SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 15 of 15 Posts

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
28,907 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ostatnio zauwazylem ogloszenia o konkursie na Park II RP w Krakowie. Ma byc czescią Ogrodów Pamieci Polskiego Panstwa Podziemnego. Docelowo ma powstac Muzeum PPP.

Deklaracja programowa:

>>Obowiązek zachowania i popularyzowania pamięci o dziełach i ludziach tworzących polską narodową tożsamość przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dlatego obecnie my poczuwamy się do podjęcia zadań powiernictwa i ochrony historycznego dziedzictwa.

Wśród świadectw ofiarności i mądrości pokolenia, które podjęło opór przeciw wojskom niemieckim i sowieckim i stojącym za nimi aparatem państw totalitarnych, które naruszyły suwerenność II Rzeczpospolitej w roku 1939 - jest budowa struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Stanowi ono dowód nie tylko na zdolność Polaków do walki o swoją wolność lecz również na naszą zdolność do sprawnego zorganizowania oporu. Umiejętność skonsolidowania władz państwa podziemnego w zwarty organizm z rozbudowanymi formacjami zbrojnymi stanowi wkład w europejską i światową historię instytucjonalnej ochrony wolności i powód do naszej dumy.

Zadaniem krakowian i wszystkich Polaków jest umiejętne zebranie i ukazanie tych świadectw, zarówno młodemu pokoleniu Polaków jak i zjednoczonej Europie. Służyć temu mają „Ogrody Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego”.

Pragniemy by forma ekspozycji odpowiadała oczekiwaniom młodego pokolenia, pokolenia wychowanego w warunkach nieograniczonych zasobów cyfrowego świata. Mamy świadomość, że brak rozmachu w przedstawieniu ekspozycji czy nieudolne wykorzystanie cyfrowych narzędzi prezentacyjnych, spowoduje marginalizację publicznego zainteresowania zgromadzonymi świadectwami historycznego dziedzictwa.

Zdajemy sobie sprawę, że utworzenie takiego ośrodka jest przedsięwzięciem ogromnym, zarówno w wymiarze symbolicznym jak i materialnym. Do jego realizacji konieczne jest zrozumienie i akceptacja środowisk kombatanckich, finansowych, politycznych, elit opiniodawczych a przede wszystkim mieszkańców Krakowa.

Uzyskanie publicznej zgody jest możliwe tylko w wyniku publicznej debaty osób i środowisk zainteresowanych powstaniem ośrodka. Z udziałem wszystkich którzy mogą pomóc w budowie tego przedsięwzięcia i tych, którzy, w naszej opinii, winni w przyszłości z tego przedsięwzięcia korzystać.
Ogłaszamy otwarcie debaty, której zwieńczeniem będzie przeprowadzenie otwartego konkursu na wizję ekspozycji.
Deklarujemy udział i pomoc w skutecznym doprowadzeniu tego dzieła do końca.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich Krakowian do wsparcia i działania na rzecz utworzenia OPPPP.<<


Preliminarz działan:

>>W dniu 27 września 2004 Komitet przyjął następujący preliminarz prac :

• Etap pierwszy - konceptualizacji – został zakończony publicznym przedstawieniem Koncepcji założenia OP 4 i powołaniem Obywatelskiego Komitetu Założycielskiego Ogrodów Pamięci PPP (termin zakończenia etapu I 27 września 2004).

• Etap drugi – wizualizacji – powinien zakończyć się publicznym przedstawieniem modeli oddających kluczowe elementy koncepcji OP4 oraz utworzeniem instytucji zdolnej do zgromadzenia środków na rozpoczęcie budowy OP PPP (planowany termin zakończenia 1 lipca 2005).

• Etap trzeci – projektowy - powinien zostać zakończony przedstawieniem projektów krajobrazowego, urbanistycznego i architektonicznego OP4 (przewidywany termin zakończenia 5 lipca 2007)

• Etap czwarty – przygotowania inwestycji – powinien zostać zakończony przyjęciem preliminarza realizacji inwestycji (przewidywany termin zakończenia - 31 grudnia 2007).

• Etap piąty – realizacji inwestycji – powinien polegać na zbudowaniu i wyposażeniu projektowanych obiektów (spodziewany termin zakończenia – 27 września 2009).<<

wiecej:
http://www.obywatelskapolska.pl/op4/

Przy odpowiednim zaangazowaniu mogloby byc rownie ciekawie jak w Muzeum Powstania Warszawskiego. Choc w Krakowie sa juz 2 muzea o podobnym profilu...i chyba nie ciesza sie specjalnym wzieciem
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,423 Posts
Nie wiem czy czegos nie przegapilem. Obejrzalem cala strone, poczytalem i nie znalazlem gdzie mialby byc ten park. Behemot, wiesz moze cos w tym temacie?
 

·
Banned
Joined
·
5,312 Posts
Obejrzyjcie sobie Architektura i Biznes z kwietnia 2005,
jest tam rubryczka mowiaca o tym projekcie.
Pisza tam cos o projekcie w sasiedztwie Parku Lotnikow PL, wiec prawdopodobnie okolice Czyzyn.
 

