SkyscraperCity Forum banner

skolko stoit?

KupCiuszek

1293 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  este
1 - 3 of 3 Posts
Wydaje mi sie ze temu zdjeciu brakuje jarmarcznego kolorku. Troche lepszego kadrowania, ale pewnie i tak bylo robione na szybkosci naspontanie wiec nie ma co sie az tak czepiac. Ciekawa scenka. Myślę że w tej kategorii to z 8. :)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top