SkyscraperCity Forum banner

L16A | 2de Spoortoegang Haven van Antwerpen

19497 Views 75 Replies 25 Participants Last post by  Meurisse
dirkvanmechelen.be

Nieuwe piste in Tweede Spoorontsluiting haven

Dirk pakt uit met een opvallende nieuwe denkpiste in het dossier rond de Tweede Spoortoegang van de haven. “Laten we het treindossier koppelen aan de geplande heraanleg van de R11 en de hele ontwikkeling rond de luchthaven van Deurne. Mijn voorstel is om het goederenspoor in een tunnel onder de Krijgsbaan te leggen, die daarna samenspoort met de bestaande Lijn 15 en aansluit op het historische tracé in Lier.” Een bijkomend alternatief dat wordt onderzocht, is een 24 km lange geboorde variant tot aan Lier.

KnelpuntHet initiële tracé gaat uit van het gewestplantraject dat via de Oude Landen in Ekeren, deels langsheen de E34-E313, aansluit op het historisch tracé van de IJzeren Rijn. Vooral de doortocht in Ranst ter hoogte van het Muizenbos - een Europees habitatrichtlijngebied - en het bijkomend dwarsen van de Nete ten noorden van Lier, vormen hierbij een belangrijk knelpunt.

Nieuwe stationsomgevingen

Met een even doordacht als gedurfd plan, komt Dirk met het Ei van Columbus: een ondergrondse treinverbinding tussen Wommelgem en Deurne, parrallel aan de R11, die voorbij de luchthaven (op het niveau -1) aansluit op de bestaande spoorlijn Antwerpen-Lier. In één beweging ondergaan ook de stationsomgevingen van Boechout en Lier een volledige metamorfose.

Muizenbos gered

“Het R11-alternatief biedt een totaaloplossing. Het legt niet langer een hypotheek op de capaciteitsuitbreiding van de E34-E313. Bovendien vrijwaren we het Muizenbos in Ranst, en komt er rond Lier géén bijkomende spoortunnel of -brug in de Netevallei.”

Zwarte punten R11Ook op de nieuwe route slaat het megaproject meerdere vliegen in één klap. “Het Vlaams Gewest wil al langer de onveilige kruispunten op de R11 aanpakken. De zogenaamde zwarte punten situeren zich vooral aan het rondpunt en de kruising van de Herentalsebaan in Wommelgem, aan het kruispunt van de Robianostraat in Borsbeek en in Mortsel ter hoogte van de landingsbaan.”

Ontwikkeling luchthaven“Bovendien schaart de Vlaamse regering zich ondubbelzinnig achter de economische ontwikkeling van de luchthaven in Deurne. Naast een nieuwe kmo- en kantoorzone, voorziet het GRUP onder meer in een omleidingsweg van de Krijgsbaan. Door deze constructie krijgt de luchthaven straks de gevraagde veiligheidszone aan het eind van de start- en landingsbaan. In één ruk voorzien we in een duurzame ontsluiting van het terrein.”

Maatschappelijke opportuniteit

“Al deze projecten samen bieden een gouden maatschappelijke opportuniteit”, vindt Dirk. “Een gecombineerde aanpak van de werken – de heraanleg van de R11, de uitbouw en ontsluiting van de luchthaven én de tweede spoorontsluiting - zou bijzonder veel geld, mankracht en tijd uitsparen. Tegelijk lossen we de verkeersproblemen op, en verhogen we fors de leefbaarheid in de hele zuidoostelijke rand van Antwerpen.”
de haalbaarheid lijkt mij hier nihil ... maar toch een interessante en vernieuwende denkpiste!
See less See more
3
1 - 20 of 76 Posts
Bonuspunten voor het model van een Fokker F50 te zetten op de rendering, dat geeft de indruk dat het goed bestudeerd is :)

Moest het kunnen, dan is dit een prachtig alternatief, maar de haalbaarheid is nihil inderdaad, of er moet opeens iemand erg veel geld vinden.

Ik wist trouwens niet dat de tweede spoorontsluiting voorzien was op vier sporen?

