SkyscraperCity Forum banner

Landmachtdagen 2009, deel 2

2355 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  railway stick
66
Het vervolg van deel 1

1. De rondrit is voorbij


2. Op het demoterrein zien we nog net een F16...


3. Die een lastige groep Taliban uitschakeld


4.


5. Wachten op de demo van de Luchtmobiele Brigade


6. We worden bekeken


7. Door het nieuwe onbemande verkenningsvliegtuig


8. Deze man vertoont verdacht gedrag


9.


10. Hij maakt bermbommen


11. Apaches komen de boel in kaart brengen, normaal gebeurd dit vanaf zo'n 2 km, maar voor de demo komen ze natuurlijk dichterbij


12.


13.


14.


15.


16. Deze Duitse gast zet een lid van de mobiele brigade af


17.


18. Die een landingsplek markeert


19. Specialisten bereiden vanaf de grond de operatie verder voor


20. Let op de rode doek in het midden waarop de piloot kan oriënteren


21.


22. De troepen worden op het dak van het huis van de verdachte gezet


23.


24.


25.


26.


27. Het huis wordt betreden


28. De lokale bevolking kijkt toe


29. De voordeur wordt opgeblazen


30. De verdachte is overmeesterd


31.


32. De dorpelingen worden vervelend en gooien spullen naar de militairen


33. Extra troepen worden ingevlogen


34.


35.


36.


37.


38.


39. Er wordt niet gelijk geschoten


40. Maar gepraat


41. Aanvoer van rugzakken


42. En nog meer troepen


43.


44.


45.


46. Ter beveiliging van het dorp wordt zwaar geschut opgesteld


47. Dankzij die witte jurken zie je de Taliban als snel aankomen


48. Een waarschuwingschot wordt door hen beantwoord met fel schieten, dat was niet de slimste actie van de dag


49. Want zo lossen we dat op


50.


51.


52. De verdachte wordt afgevoerd


53.


54.


55. Einde demo, de helikopters komen in formatie overvliegen


56. Terwijl de landmachtkapel ëye of the tiger" speelt


57. Het was erg druk


58. De genie blaast de overgebleven explosieven even op


59.


60. paddestoelwolk :nuts:


61. Afscheid van de genie


62.


63.


64. Spelen met vuur op een droge heide is vragen om problemen


65.


66. Maar de brandweer lost het probleem snel op.


En zo was deze dag weer voorbij. Bij goed weer maken we ons nu op voor de open dag van de luchtmacht over 2 weken
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
geweldig spectaculair zo te zien
Spectaculair zeg, het lijkt wel een film! Lijkt me best leuk om zo iets een keer te zien.
Bedankt voor de reportage :)
bij zoon demo lijkt het een super jop
maar ja om het nou in het echt te doen en over een bermbom heen te rijde lijkt me minder
Leuk om dit allemaal nog een keer te mogen beleven! Je hebt goed opgelet wat er allemaal verteld werd. :)
Ha, spectaculair! Toch veel leuker dan de film. Ik ben vroeger aardig wat keer op de open dag op de basis in Oirschot geweest, ligt op fietsafstand vanaf mijn ouders thuis. Herken er wel wat in terug in deze serie.
Weer heel erg spannend, deze aflevering. Als een jongensboek doorgenomen. Ach, de Landmacht heeft niets van haar romantiek hoeven in te leveren, het is nog steeds hetzelfde gebleven. We hebben last van een vijand en we lossen dat zó op. Prachtig! En wederom bedankt, Topaas!
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top