SkyscraperCity Forum banner

Ocene

1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
133,534 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Laboratorijum

Kragujevac

NAMENA: zgrada logistike
ARHITEKTA:
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1928. godina
STIL:

Poslovna jedinica Centralni laboratorijum “Zastave automobili” ima tradiciju dugu 81 godinu. Formirana je 1928. godine za potrebe proizvodnog procesa tadašnje “Topolivnice”. Kao i neke druge poslovne jedinice ili preduzeća, u ovom trenutku, dolaskom “Fijata” u Srbiju i Kragujevac, čini se, nalazi se na raskrsnici.

Centralni laboratorijum “Zastave automobili” akreditovan je za laboratorijska ispitivanja 26 vrsta materijala i preko 200 metoda ispitivanja metalnih materijala, polufabrikata, delova i sklopova, nemetalnih materijala i delova, kao što su guma, plastika, boje, lakovi, goriva, maziva, antifriz, galvanske i hemijske prevlake, tkanine i slično, kao i za hemijske analize tih materijala. Takođe, ova laboratorija je ovlašćena, i to jedina u Srbiji, za etaloniranje merila sile, tvrdoće i žilavosti, kao i za ispitivanje momenta sile i pritiska.
Ovu laboratoriju je Ministarstvo za zaštitu životne sredine ovlastilo za karakterizaciju metalnog otpada – gvožđa, bakra i aluminijuma, a u postupku je proširenje ovlašćenja i na druge otpadne materijale, kao što su guma, plastika, ulje i drugi.

 

·
SkyTeam member
Oranje Noord
Joined
·
11,219 Posts
Steta sto je ova zgrada nedostupna, ili u najmanju ruku skrivena.

Boga pitaj sta sve krije kompleks Zastave, kada se zadje malo dublje.

Jel funkcionalna ova zgrada jos uvek? Pod cijom ingerencijom je sada - kamioni, automobili ili oruzje?
 

·
Registered
Joined
·
133,534 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Steta sto je ova zgrada nedostupna, ili u najmanju ruku skrivena.

Boga pitaj sta sve krije kompleks Zastave, kada se zadje malo dublje.

Jel funkcionalna ova zgrada jos uvek? Pod cijom ingerencijom je sada - kamioni, automobili ili oruzje?
Neverovatno je šta krije kompleks Zastave. Video sam još par prelepih objekata koji su verovatno ostaci bivše kasarne Stepa Stepanović. Video sam i famozni zvonik, ali nisam imao adekvatan ugao za slikanje.

Video sam par žena u okviru Labaratorijuma, a iz samog objekta "bije" mogu reći i preglasna muzika.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top