Maar als een tunnel met vier sporen van 24km kan, dan moeten we het maar ineens onder Wommelgem en Ranst laten lopen daar, met ondergrondse stations. Kunnen reizigerstreinen er ook gebruik van maken...
See less See more
De grootste vervoersvraag zal wel zijn naar Antwerpen, die 2e haventoegang doet echter net dat: van en naar de haven gaan. Of je zou echt een zak met geld moeten vinden, en meteen ook een boogje aanleggen richting Antwerpen-Berchem of zo.
Eigenlijk ben ik heimelijk een voorstander van een spoorlijn langs het Albertkanaal, die kan aansluiten in Herentals en in Tessenderlo op de gebruikelijker routes.
See less See more
De grootste vervoersvraag zal wel zijn naar Antwerpen, die 2e haventoegang doet echter net dat: van en naar de haven gaan. Of je zou echt een zak met geld moeten vinden, en meteen ook een boogje aanleggen richting Antwerpen-Berchem of zo.
Eigenlijk ben ik heimelijk een voorstander van een spoorlijn langs het Albertkanaal, die kan aansluiten in Herentals en in Tessenderlo op de gebruikelijker routes.
dit had ik geantwoord op dirk zijn facebookbericht :)

nu een tunnel voor het stuk Ekeren tot Wommelgem! Wat is hier de haalbaarheid van?

En is het niet eenvoudiger deze spoorlijn parallel te leggen aan de E313 tot aan Herentals en daar aansluiten op de bestaande lijn (ipv in Lier). Zo kan de toekomstige KMO-zone aan het Albertkanaal in Wommelgem trimodaal worden!
See less See more
De lijn Herentals-Aarschot komt terug, als spoorlijn of als tramlijn, als het aan De Lijn ligt. Is het een spoorlijn, kan je zo de goederentreinen richting Montzenroute krijgen, zoniet, zou ik nog verder gaan en in Tessenderlo aantakken op de oude lijn 17 naar Diest. Dan ontlast je ook meteen het stuk Aarschot-Diest, waar nu vaak technische storingen optreden door de grote toevloed aan treinen, en de vele overwegen in het gebied. En je kan de bedding van de lijn 207 meteen incorporeren. Je moet dan wel aan de juiste kant van het kanaal zitten.
See less See more
Vandaag ook opgepikt door Gazet van Antwerpen

Tunnel van Wijnegem Shopping Center tot in Wilrijk?08:15 Het debat over de verkeersafwikkeling in de omgeving van de luchthaven van Deurne en de verkeersafwikkeling op de R 11 (Krijgsbaan) kreeg gisteren een verrassende wending. In de vorm van een tunnel van 24 kilometer.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) kwam met een plan voor een 24 kilometer lange tunnel onder de Krijgsbaan. Studies toonden aan dat het voorstel financieel en ecologisch een haalbare oplossing is. Het plan moet nog verfijnd worden, maar de tunnel zou worden aangelegd vanaf de omgeving van het Wijnegem Shopping Center en weer bovenkomen en aansluiten op de E19 in Wilrijk.

Wat vindt u van zo'n tunnel? Beantwoord onze poll of post een reactie!

Vindt u het idee van een tunnel onder de Krijgsbaan een goed idee?

Ja
Nee

In een moeite zou er een ondergrondse spoorverbinding komen tussen Deurne en Wommelgem, die voorbij de luchthaven aansluit op de lijn Antwerpen-Lier. De werkzaamheden zouden al in 2012 kunnen beginnen. Het plan biedt een garantie voor een vlotte verkeersafwikkeling van de luchthaven. Wij vroegen een eerste reactie aan de burgemeesters van de gemeenten aan de R11.
Edit: ondertussen stromen de reacties op dit artikel binnen.
Onderstaande reactie verwoordt voor een stuk mijn idee: zelfs een bestaande tekst correct overnemen kunnen de journalisten niet meer tegenwoordig...

