SkyscraperCity Forum banner

[Kujawsko-pomorskie] Infrastruktura rowerowa i szlaki rowerowe

6119 Views 34 Replies 9 Participants Last post by  adas3
W przyszłym roku pojedziemy wygodną ścieżką rowerową z Torunia do Górska przez Przysiek?

Krzysztof lietz 4 października 2017 23:05

Najtrudniejszym etapem każdej inwestycji liniowej jest uzyskanie akceptacji osób, których ona dotyka.

Budując ścieżki rowerowe, drogi czy chodniki nie sposób często uniknąć ingerencji w prywatne grunty. To zawsze budzi emocje. Nie inaczej jest w przypadku planowanej budowy ścieżki rowerowej z Torunia przez Przysiek i Rozgarty do Górska.


Starosta Mirosław Graczyk wyjaśnił ideę tzw. specustawy drogowej ©Krzysztof Lietz

Jesteśmy za, ale...

Podczas niedawnych konsultacji społecznych na temat jej przebiegu z mieszkańcami Przysieka, okazało się, że właściwie nie ma sprzeciwu przeciwko budowie tej ścieżki. Zebrani na spotkaniu konsultacyjnym z udziałem Mirosława Graczyka starosty toruńskiego, Mirosława Nawrotka członka zarządu starostwa, a jednocześnie koordynatora budowy dróg rowerowych oraz Jana Surdyki wójta gminy Zławieś Wielka przyjęli ze zrozumieniem, a nawet z zadowoleniem pomysł budowy wspomnianej ścieżki.

... nie przez moją działkę

Podczas spotkania konsultacyjnego w Przysieku w sprawie ścieżki rowerowej Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk był właściwie tylko jeden zdecydowany głos sprzeciwu. Jedna z mieszkanek gminy stwierdziła wręcz, „że jest za budową ścieżki, ale sprzeciwia się, aby przebiegała ona tak, że konieczne będzie wykrojenie pod nią kawałka jej działki”.

- Generalnie mogę powiedzieć, że uczestnicy spotkania w Przysieku wykazali zrozumienie dla budowy tej ścieżki, a nawet zadowolenie z tego, że będzie budowana i to jest najważniejsze - mówi Mirosław Nawrotek. - Oczywiście na etapie decyzji mogą się pojawić jakieś kontrowersje dotyczące wyceny gruntów, które będziemy potrzebowali pod tę trasę, ale to już będzie inny etap. Wtedy do gry wkroczą rzeczoznawcy, którzy wycenią każdy kawałek gruntu, który będziemy chcieli przejąć pod budowę ścieżki.

Kiedy budowa?

Inwestycja będzie realizowana na podstawie tzw. specustawy drogowej, gdyż taki tryb pozwoli wyeliminować ewentualne problemy z pozyskaniem niezbędnych gruntów. Chodzi głównie o odcinek ścieżki przy ulicy Jaśminowej między Przysiekiem a Rozgartami, bo na pozostałej części przebieg trasy pokrywa się z przebiegiem dawnej linii kolejowej. Ścieżka będzie tam biegła po zachowanym nasypie kolejowym.

Projektant opracował już koncepcję przebiegu trasy, jest też już dokumentacja projektowa, która po przysieckich konsultacjach będzie jeszcze nieco skorygowana.

- Chcemy zakończyć wszystkie prace projektowe tak, aby w grudniu tego roku złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o jej dofinansowanie w ramach ZIT - mówi Mirosław Nawrotek. - Liczymy na to, że 60 procent kosztów tej inwestycji otrzymamy z zewnątrz, zaś pozostałą część wyłożą powiat i gmina.

