie poszerzona płyta postojowa. Łączna powierzchnia remontowanych i budowanych nawierzchni wyniesie ok. 20 ha, w tym nawierzchni betonowych ok. 15 ha. Prace będą prowadzone w kilku etapach, aby zapewnić ciągłą pracę lotniska i zminimalizować uciążliwości związane z budową. Zakończenie robót przewidziano do końca 2015 roku.

Wyremontowane w poszczególnych etapach odcinki będą płynnie włączane do eksploatacji. Roboty budowlane nie mogą ograniczyć przepustowości układu pola manewrowego lotniska poniżej 13 operacji na godzinę za wyjątkiem jednego z etapów robót, w którym ograniczenie wyniesie nie mniej niż 11 operacji.

Modernizacja nawierzchni lotniskowych ułatwi bezpieczne poruszanie się statków powietrznych po układzie manewrowym krakowskiego lotniska w warunkach ograniczonej widzialności. Będzie to możliwe dzięki zainstalowaniu nowego oświetlenia krawędziowego, oświetlenia osiowego i poprzeczki zatrzymania. Remont dróg kołowania zwiększy także bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych, pozwoli na lądowanie cięższych maszyn. Nowe powierzchnie będą zabezpieczone przed przedostawaniem się substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych.

Dzięki rozbudowie płyty postojowej lotnisko zyska dodatkowe 5 stanowisk, dla samolotów o kodzie referencyjnym C (np. Boeing 737-800). Łącznie po rozbudowie krakowski port będzie dysponował 22 stanowiskami postojowymi dla samolotów o kodzie referencyjnym C.

Prace będą prowadzone technologiami sprawdzonymi w budownictwie drogowym i lotniskowym. Dla części jezdnych będzie to beton cementowy, nawierzchnie betonowe będą dyblowane i kotwione. Beton nawierzchniowy układany będzie metodą bezszalunkową, w ślizgu, z wykorzystaniem układarek do betonu, wyposażonych w automatyczny system do układania dybli. Bezszalunkowa metoda budowy nawierzchni znajduje zastosowanie przede wszystkim do robót o dużych zakresach i tam gdzie chodzi o duże tempo robót.

Kontrakt jest zabezpieczony gwarancją bankową, ubezpieczeniem wykonawcy od wszelkich ryzyk budowy oraz wysokim systemem kar umownych, m.in. za przekroczenie czasu ukończenia robót.

Firma Max Bögl z siedzibą w Neumarkt w Niemczech została założona w roku 1929 przez Max’a Bögl’a. Z obrotami rocznymi pond 1,6 miliarda Euro i z ponad 6.000 pracownikami o wysokich kwalifikacjach Max Bögl zaliczany jest nie tylko do 5 największych niemieckich przedsiębiorstw budowlanych. Prowadzona obecnie przez trzecią generację rodu spółka jest również największym prywatnym przedsiębiorstwem budowlanym w Niemczech.

Grupa firm Max Bögl zrealizowała m.in. szereg inwestycji lotniskowych w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich m.in.: modernizację drogi startowej na lotnisku w Warnie (Bułgaria), budowę mostów do kołowania samolotów na lotniskach w Lipsku (nad autostradą A14), w Amsterdamie i we Frankfurcie (nad autostradą A3), budowę nawierzchni betonowych na lotnisku w Monachium, budowę lotniska w Sibiu (Rumunia), budowę płyty do odladzania samolotów we Wrocławiu.

Projekty w Polsce realizowane są we współpracy ze spółką Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, należącą w całości do grupy Max Bögl. Aktualnie firma realizuje w Polsce m.in.: rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, równoległą drogę kołowania w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, modernizację pasa startowego i płyty postojowej dla samolotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka oraz montaż konstrukcji stalowej na potrzeby budowy mostu Sundsvall w Szwecji.

Inwestycje w strefie operacyjnej Kraków Airport są częścią największego w historii planu rozbudowy tego lotniska. 11 kwietnia zostanie podpisana umowa z włoską firmą Astaldi na rozbudowę terminalu (budowa nowej części i modernizacja obecnego terminalu międzynarodowego) i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Trwa już budowa hotelu przy lotnisku, który ma być gotowy latem 2014.

Po rozbudowie przepustowość krakowskiego lotniska wzrośnie do 8 milionów pasażerów rocznie.
Także należy dodać tą informację
 
1 - 20 of 6679 Posts
Top