25/27
b luezy ANTWERPEN, 20 mei '09 om 12:04

Weer een staaltje van journalisten die niet kunnen lezen, laat staan een tekst samenvatten. Zucht. Nee, DVM heeft GEEN tunnel van 24 km onder de Krijgsbaan voorgesteld (die veel korter is). En nee, de tunnel loopt NIET tot in Wilrijk (dus ook niet in Mortsel). En het is zelfs geen auto, maar een treintunnel. ...
See less See more
Ander artikel uit GVA...
Alle treinen gaan vanaf 2018 ondergronds in Lier


20/05 Alle treinen die door Lier rijden, zouden dat vanaf 2018 voor een groot deel ondergronds doen. Dat is althans de visie van Vlaams minister Dirk Van Mechelen.

Concreet worden twee opties naar voren geschoven. Het eerste alternatieve tracé gaat onder de Krijgsbaan door, sluit in Mortsel (ondergronds) aan op de lijn Antwerpen - Lier en blijft tot voorbij Lier ondergronds. Bij een tweede mogelijkheid komt het tracé in Schoten ondergronds en sluit het voorbij Lier aan op de lijnen 15 en 16. Ook bij deze tweede variant is het de bedoeling om de sporen in Lier over de hele lengte ondergronds te brengen.
:/
See less See more
Ik wil Van Mechelen als minister van begroting er toch op wijzen dat Vlaanderen de komende 4 jaar 8 tot 9 miljard euro minder inkomsten zal krijgen door de economische crisis.

Dit zijn platte verkiezingsbeloftes die niets met de Ijzeren Rijn te maken hebben! Voor dat geld kan je beter meer bijleggen voor een dubbele geëlektrificeerde spoortunnel in Nederland. In plaats van dat enkelboudig tunneltje dat men nu van plan is om te bouwen, binnen 15 jaar of later als men eens zin heeft.
Maar dat geld om bij te leggen bij Nederland is er zelfs niet, dus totaal naast de kwestie!

Om nog maar te zwijgen van zijn dubbele jobkorting, waarvan de kosten ook vlot over het miljard zullen springen.

Larie en apekool. Puur kiezersbedrog. Het wordt tijd dat politieke partijen de abnormaal hoge kosten van hun verkiezingsbeloftes door het Rekenhof laten controleren. Dit is echt te schandalig.
See less See more
gva.be

Ondergronds sporen tussen Mortsel en Lier?10:02 Als het van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen afhangt, komt er een tweede goederenspoorontsluiting via de R11. In Lier zou ook het reizigersverkeer ondergronds gebeuren.

Van Mechelen (Open Vld) koppelt in zijn nieuw plan de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven aan de geplande heraanleg van de R11 en de hele ontwikkeling rond de luchthaven van Deurne. Concreet schuift hij twee opties naar voren.

Lees hier meer over het andere voorstel van Dirk Van Mechelen:
Tunnel van Wijnegem Shopping Center tot in Wilrijk?
En hier zijn ze weer met hun overdreven titel van 2 dagen geleden!
Soit, dit was even tussendoor. Hier het vervolg van het artikel...
Twee tracés

Het eerste tracé gaat onder de Krijgsbaan door, sluit in Mortsel ondergronds aan op de lijn Antwerpen - Lier en blijft tot voorbij Lier ondergronds. Bij een tweede mogelijkheid komt het tracé in Schoten ondergronds en sluit het voorbij Lier aan op de spoorlijnen 15 en 16. Ook bij deze tweede variant is het de bedoeling de sporen in Lier over de hele lengte ondergronds te brengen.

De spoorverbinding is noodzakelijk als Antwerpen tegen 2018 wil aantakken op de IJzeren Rijn en de Montzenroute. De Vlaamse overheid heeft sinds 2000 een tracé vooropgesteld, maar dat loopt door woon- en natuurgebieden en ligt maatschappelijk gevoelig. Het alternatief van Van Mechelen via de R11 omzeilt die gebieden en is logischer als aansluiting op de treinroutes naar het Hinterland.

Becijferd

Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en studiebureau Eurostation hebben beide tracés becijferd en onderbouwd. Bovendien wordt het ondersteund door de Vlaamse administratie Wegen.