Całą inwestycję pod nazwą ścieżka rowerowa na trasie Barbarka - Przysiek, Toruń - Przysiek - Rozgarty- Górsk wyceniono na 3,37 mln zł. Jej długość to 10,1 km. Ścieżka będzie miała pas drogi dla rowerów o szerokości co najmniej 3 metrów, w tym 2 metry nawierzchni bitumicznej z możliwością poszerzenia w miejscach występowania dużego ruchu pieszego. Tam, gdzie droga dla rowerów będzie biegła wzdłuż drogi publicznej musi być od niej oddzielona. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, budowa ścieżki z Torunia do Górska nastąpiłaby w roku 2018 z ewentualnym dokończeniem jej w roku 2019.
Źródło: http://www.nowosci.com.pl/region/wo...-z-torunia-do-gorska-przez-przysiek,12538080/
 • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 35 Posts
W tym roku powiat bydgoski połączą ścieżki rowerowe

Adam Lewandowski 3 stycznia 2018

Tak naprawdę mamy jedną kompletną ścieżkę rowerową: Bydgoszcz-Koronowo, wzdłuż DK 25. Pozostałe są fragmentaryczne. Czas je połączyć. Mamy jeszcze ścieżkę z Osowej Góry do Sicienka i w stronę Mroczy, ale ta kończy się na granicy powiatów. Pozostałe trakty są niekompletne, fragmentaryczne. Ot, jest ścieżka z Bydgoszczy przez Niemcz, do Żołędowa, ale brakuje jej od strony Bydgoszczy. Można jeszcze ścieżką dojechać do Maksymilianowa i Żołędowa, ale tam się ścieżka kończy. Dalej jest od Samociążka do Koronowa. I te fragmenty trzeba połączyć. Starosta Wojciech Porzych zapowiadał to już dwa lata temu. I to ma się ziścić już w tym roku.

Dzięki dobrej współpracy władz powiatu z włodarzami gmin Osielska, Dobrcza i Koronowa jest nadzieja, że brakujące części ścieżek zostaną już w najbliższych latach uzupełnione. Taką nadzieję ma Wojciech Sypniewski, wójt gminy Osielsko. Bo osielski samorząd wesprze finansowo powiat kwotą 486 tys. zł. - Dołożą się też marszałek województwa, powiat bydgoski, gminy Dobrcz i Koronowo - mówi wójt Osielska.

Przewiduje się, że w związku z budową obwodnicy Bydgoszczy powstanie ścieżka rowerowa od przyszłego wiaduktu w Maksymilianowie, do Bożenkowa i od Bożenkowa do Samociążka. Będzie więc można od ulicy Jeździeckiej w Niemczu dojechać do Koronowa. Trwają też rozmowy, by do Niemcza doprowadzić ścieżkę z Bydgoszczy - przez Leśny Parku Kultury i Wypoczynku. Rozmowy trwają.
Źródło:
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/k...t-bydgoski-polacza-sciezki-rowerowe,12815776/
 • Like
Reactions: 1
Ogłoszenie parafialne od kolegów z Torunia:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieRowerowyTorun/posts/10155955324943688

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące przygotowania dokumentacji projektowych dla dróg rowerowych w powiecie toruńskim. Więcej informacji na zamieszczonych plakatach.
Terminarz spotkań:
10 stycznia - Chełmża
12 stycznia - Lubicz Dolny
15 stycznia - Wielka Nieszawka
17 stycznia - Kowalewo Pomorskie
Zachęcamy do uczestnictwa. Informację o spotkaniach przekażcie dalej."Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński–Łasin–Rozdroże"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2m, zjazdów o wzmocnionej konstrukcji nawierzchni, miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania DW nr 533 i 534, zatoki autobusowej i przystanku autobusowego wyznaczonego na jezdni za pomocą wymalowanej linii przystankowej P-17, oznakowania pionowego i poziomego, barier ochronnych U12a, przestawienie słupa oświetleniowego, wycinkę i adaptację zieleni wysokiej i niskiej. Wykonanie kanalizacji deszczowej, adaptację i wydłużenie istniejącego przepustu pod DW 533 w km 2+647,98 (wg kilometrażu DW 533: 2+664,19).
Termin wykonania zamówienia: do dnia 2018-07-31

http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=775&x=6&y=3
 • Like
Reactions: 1
Jeszcze tylko przez 2 dni można przedstawić opinię na temat korzystania z roweru - Badania Klimatu Rowerowego 2020

W badaniu bierze udział 90 miast i gmin, w województwie kujawsko-pomorskim: Bydgoszcz.
Nie wiem kiedy powstała ta strona, ale ja trafiłem na nią dziś - można tam znaleźć m.in. trasy WTR oraz koncepcję Eurovelo.

