SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1,088 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Temat, o którym kiedyś wspomniałem w wątku o rozwoju urbanistycznym Krakowa, a który wymaga, IMO, rozwinięcia.

Otóż jest w Krakowie dużo różnych dziwnych działek, ni to Ugór, ni to droga, ni to pole, na których wyrastają Billboardy. Dużo Billboardów. Dużo tych działek, to jednak własność albo Samorządu, albo Skarbu Państwa. W takiej sytuacji pojawia się pytanie- czy stosowne władze wydały pozwolenie na takową reklamę, wiedzą o jej istnieniu, a jeśli tak, to jakie czerpią z tytułu tej reklamy środki.

Prywatnych billboardów tknąć się nie da- bez ustawy krajobrazowej jest to niemożliwe. Ale można wytoczyć działa wobec tych syfów, które atakują nas z poziomu struktur samorządowo-państwowych.

Propozycja działania jest taka:
1. Jest 18 dzielnic Krakowa, przydałby się "strażnik" z każdej dzielnicy, który byłby w stanie wyłapywać co większe patologiczne zbiory billboardowe i reklamowe, wobec których pojawia się podejrzenie, że są we władaniu Miasta, Skarbu Państwa bądź instytucji publicznych.
2. Zdjęcie z opisem lokacji zdjęcia skupiska reklamowego idzie tutaj, gdzie następnie badane jest pod kątem zlokalizowania działki z reklamami. Nastepnie ja plus inni chętni analitycy, z wykorzystaniem mechanizmów tej strony http://miip.geomalopolska.pl/imap/ określą numer działki i możliwego posiadacza
3. Po okresleniu ewidencji i numerów zasyfionych działek, słane są maile z wyjaśnieniami do poszczególnych instytucji i urzędów, celem otrzymanai wyjaśnień, a w przypadku braku legalności reklamy, przedstawione zostanie żądanie zdemontowania jej. W przypadku legalności, prośba o informacje o dochodowość jej istnienia plus sugestia względem alternatywnego zagospodarowania działki niż pod reklamowe badziewie.
4. Zrobiona będzie ogólna czarna lista i baza danych skupisk reklamowych, oraz instytucji za nie odpowiedzialnych.

Jak widzi wam się ta forma działania?

PS: Na chwilę obecną wyjezdżam z Polski na tydzień i nie będę miał zbytniej opcji popracować nad projektem z braku internetu, za to chętnie usłyszę uwagi odnośnie waszych ocen szans tego rodzaju inicjatywy, tudzież dodatkowych pomysłów jak zwiększyć jej szanse powodzenia. :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top