De volgende Vlaamse regering zal de definitieve beslissing over deze nieuwe voorstellen moeten nemen. Het wordt een van haar eerste dossiers.
See less See more
Dat heb je met onze ruimtelijke ordening, nu zullen ze kilometerslange tunnels moeten gaan graven onder dorpen en velden. Wetegijwelwadatakost?
ik wil niet zagen, maar als we DAT kunnen ondertunnelen dan moet er ook geld zijn om pakweg de ring te overkappen
Becijferd
Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en studiebureau Eurostation hebben beide tracés becijferd en onderbouwd. Bovendien wordt het ondersteund door de Vlaamse administratie Wegen.
De volgende Vlaamse regering zal de definitieve beslissing over deze nieuwe voorstellen moeten nemen. Het wordt een van haar eerste dossiers.
Ik ben echt benieuwd wat het prijskaartje hiervan zal zijn. Zeker als je weet dat die tunnel ongeveer 24 km gaat zijn.


Of komt dat geld integraal van Infrabel?
See less See more
Liefkenshoekspoortunnel was alleszins een pps...
Liefkenshoekspoortunnel was alleszins een pps...
Klopt. Ik was misschien wat te negatief :)

Hier is een persbericht van de NMBS-groep uit 2005. De helft ervan is reeds gerealiseerd dus ik neem alleen het stuk van de 2de spoorontsluiting eruit:

Maatregelen voor de bereikbaarheid Antwerpen-Rechteroever met het hinterland

Het containerverkeer wordt momenteel grotendeels verwerkt via de Antwerpse Rechteroever met Antwerpen-Noord als vormingsstation. Om capaciteitsproblemen op te vangen worden aanpassingen bestudeerd aan de drukke knooppunten Schijn (gelegen voor het vormingsstation), ter hoogte van Antwerpen-Schijnpoort en in de omgeving van het knooppunt Antwerpen-Berchem aan de Krijgsbaan.
De verkeersdoorstroming op het ringspoor 27A kan met deze aanpassingen worden verbeterd. Maar deze lossen de flessenhals in Antwerpen-Noord en in Antwerpen- Berchem maar gedeeltelijk op. De aanleg van de tweede spoortoegang is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Dit is een nieuwe spoorverbinding van 28 km tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en het hinterland via de spoorlijn 16 Lier-Aarschot. Een tweede spoorontsluiting kan in belangrijke mate bijdragen tot het verbeteren van de mobiliteit door een groter deel van het vrachtvervoer via de trein te laten verlopen. Dit megaproject vergt zo’n 1,2 miljard euro, wanneer de meest recente uitvoeringsvariant zou worden aangehouden.
Vervolgens moet ook gewerkt worden aan de reactivering van de IJzeren Rijn. Deze 164 km lange verbinding tussen Antwerpen en Duisburg is de kortste en meest aantrekkelijke spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.
Nu het historische doortochtrecht van België werd erkend, volgt er een grondige, juridische analyse om tot een kostenverdeling tussen België en Nederland te komen.

Groeiperspectief voor B-Cargo

De indienstneming van het Deurganckdok betekent een uitbreiding van de markt op linkeroever. Momenteel heeft de NMBS een marktaandeel van 10% in de Antwerpse haven. Dit marktaandeel moet – onder andere door de komst van het Deurganckdok - op termijn groeien tot 15% en meer. Om deze extra hoeveelheid containers te kunnen vervoeren moet B-Cargo (en dochterbedrijven als IFB op Linkeroever) zorgen dat ze voor de ontsluiting een perfecte logistieke oplossing kunnen aanbieden aan de verschillende Lines die het Deurganckdok aandoen.
Voor de komende maanden is er geen capaciteitsprobleem wat betreft de afvoer van containers. Echter, op termijn moeten per spoor 1 miljoen containers van Linkeroever afgevoerd worden.
Tot 2010 - 2011 is hiervoor voldoende capaciteit met de Kennedytunnel. Vanaf dan is de bijkomende capaciteit van de Liefkenshoekspoortunnel noodzakelijk. Om de verzadigingsproblemen aan de bestaande goederenlijn Antwerpen-Noord – Mortsel (L27A) op te lossen, is de Tweede Spoortoegang noodzakelijk om bijkomende capaciteit te creëren. Nog later kan de IJzeren Rijn voor een snelle verbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied zorgen.
Deze geschatte kost van 1.2 miljard uit 2005 komt dus rechtstreeks op de kap van Infrabel. De budgetten zouden ook ingeschreven worden op het investeringsplan 2008-2012 van Infrabel. Daarna wordt er nog een investeringsplan 2013-2025 opgesteld, waar deze tweede spoorontsluiting ook aan bod zou komen.