1705588
See less See more
3
Przekopiuję z powyższej strony info o Eurovelo:

JAK WYGLĄDAJĄ KONCEPCJE PRZEBIEGU TRAS?
EuroVelo 2:
(Gniezno) – Inowrocław – Włocławek – (Płock)
Plan trasy nazywany też “Szlakiem Stolic” określono na ok. 5500 km.
Jak przebiega w Europie?
Trasa prowadzi z zachodniego wybrzeża Irlandii przez Dublin, Walię i Anglię (w tym Londyn), a następnie przez Holandię, Niemcy, Polskę i Białoruś do Moskwy w Rosji.
Jak została wytyczona w Polsce?
W Polsce wytyczono trasę od granicy niemieckiej w pobliżu Warty, przez województwo lubuskie do Poznania w Wielkopolsce. Kolejno prowadzi na wschód przez Gniezno do województwa kujawsko-pomorskiego, przez Inowrocław i Toruń, a następnie wzdłuż Wisły do województwa mazowieckiego przez Płock do Warszawy. Stamtąd trasa ciągnie się wzdłuż Bugu do granicy Polski z Białorusią w okolicy Siemiatycz i dalej wzdłuż wschodniej granicy razem ze szlakiem Green Velo do Puszczy Białowieskiej.
EuroVelo 9:
(Gniew/Kwidzyn) – Nowe/Grudziądz – Bydgoszcz – Żnin – (Gniezno)
Plan trasy nazywanej też “Szlakiem Bursztynowym” określono na ok. 1900 km.
Jak przebiega w Europie?
Trasa prowadzi z Gdańska nad Bałtykiem do miasta Pula na półwyspie Istria w Chorwacji, nad Morze Adriatyckie.
Jak została wytyczona w Polsce?
W Polsce wytyczono i oznakowano trasę od województwa pomorskiego, z Gdańska na południe, do granicy województwa kujawsko-pomorskiego, wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową. Dalszy przebieg zakłada jej poprowadzenie przez Bydgoszcz i Żnin do Gniezna, a stamtąd do Poznania w Wielkopolsce. Następnie prowadzić ma na Dolny Śląsk do Wrocławia, wzdłuż Odry przez Opole do czeskiej Ostrawy. Kolejno przebiegać będzie przez Austrię i Słowenię do Triestu, kończąc w mieście Pula.
A zanim zaproponowaliśmy nasz przebieg EuroVelo...
W grudniu 2019 i w styczniu 2020 przeprowadziliśmy audyt, który objął aż 734 kilometrów dróg pretendowanych do poprowadzenia tras EuroVelo. Łącznie licząc dojazdy do i z trasy, pokonaliśmy ponad 1000 kilometrów. Do audytu wykorzystaliśmy rower elektryczny z kamerą GPS. To on pozwolił nam udokumentować trasę w standardzie full HD dla jej przyszłych użytkowników.
Zgodnie z naszą weryfikacją terenu ok. 360 km dróg okazało się tymi, spełniającymi wymogi EuroVelo. Na niektórych odcinkach możliwy jest wyłącznie jeden przebieg, jednak w większości jest to alternatywa dwóch lub większej ilości wariantów. Co to oznacza? Przede wszystkim większą elastyczność w procesie dalszego rozwoju. Szlaki EuroVelo i Wiślanej Trasy Rowerowej, łączą się w poniższych punktach styku:
 • Bydgoszcz: ul. Sudecka, granica miasta (wspólny przebieg z WTR na północ, lewy brzeg Wisły).
 • Ostromecko: centrum miejscowości przy pałacu (wspólny przebieg z WTR na północ, prawy brzeg Wisły).
 • Solec Kujawski: rynek (jeden z wariantów trasy).
 • Wielka Nieszawka (droga wojewódzka) – (wspólny z WTR przebieg na wschód).
 • Ciechocinek: okolice dawnej warzelni soli (jeden z wariantów trasy).
 • Włocławek (skrzyżowanie ul. Wienieckiej i drogi krajowej nr 91 – wspólny z WTR przebieg na wschód).
Analiza pozwoliła nam na zidentyfikowanie punktów styku z trasami EuroVelo: tras EV2 i EV9 z województwem wielkopolskim.
polska

