SkyscraperCity Forum banner

:)

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 3 23.1%
 • 8

  Votes: 7 53.8%
 • 7

  Votes: 3 23.1%

Kryształ

1178 Views 8 Replies 5 Participants Last post by  este
1 - 9 of 9 Posts
Kolorowy podpis mocno mi tu przeszkadza - szczególnie w takim zdjęciu
I kawałek gładkiej ściany z prawej strony
 • Like
Reactions: 2
Trzeba by sie przejechać w końcu do tego Szczecina... Tylko czemu to tak daleko :D
Ale wpuszczają bez wiz! I mają Manhattan!
^^ To dobrze że bez wiz, bo już chciałem sobie wyrabiać, tak jak do Sosnowca.
Do Sosnowca bez paszportu z misiem Cię nie wpuszczą :(
^^ To dobrze że bez wiz, bo już chciałem sobie wyrabiać, tak jak do Sosnowca.
:lol:

Sosnowiec powinien mieć wizy na wpuszczanie gości :D
Jest coś na rzeczy z tym Sosnowcem - obok Filharmonii trwa realizacja Centrum Przełomy arch. R. Koniecznego - z Katowic
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top