Tweede Spoortoegang en IJzeren Rijn
De vertakkingen Schijn (net buiten Antwerpen-Noord) en op de Krijgsbaan (Mortsel) op Antwerpen-Rechteroever zullen de capaciteit van de spooras Antwerpen – Duitsland tegen 2012 met 30% doen toenemen. Deze investeringen voor een totaal bedrag van ongeveer 160 miljoen euro, vormen bovendien de eerste fase van een tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven. Het project van deze 28 km lange dubbelsporige lijn voor het goederenvervoer tussen Antwerpen-Noord en de lijn Lier – Aarschot wordt momenteel door Infrabel bestudeerd. De tweede spoortoegang zal een prioriteit vormen in het investeringsplan 2008-2012 van Infrabel en in de periode daarna.
(Bron)
See less See more
Nog een nieuw bericht van RailCargo.nl. Met pubicatiedatum 22 juli 2006, GVA.

NMBS wil belangrijkere rol voor spoorvervoer in haven van Antwerpen

De NMBS-Groep wil tegen 2020 het aandeel van het spoorvervoer in de haven verhogen van de huidige 8 pct tot 15 à 20 pct. Om dat doel te bereiken, plant de Groep de komende jaren een aantal forse investeringen in en rond de haven.

Zo komt er een uitbreiding van de spoorcapaciteit op Rechter- en op Linkeroever. Ook een snellere verbinding naar het Ruhrgebied door de elektrificatie van Lijn 24 behoort tot de plannen.

Walter Valaert, districtsdirecteur van de NMBS-Holding, gaf woensdag een overzicht van de investeringen tijdens de themacommissie van de haven in het Gemeentelijk Havenbedrijf. Op Linkeroever zal de infrastructuur rond het Deurganckdok verder worden uitgebouwd. Er zullen onder meer nieuwe sporen worden aangelegd en deze maand wordt begonnen met de inrichting van de seinen. Ook de Gentboog, een rechtstreekse verbinding tussen de Waaslandhaven met de havens van Gent, Zeebrugge en Noord-Frankrijk, behoort tot de projecten die voor Linkeroever op stapel staan. In het najaar van 2006 starten de werken voor de Gentboog die klaar moet zijn tegen midden 2008.

Om de probleemzone tussen Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Schijnpoort te ontwijken, wordt er eind 2007 gestart met de uitbouw van de Liefkenshoekspoortunnel. De tunnel, goed voor een totale investering van 684 miljoen euro, zal een verbinding vormen tussen de Waaslandhaven en het vormingsstation Antwerpen-Noord. Eind 2012 zal de tunnel operationeel moeten zijn.

Op Rechteroever vormt een tweede havenontsluiting de prioriteit in het investeringsplan 2008-2012. Die ontsluiting, die de haven met Lier en Aarschot zal verbinden, ondervindt een aantal exploitatiemoeilijkheden. Veel bewoners zien de trein namelijk liever niet door hun achtertuin rijden. Er wordt nu gedacht om het 28 kilometer lange traject voor een stuk door tunnels te laten lopen, wat het prijskaartje doet stijgen tot 1,25 miljard euro.

Ook de heractivering van de IJzeren Rijn behoort nog steeds tot de projecten voor Rechteroever. Er zijn onderhandelingen aan de gang om tijdelijk 14 treinen per dag over de lijn te laten rijden. In de toekomst zou dat aantal moeten aangroeien tot 43 treinen per dag, wat neerkomt op een investering van om en bij de 500 miljoen euro
.
Ik begin er meer en meer in te geloven.. Alleen weet ik niet hoeveel km tunnel men heeft berekend voor die kostprijs.
See less See more
Ik weet niet of dit hier reeds ter sprake kwam:
De Morgen 20/05/09

Plannen voor spoortunnel van 24 kilometer rond Antwerpen

De stad Lier schaart zich achter het voorstel van Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) over een nieuw tracé van de spoorwegverbinding naar de Palliertestad.

