SkyscraperCity Forum banner

[Kraków] Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

11872 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  szuja
"W Krakowie przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 wznosi się niezwykła budowla Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Jest to dzieło krakowskich architektów - Dariusza Kozłowskiego i Wacława Stefańskiego, powstałe w latach 1985-1996. Założenie składa się z trzech stref architektonicznych zorganizowanych wokół centralnego, trapezowego dziedzińca. Pierwsza strefa to prześwitowy betonowy mur od północy i od wschodu. Na narożu tego muru wznosi się Domek Ogrodnika. Druga strefa to seria dwukondygnacyjnych budowli peryferyjnych usytuowanych od północy i od wschodu dom prowincjalny, Dom Podróżnych, kuchnia z refektarzem oraz sala gimnastyczna. Trzecia strefa to trój skrzydłowy, czterokondygnacyjny gmach mieszczący mieszkania alumnów i wychowawców. Przy krańcu wschodniego skrzydła wznosi się kościół seminaryjny na planie kwadratu, zwieńczony czterosegmentowym hełmem, natomiast przy krańcu skrzydła zachodniego usytuowany jest blok dydaktyczny z aulą wznoszącą się na centralnym dziedzińcu. Interesujące jest położenie kompleksu i jego osiowa kompozycja. Osią tą jest linia "północ-południe" łącząca Rynek Główny Krakowa i Skałki Twardowskiego. Na tej osi zbudowana jest Droga Ducha - zespół symbolicznych bram zawierających doniosłe treści ideowe.

Pierwsza z bram to Brama Inicjacji - szeroka przerwa w prześwitowym murze, wprowadzająca na Dziedziniec Pragnień. Symbolizuje ona rozterki młodego człowieka zbliżającego się do decyzji wstąpienia do seminarium.

Druga brama to Brama Nadziei - rozdarcie w murze z półkolistymi oknami odsłaniające monumentalny portal. Prowadzi on do Domu - trój skrzydłowego gmachu, gdzie mieszkają alumni i wychowawcy, zorganizowanego wokół Dziedzińca Młodości. Nadzieja bowiem towarzyszy młodości i formacji seminaryjnej, dokonującej się w atmosferze domu.

Trzecia Brama - Brama Wiedzy to prześwit między dwiema "wieżami" - klatkami schodowymi na krańcach skrzydeł. Przekracza ją kaskada schodów kryjąca aulę połączoną od tyłu z blokiem dydaktycznym i zdominowana przez wysoki masyw kościoła seminaryjnego. Wiedza" to dwie rzeczywistości - "Sacerdotium" - kościół (modlitwa, liturgia) oraz Studium" - aula i blok dydaktyczny wraz z biblioteką (studiowanie i naukowe poszukiwania).

Czwarta brama jeszcze nie istnieje. Czekamy na moment, gdy powstanie w głębi założenia Kolumna Zmartwychwstania, która wraz z horyzontem utworzy krzyż. Krzyż jest bowiem syntezą tego co boskie (pion) i tego co ludzkie(poziom). To Brama Wiary. Syntezę te bowiem umożliwia wiara.

Cały kompleks mieści obecnie - oprócz seminarium także instytut Filozoficzno-teologiczny zmartwychwstańców - Collegium Resurrectianum, siedzibę zarządu prowincji, archiwum bibliotekę i wydawnictwo."

Dariusz Tabor CR
więcej: http://www.wsdcr.iap.pl/


9 lipca 2009:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
See less See more
42
1 - 8 of 8 Posts
Byłem, widziałem - robi wrażenie. Mimo, że nie lubię postmodernizmu, uważam, że jest to udany budynek. Przydałby się remont ale jest to dobry, porządny postmodernizm.
Byłem, widziałem - robi wrażenie. Mimo, że nie lubię postmodernizmu, uważam, że jest to udany budynek. Przydałby się remont ale jest to dobry, porządny postmodernizm.
Tak, porządny postmodernizm w Polsce to jednak rzadkość choć podoba mi się raczej średnio niektóre elementy są ciekawe, niektóre po prostu dziwaczne...
See less See more
To jest Kozłowski. Jego dzieło życia i wykładnia jego stylu. Jako architekt w trakcie budowy ponoć sam doglądał powstawaniu różnych elementów, żeby były stworzone dokładnie po jego myśli. Sam projekt był trudny do wykonania i kosztowny. Byłem tam w czerwcu. Z daleka wyglądało dla mnie kiczowato, pewnie z powodu kolorów elewacji, ale kiedy wychodziłem byłem pod wrażeniem.
See less See more
Tak, porządny postmodernizm w Polsce to jednak rzadkość choć podoba mi się raczej średnio niektóre elementy są ciekawe, niektóre po prostu dziwaczne...
wątpię, bo moim zdaniem Kozłowski nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek postmodernizmem, jako przekonany neomodernista
wątpię, bo moim zdaniem Kozłowski nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek postmodernizmem, jako przekonany neomodernista
Chopin i jego kolega Delacroix też się nie uważali za romantyków tylko zdeklarowanych klasyków. Deklaracje sobie a końcowy efekt sobie. Niezależnie co o sobie uważa pan Kozłowski, wyszło mu modelowe po-mo.
See less See more
Podoba się. Najbardziej beton pokryty zielonym ;) Wejście, ta niby rozpruta ściana nieco zbyt dziwaczna jak dla mnie, no i te figurki tu i ówdzie niepotrzebne. Kolor w sumie ok, może trochę zbyt nasycony. Przybrudzony wygląda lepiej, niech nie remontują ;)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top