SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Dodi Mapamundista
Joined
·
6,686 Posts
Discussion Starter · #1 · 

·
Dodi Mapamundista
Joined
·
6,686 Posts
Discussion Starter · #2 ·

 

·
Registered
Joined
·
270 Posts
o proxecto ten moi boa pinta. A última vez que pasei por Lalín, hai dous ou tres meses, a estructura do edificio estaba prácticamente rematada, pero lin nalgún lado que as obras ían bastante lentas...

aínda así, noraboa para Lalín :)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top