In het voorstel dat Van Mechelen vandaag deed, staat dat de sporen in Lier volledig ondergronds zouden komen. Volgens Burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) betekent het nieuwe plan een stap vooruit voor Lier en is het belangrijk dat Van Mechelen de steun krijgt van het stadsbestuur om het project uit te voeren.

Van Mechelen stelt voor om een 24 kilometer lange tunnel te graven onder de Krijgsbaan aan het Wijnegem Shopping Center. Die zou weer bovenkomen op de E19 in Wilrijk. Er zou in een moeite ook een tweede ondergrondse spoorverbinding komen tussen Deurne en Wommelgem, die voorbij de luchthaven van Deurne aansluit op de spoorlijn Antwerpen-Lier.

Burgemeester Borsbeek: "Complete waanzin"
De werkzaamheden zouden in 2012 kunnen beginnen en zouden de problemen op de verkeersassen in de buurt kunnen oplossen. Van Mechelen zegt dat het plan financieel haalbaar is.

Volgens burgemeester Vanderpoorten zal het ontwerp voor de heraanleg van de Lierse stationsomgeving door de nieuwe plannen moeten worden aangepast. "Dat is echter een kleine moeite als je rekening houdt met de opportuniteiten die het tracé mogelijk maakt".

De burgemeesters van Mortsel en Borsbeek toonden zich niet opgezet met de nieuwe plannen. Burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V) van Borsbeek noemt de tunnel zelfs "complete waanzin". (belga/mvdb)
20/05/09 16u40
See less See more
Ondergronds treinstation is niet echt ondergronds

De Vlaamse regering gaat een overkapping voor nieuwe aan te leggen perrons in het station van Lier bestuderen. Vreemd, want zei burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) vorige week niet dat Lier een ondergronds station zou krijgen?

De Vlaamse regering besliste vrijdag om geld te steken in de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de stationsomgeving in Lier. "We bekijken onder meer een nieuwe stationsaccommodatie, een overkapping van de nieuw aan te leggen brede perrons, een bereikbaar busstation, een parking, niet-gelijkgrondse kruisingen van spoor- en weginfrastructuur en een overbrugging van de Nete en het Netekanaal", laten de ministers Kathleen Van Brempt (sp.a), Dirk Van Mechelen (Open Vld) en Hilde Crevits (CD&V) weten.

Gaat de Vlaamse regering dan geen zaken onderzoeken, waarvan onder meer minister Dirk Van Mechelen en burgemeester Marleen Vanderpoorten al maanden weten dat ze overbodig zijn? Vorige week maakte Vanderpoorten immers bekend dat alle treinen vanaf 2018 Lier ondergronds zullen passeren en dat er een ondergronds station komt. Overkappingen voor ondergrondse perrons lijken ons niet nodig. En waarvoor is de overbrugging van het Netekanaal nodig als de treinen in een tunnel eronder zullen rijden?

"Eigenlijk gaat het niet echt om een ondergronds station", nuanceert Vanderpoorten nu. "De treinen zullen in sleuven rijden en dan heb je dus wel overkappingen nodig. De stad is alleszins wél vragende partij voor een volledig ondergronds station. Verder staat het nog niet vast of de ijzeren brug over het Netekanaal door een tunnel vervangen zal worden. Onderzoek naar een overbrugging is dus logisch."
(gva).
See less See more
Ondergrondse stations zijn hip. Alle Vlaamse steden willen er nu eentje. Lees ook eens Turnhout wilt ondergronds station (!).
Zou het trouwens budgettair niet interessanter zijn het huidige ringspoor te optimaliseren (ik dacht dat er problemen lagen in de huidige ondergrond/talud) voor goederenvervoer en dan tussen Berchem en Lier het aantal sporen op 4 te zetten ipv heel die nieuwe omstreden goederenontsluiting via Schoten, Wijnegem/Ranst/... Ok, dan zit je nog altijd met al het goederenverkeer door Berchem en Lier.. maar toch... Dan nog enkele uitwijksporen tussen Herentals en Lier, tussen Lier en Aarschot en ontdubbeling tussen Lint en Lier voor reizigersverkeer.
See less See more
1 - 20 of 76 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top