Kilometry wyzwań jeszcze przed nami!
Budowa dwóch tras EuroVelo o łącznej długości około 200 km to ogromne wyzwanie, które przez cały czas jest przed nami! Do tej pory przeprowadziliśmy audyt odcinków dróg o łącznej długości ok. 67 kilometrów, z których część wymaga budowy, remontu dróg rowerowych czy też zmiany nawierzchni dróg lokalnych. Rowerzyści potrzebują także większych obiektów technicznych: dwóch wysokowodnych kładek pieszo-rowerowych (na Brdzie w Bydgoszczy i Kanale Noteckim w Łochowie), jednej rampy w Bydgoszczy (przy Moście Solidarności) czy kładki na Noteci w Inowrocławiu (przy poprowadzeniu trasy w kierunku Włocławka).
Naszym celem jest także zadbanie o komfort i wypoczynek rowerzystów w trasie. W związku z tym, w planach wciąż znajduje się od 20 do 25 punktów odpoczynku w odstępach ok. 10 km oraz wprowadzenie czytelnego oznakowania dla ok. 200 km tras.
Drodzy Rowerzyści! Dbając o komfort i bezpieczeństwo Waszych przyszłych wypraw przeprowadziliśmy audyt, który pozwoli Wam poznać koncepcje tras EuroVelo w naszym regionie. Serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ich przebiegiem.
Kilometry wyzwań jeszcze przed nami!
Budowa dwóch tras EuroVelo o łącznej długości około 200 km to ogromne wyzwanie, które przez cały czas jest przed nami! Do tej pory przeprowadziliśmy audyt odcinków dróg o łącznej długości ok. 67 kilometrów, z których część wymaga budowy, remontu dróg rowerowych czy też zmiany nawierzchni dróg lokalnych. Rowerzyści potrzebują także większych obiektów technicznych: dwóch wysokowodnych kładek pieszo-rowerowych (na Brdzie w Bydgoszczy i Kanale Noteckim w Łochowie), jednej rampy w Bydgoszczy (przy Moście Solidarności) czy kładki na Noteci w Inowrocławiu (przy poprowadzeniu trasy w kierunku Włocławka).
Naszym celem jest także zadbanie o komfort i wypoczynek rowerzystów w trasie. W związku z tym, w planach wciąż znajduje się od 20 do 25 punktów odpoczynku w odstępach ok. 10, oraz wprowadzenie czytelnego oznakowania dla ok. 200 km tras.
Drodzy Rowerzyści! Dbając o komfort i bezpieczeństwo Waszych przyszłych wypraw, przeprowadziliśmy audyt, który pozwoli Wam poznać koncepcje tras EuroVelo w naszym regionie. Serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ich przebiegiem.
A tu relacja trasy z OSM:


1761517


A tu Eurovelo 2:

1761521
See less See more
Trwa budowa drogi rowerowej z Górska do Pędzewo (to droga rowerowa - Toruń-Czarnowo). Widziałem na trasie, że prace ziemne trwają. Nie wiem jak długi odcinek jest w budowie. Ale na oko coś takiego (albo nawet jeszcze kawałek):

See less See more
 • Like
Reactions: 2
Trwa budowa drogi rowerowej z Górska do Pędzewo (to droga rowerowa - Toruń-Czarnowo).
Tak, w powiecie toruńskim sporo powstaje dróg rowerowych. Mają przydatną mapkę (powiat bydgoski mógłby też takie coś stworzyć):
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Nie wiem czy gdzieś jest lepszy artykuł z jakimiś zdjęciami DDR do Nakła.


