SkyscraperCity Forum banner

...

1 - 4 of 4 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Tak... światło jest dużym atutem tego zdjęcia, bo pięknie ubogaca budynek Teatru.
Zdjęcie mi się podoba - może też dzięki światłu głównie- aczkolwiek, jeśli chciałeś skupić się na Kwadrydze Apollina, która jest nad porykiem, to ja bym spróbował jakoś przybliżyć, wyróżnić. Tym bardziej, że fajnie cień padał na budynek.

Ale zdjęcie podoba mi się bardzo i dam 9/10 - trochę też na zachętę :)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top