·
przestrze&#324;-ludzie-miasto
Joined
·
28,907 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
yasioo7 said:
Nie wiem czy czegos nie przegapilem. Obejrzalem cala strone, poczytalem i nie znalazlem gdzie mialby byc ten park. Behemot, wiesz moze cos w tym temacie?
4.1. Lokalizacja.
Lokalizację „Parku II Rzeczypospolitej” (zwanego dalej „Parkiem”) przewiduje się w Krakowie, po południowej stronie Alei Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałości dawnego Fortu nr 15 „Pszorna”, na terenie Parku Lotników Polskich (zwanego dalej „Parkiem Lotników”).
Teren ten nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” jest to obszar zieleni publicznej, położony w strefie kształtowania systemu przyrodniczego. Teren nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków, jednakże sąsiaduje z obiektem fortecznym, pozostającym w ewidencji zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ulicy, została wydana decyzja o warunkach zabudowy na inwestycję miejską, budowę Hali Sportowo-Widowiskowej.
Teren objęty zakresem opracowania, obejmujący południową część Parku Lotników ukazany jest na załączniku graficznym.
Teren objęty zakresem opracowania, obejmujący południową część Parku Lotników pokazany jest na załączniku graficznym.
Teren Parku o pow. 3 ha nie może przekroczyć granic opracowania.
Wybór precyzyjnej lokalizacji Parku w obrębie terenu Parku Lotników” jest elementem zadania konkursowego.


http://www.obywatelskapolska.pl/op4/index.php?mod=a&c=3&sc=2

BTW dzis ogloszenie wynikow konkursu
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,423 Posts
Dzieki wielkie. Jak dla mnie lokalizacja swietna. Mozna to polaczyc zgrabna kladka z Muzeum Lotnictwa i mamy miejsce pamieci, muzeum, park i hale widowiskowa jako centrum kultury i rekreacji.
 

·
przestrze&#324;-ludzie-miasto
Joined
·
28,907 Posts
Discussion Starter · #6 ·
No i sie rozkreca:
Z Krakowskiej Wyborczej:
Wybrano projekt Ogrodów Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego

Czy po przeciwnej stronie parku Lotników Polskich przy al. Jana Pawła II powstaną warte 70 mln zł Ogrody Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego? W poniedziałek wybrano już ich projekt architektoniczny

Inicjatywa utworzenia w Krakowie ośrodka pamięci o zrodziła się w zeszłym roku wśród uczestników spotkań organizowanych przez stowarzyszenie Obywatelska Polska w Krakowie. Opracowano wówczas koncepcję utworzenia w Krakowie ośrodka pamięci o Polskim Państwie Podziemnym. We wrześniu 2004 r. utworzono komitet założycielski i ogłoszono konkurs architektoniczny na trzyhektarowy teren w okolicy byłego fortu Pszorna.

- Wpłynęły aż 23 prace. Właśnie wybraliśmy najlepszą - zdradza Andrzej Madej, jeden z pomysłodawców stworzenia Ogrodów Pamięci. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie po przeciwnej stronie Muzeum Lotnictwa parku II Rzeczpospolitej. Potem powstanie tam dziesięć pomników uświetniających dokonania okresu 1918-1939 r. Kolejnym elementem ma być Reduta Pamięci - nowoczesny budynek mieszczący Windę Czasu i Szlaki Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego (Winda to multimedialne przedstawienie kilku ważnych epizodów z dziejów Polski, Szlaki to zespół kilku sal muzealnych przedstawiających wybrane wydarzenia z okresu II wojny światowej).

- Władze miejskie patrzą przychylnie na projekt . Tym bardziej że ogólnodostępne Ogrody Pamięci nie stracą parkowego charakteru - podkreśla Andrzej Madej.

70 mln zł, na budowę inicjatorzy chcą otrzymać z programu rozwoju regionu. Docelowym właścicielem ogrodów będzie gmina Kraków.
 

·
Banned
Joined
·
5,312 Posts
To gdzie to bedzie dokladnie?

tekst:
Lokalizację „Parku II Rzeczypospolitej” przewiduje się w Krakowie, po południowej stronie Alei Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałości dawnego Fortu nr 15 „Pszorna”, na terenie Parku Lotników Polskich.
sugeruje, ze gdzies w okolicach zaznaczonych przeze mnie na czerwono, bo na niebiesko hala(tyle ze nie wiem z ktorej strony ulicy).
Przyznam sie bez bicia ze nie wiem gdzie pozostalosci tego fortu Pszorna sa.
No chyba ze zamierzaja jeden park-AWF- zastapic innym. :/
 

·
Registered
Joined
·
6,978 Posts
pomysł na budowę takiego muzeum polskiego pańśtwa podziemnego jest dobry, aby został zrealizowany. Ogród pamięci PPP jst pomysłem ciekwym. Czekam co z tego się wykluje...
 
1 - 15 of 15 Posts
Status
Not open for further replies.
Top