Symboliczne połączenie Bydgoszczy z Nakłem ścieżką rowerową
Napisane przez Ł.R.Opublikowano w Bydgoszczponiedziałek, 20 wrzesień 2021 13:34


Symboliczne połączenie Bydgoszczy z Nakłem ścieżką rowerową
Fot: Bogusław Białas

W niedzielę odbył się rajd rowerowy, a właściwie dwa rajdy, w ramach symbolicznej inauguracji ścieżki rowerowej z Bydgoszczy do Nakła nad Notecią. Do tej pory nie było przyjaznej i bezpiecznej infrastruktury dla użytkowników dwóch kółek. Budowę ścieżki dofinansowała Unia Europejska.

W niedzielę pierwszy rajd wyruszył ze Starego Rynku w Bydgoszczy, wśród uczestników wydarzenia znalazł się m.in. prezydent Rafał Bruski. Rowerzyści pokonali blisko 20 km, aby dotrzeć do Gorzenia. Druga grupa wyruszyła z mariny w Nakle i pokonując około 10 km również dotarła do Gorzenia, gdzie zorganizowano posiłek i występy artystyczne.

Za ponad 5 mln zł powiat nakielski zbudował 15 km odcinek ścieżki rowerowej od Łochowic przez Potulice i Gorzeń do Nakła. Z tego ponad 4 mln zł dofinansowała Unia Europejska. Infrastruktura rowerowa od Łochowic do Bydgoszczy istniała już wcześniej.


Zaszczyt symbolicznego przecięcia wstęgi przypadł najmłodszym uczestnikom

Nie wiem kiedy powstała ta strona, ale ja trafiłem na nią dziś - można tam znaleźć m.in. trasy WTR oraz koncepcję Eurovelo.
Wygląda na to, że województwo uznało, że wystarczy przeprowadzić profesjonalny audyt po przyszłej trasie, by uznać że trasa jest gotowa, a opublikowany w całości audyt będzie służył jako przewodnik po trasie rowerowej:

Kujawsko-Pomorskie said:
Drodzy Rowerzyści! Przez cały czas dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju naszej wspólnej pasji. Przed nami jeszcze mnóstwo pracy, dlatego nie zatrzymujemy się w swoich staraniach. Szczegółowy audyt [tu link - Szy.] pozwoli Wam lepiej poznać i przygotować się do Wiślanej Trasy Rowerowej.
🙃

Szy.
Artykuł o Eurovelo w Kujawsko-Pomorskim:


Środowiska rowerowe i władze Bydgoszczy niepokoją się o realizację przygotowanej przez urząd marszałkowski koncepcji EuroVelo, zakładającej poprowadzenie trasy wzdłuż Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego. Pytamy o dalsze losy dokumentu, stanowiącego gotową bazę do ubiegania się o środki europejskie.

Dwa lata temu Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski zlecił, dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, wykonanie koncepcji wytyczenia przebiegu międzynarodowych tras rowerowych na terenie województwa. Jednym z partnerów projektu jest ECF (Europejska Federacja Cyklistów) – lider sieci szlaków EuroVelo oraz właściciel znaku towarowego EuroVelo. W ramach zadania przedstawiono koncepcję przebiegu tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w regionie. Dla Bydgoszczy najważniejsza jest ta druga, gdyż przeprowadzona analiza wariantów pozwoliła określić potrzeby inwestycyjne dla przebiegu trasy przez miasto i jego najbliższe okolice.

Rekomendowany przebieg EuroVelo 9 przez Bydgoszcz zakłada, że trasa będzie biec po południowej stronie Kanału Bydgoskiego (czyli m.in. przy ulicy Spacerowej), następnie przez park nad Kanałem, ulicą Focha i bulwarami nad Brdą aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Tam szlak rowerowy miałaby skręcić w ulicę Toruńską, a następnie powrócić do Brdy przez wał przeciwpowodziowy i wzdłuż skarpy wiślanej. Przy Brdyujściu autorzy koncepcji postulują wybudowanie nowej kładki do śluzy Czersko Polskie. Następnie trasa rowerowa miałaby biec ulicą Wyszogrodzką aż do rejonu słodowni, gdzie skierowano by ją nad Wisłę. Po przejeździe przez Stary Fordon – m.in. przez przebudowywaną obecnie w ramach rewitalizacji ulicę Promenada – rowerzyści przemieściliby się wałem przeciwpowodziowym aż do ulicy Wyzwolenia i Sudeckiej: należy zaznaczyć, że konieczne byłoby połączenie jej z istniejącą drogą rowerową w Jarużynie. W koncepcji przewidziano też odnogę EuroVelo 9 do Ostromecka przez Most Fordoński. Przebieg trasy w Fordonie pokrywa się z koncepcją Wiślanej Trasy Rowerowej i Wielkiej Pętli Fordonu.

