SkyscraperCity Forum banner

Sąd Okręgowy

1 - 20 of 53 Posts

·
Centuś
Joined
·
3,408 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Centuś
Joined
·
3,408 Posts
Discussion Starter · #3 ·
^^
Eee o czywiście to nie jest przebudowa, ale całkowicie nowe skrzydło. Problemy z vbulletinem spowodowały, że sprostowanie behemota nie ukazało się w tym wątku :)

Osobiście oceniam go na mocne 8.
 

·
nonono
Joined
·
556 Posts
Jest niezły, jednak porównując go do trzech PRL-owskich bloków obok (tych z żyletkami między oknami) wypada... blado. Myślę jednak, że zasługuje na solidne 7,5. Bo i szkło trochę zbyt refleksyjne, ale wygląda jednak na godnego przedstawiciela roku 2001.
 
1 - 20 of 53 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top