Kiedy w maju tego roku pisaliśmy o koncepcji EuroVelo, przedstawiciele ratusza wskazywali, że zespół ds. polityki rowerowej konsekwentnie uwzględnia i będzie brał pod uwagę przebieg proponowanych tras, jednak działania w tej kwestii ma prowadzić urząd marszałkowski. W tym celu członkowie zespołu zwrócili się z prośbą o wystosowanie pisma do Piotra Całbeckiego, w którym władze Bydgoszczy miały podkreślić, że realizacja koncepcji jest bardzo ważna z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców modernizacją bulwarów nad Brdą i Kanałem Bydgoskim. Świadczyły o tym m.in. wyniki plebiscytu inwestycyjnego: bydgoszczanie biorący udział w konsultacjach wskazali, że najważniejszym zadaniem ma być remont nabrzeży Brdy; trzecie miejsce zajęła natomiast rewitalizacja nabrzeży Kanału, a czwarte – budowa dróg dla rowerów.

Prośbę członków gremium ds. polityki rowerowej zrealizował ZDMiKP. Jednak we wrześniu przedstawiciele drogowców poinformowali innych uczestników zespołu, że nie uzyskali żadnej informacji zwrotnej ze strony urzędu marszałkowskiego. Społecznicy wskazali więc, by zarząd dróg ponownie wysłał pismo do marszałka. O to, co dalej ze koncepcją, zapytaliśmy w Toruniu.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, do których należą także trasy rowerowe – w tym EuroVelo 2 i 9 oraz Wiślana Trasa Rowerowa – będzie możliwa przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania, a dokładnie środków z przyszłej unijnej perspektywy finansowej. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy samorządem województwa a administracją rządową, dotyczące szczegółów nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W podobnym położeniu znajdują się także inne regiony – wyjaśnia Marcin Drogorób, dyrektor marszałkowskiego Departamentu Sportu i Turystyki. I dodaje, że następnym etapem prac na programem operacyjnym są trwające obecnie konsultacje społeczne. – Od zapisów w nowym RPO i dostępnych środków zależeć będzie możliwość realizacji, m.in. projektów budowy tras rowerowych, w tym odcinków i przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej oraz EuroVelo 2 i 9 w bydgoskim obszarze metropolitalnym – przyznaje.

Więcej informacji o działaniach toruńskiego urzędu w kwestii EuroVelo przynosi udostępniona naszej redakcji odpowiedź na pismo społecznika Adama Dziury, który dopytywał urzędników o to, co robią w sprawie urzeczywistnienia stworzonych przez siebie wizji. Sekretarz województwa Marek Smoczyk wymienia w niej m.in. lutowe spotkania w sprawie założeń RPO. Dodaje też, że do 3 grudnia trwają wspomniane przez dyrektora departamentu sportu i turystyki konsultacje społeczne programu operacyjnego; ich podsumowanie ma zostać opublikowane w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Sekretarz urzędu marszałkowskiego przyznaje, że zainteresowanie programem wyraził prezydent Rafał Bruski, który 21 czerwca tego roku skierował pismo do marszałka województwa o ujęcie tras zaproponowanych w koncepcji EuroVelo w programie operacyjnym na lata 2021-2027.

Konkretnych zapowiedzi dotyczących zapewnienia finansowania na budowę tras rowerowych wciąż nie ma. Zespół rowerowy na jednym z posiedzeń będzie jednak chciał opracować spójną, całościową koncepcję obejmującą założenia i rozwiązania, jakie powinny powstać w ramach realizacji w przyszłości trasy EuroVelo 9 na terenie miasta. Na razie przyszłoroczne plany ratusza w kwestii infrastruktury dla jednośladów zakładają głównie przygotowanie koncepcji nowych inwestycji; i to pomimo zapisania w projekcie budżetu ośmiu milionów złotych na budowę dróg dla rowerów. Zapowiadane w dokumencie prace m.in. to zakończenie aktualizacji koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie i wyłonienie wykonawcy tej inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonanie robót na fragmentach ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Fordońskiej (odcinek Kapliczna – Park Milenijny), a także rozpoczęcie prac nad koncepcją kładki nad magistralą węglową.
(...)
 • Like
Reactions: 2
Niech się to województwo weźmie do roboty, bo poziom zagospodarowania wiślanych szlaków rowerowych jest lepszy chyba tylko od województwa mazowieckiego (z wyłączeniem terenu Warszawy, rzecz jasna)
7
Tworzone jest takie coś: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF

A w prezentacji tam:


Attachments

See less See more
 • Like
Reactions: 1
Powiat świecki przyjął "Program przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych powiatu świeckiego na lata 2023-2029".
"... program przewiduje, że w latach 2023-2029:
– przebudowanych zostanie 155 km dróg
– powstanie nowych 3,5 km dróg
– zostanie wybudowanych 95 km ścieżek rowerowych"

Szczegóły na stronie Powiat świecki - csw.pl (są tam załączniki z dokumentami do uchwały)

Rok 2023 to wg planu (omijam inwestycje nie rowerowe) :
Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno
– długość odcinka ok. 3,8 km (Z)
Zakres prac:
poszerzenie odcinka do szerokości 5,5 m​
budowa ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej​

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko ( ul. WP) oraz 1289C ( ul. Mickiewicza )
– długość odcinka ok. 3,5 km (G/Z)
Zakres prac:
- wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano - Drzycim - Gródek (DP1046C)
– długość odcinka ok. 8,5 km ( Wniosek na dofinansowanie składa Powiat )
Zakres prac:
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 2,0m

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano - Błądzim (DP1046C)
– długość odcinka ok. 6,0 km ( Wniosek na dofinansowanie składa Gmina Lniano )
Zakres prac:
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 2,0m

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świekatowo - Zalesie Królewskie (DP1041C)
– długość odcinka ok. 2,5 km ( Wniosek na dofinansowanie składa Gmina Świekatowo )
Zakres prac:
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 2,0m

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo - Zbrachlin (DP1266C) oraz na odcinku Serock - Łowin (DP1049C) oraz na odcinku Pruszcz – Niewieścin ( DP1271C i 1272C)
– łączna długość odcinka ok. 13,5 km ( Wniosek na dofinansowanie składa Gmina Pruszcz )
Zakres prac:
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 2,0m

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukowiec - Przysiersk (DP1279C) wraz z przebudową skrzyżowania w m. Dolny Młyn oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi 1275C Bukowiec - Stanisławie – Łaszewo w m. Polskie Łąki
– łączna długość odcinków ok. 4,5 km
Zakres prac:
- ciąg pieszo wzdłuż DP 1275C ( od Kościoła do cmentarza w m. Polskie Łąki o dł. ok. 450mb )

Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe – Dragacz – Sartowice
- łączna długość odcinka ok. 20 km( Wniosek na dofinansowanie składa Powiat )
Zakres prac:
inwestycja zlokalizowana na terenie trzech gmin.​
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 2,0m,​
projekt przewiduje adaptację odcinków pieszych już istniejących​

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek – Płochocin
– na długości ok. 0,5 km
Zakres prac:
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w technologii bitumicznej – szerokość 1,5 -2,0m


Kolejne lata według tego dokumentu już są znacznie skromniejsze. Plan wszystkich inwestycji jest u pod nazwy "Załącznik Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV.215.21 Plan Rzeczowy" na wspomnianej na początku stronie. W załącznikach z datami rocznymi są mapki z planami inwestycji na dany rok.
Np. rok 2023 - mapka PDF (9MB) - Link do pobrania - format PDF
See less See more
 • Like
Reactions: 3
6
"Plan Działania (Action Plan) dla rozwoju produktów turystyki aktywnej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim "
See less See more
 • Like
Reactions: 3
Plany piękne, ale kiedy to się ziści?
A w Szubinie piękne, żółte barierki przy DDR:

Podbydgoskie gminy inwestują w drogi rowerowe - właśnie rusza budowa odcinka w Ostromecku
Sławomir Bobbe 7 lutego 2022, 20:02

Odcinek drogi rowerowej w Strzyżawie ułatwi rowerzystom przejazd przez tereny leśne.
Odcinek drogi rowerowej w Strzyżawie ułatwi rowerzystom przejazd przez tereny leśne. Tomasz Czachorowski
BYD220207TC_29.jpg

BYD220207TC_29.jpg

BYD220207TC_29.jpg


BYD220207TC_29.jpg

Rozpoczęła się budowa drogi rowerowej w Strzyżawie i Ostromecku. Jest szansa na kolejne inwestycje rowerowe, bo część z nich znajduje się na listach priorytetów podbydgoskich gmin.

Kosztem niemal 400 tysięcy złotych powstanie ścieżka rowerowa o długości 535 metrów i szerokości 2 metrów w Strzyżawie po terenie leśnym oraz ciąg pieszo-rowerowy w Ostromecku do osiedla Zabasta. Prace rozpoczęły się w zeszłym tygodniu, a po ich zakończeniu łatwiej będzie dojechać przez lasek do Ostromecka. Gmina Dąbrowa Chełmińska szykuje jeszcze inne projekty rowerowe na swoim terenie.
- Zamierzamy poprowadzić drogę rowerową z Nowego Dworu. Ta inwestycja zostanie wpisana albo w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, choć bardziej prawdopodobne, że gmina zgłosi projekt jako strategiczny do kolejnej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z gwarantowanym finansowaniem - mówi Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska.
Trzecia w kolejce do budowy, w czasie nie dającym się na razie określić, jest droga rowerowa z Ostromecka do Wałdowa Królewskiego. To trasa, która jakiś czas temu wzbudzała zdumienie u tych, którzy jechali nią pierwszy raz. Na całej długości drogi, na odcinku kilku kilometrów, ustawiono bowiem znaki informujące o drodze rowerowej i wjazdach do lasu - tyle, że żadnej trasy rowerowej nie było. Miała postać przy okazji budowy drogi, ale pieniędzy wystarczyło na drogę i oznakowanie ciężki - na samą ścieżkę już nie.

- Mamy na uwadze budowę trasy rowerowej na tym odcinku, ale jako kolejną inwestycję. Traktujemy te drogę jako rekreacyjną, na tym odcinku nikt nie mieszka. Pobocze jest utwardzone, są gotowe dwumetrowe pasy na powstanie trasy rowerowej. Zobaczymy czy uda się znaleźć dofinansowanie da jej budowę - mówi wójt.

Podbydgoskie gminy jak i powiat bydgoski dość sprawnie korzystają z możliwości wsparcia budowy ścieżek rowerowych. Co ciekawe, zwykle starają się o dotację ze środków na infrastrukturę, a z tych przeznaczonych na ochronę środowiska. Ścieżkę rowerową uznają bowiem za inwestycję w ograniczanie smogu i poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu rowerów.
W ten sposób dofinansowanie zyskała m. in. droga rowerowa Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński na terenie gminy Białe Błota, a także trasa Kamieniec, Wojnowo, Gogolinek, Bożenkowo, Strzelce Dolne łącząca kilka gmin powiatu bydgoskiego.

To właśnie budowa tej niespełna siedmiokilometrowej trasy napotkała największe problemy. Ze względu na kłopoty wykonawcy trzeba było powtórzyć procedurę przetargową, nowy wykonawca, firma Kompleks-Bud z Koronowa zadeklarowała ukończenie prac w ciągu maksimum 9 miesięcy co oznacza, że w wakacje tą trasą raczej nie pojedziemy.
 • Like
Reactions: 2
Rozwiązanie wjazdu/zjazdu na wiadukt nad S5 w Żołędowie to jest czyste barbarzyństwo.
 • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 35 Posts
Top