SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 32 Posts

·
Registered
Joined
·
15,238 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Digging on the site of the first island have already started. Here is a picture from the site taken in February:


The whole area is expected to be completed by 2020.
 

·
Registered
Joined
·
15,238 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Vil bygge hus på kunstige øyer

Adm. direktør Espen Eliassen ved Sjøparken Agnes har tenkt, planlagt og finpusset på boligprosjektet siden 2008. For området der sponplate- og fyrstikkfabrikken Agnes holdt til i Stavern har lenge vært blinket ut som et attraktivt sted for eksklusive boliger.

– Etter planen skal det bygges 600 boliger her, og de fleste blir liggende på kunstige øyer ved at vi graver ut kanaler.


Tar hensyn til havet

Reguleringsplanen for området er vedtatt av Larviks-politikerne, og nå har Eliassen sendt dem forslag til det som kalles detaljert reguleringsplan. En godkjenning av planen tenner det grønne lyset for start av byggetrinn 1. Da har utbyggerne tatt hensyn til eventuelle konsekvenser av klimaendringer.

– Skal vi lytte til klimaforskerne, så er en av antakelsene at havet kan stige. Reguleringsplanen sa opprinnelig at vi skulle legge boligene 2,5 meter over havet, men nå går vi for 3,2 meter. I tillegg sikrer vi oss mot høyt tidevann og store bølger ved å bygge et såkalt utligningsbasseng som en buffer ytterst.

Har tatt tid

Dette vil verken forsinke eller fordyre prosjektet, sier Eliassen. Forsinkelser har det for øvrig vært noen av, ikke minst i 2008 da de økonomiske forholdene var slik at verken eiendomsbransjen eller andre satset særlig ekspansivt. Da ble planene lagt på is i en periode.

– Men siden har vi brukt god tid til å komme fram til en plan vi er fornøyd med. Og vi ser at dette området ligger i en attraktiv del av landet.

– Ikke det billigste

For Eliassen trekker gjerne fram de kvalitetene han tror folk vil sette pris på ved å bo i sjøkanten ved Stavern omgitt av strand, svaberg og skog. Båtplass utenfor stuedøra og utsikt til Svenner fyr fra terrassen er så fristende at det vil trekke til seg folk fra mange kanter av landet tror han. Men det blir trolig ikke boliger for herr og fru hvermannsen.

– Jeg må jo erkjenne at det ikke blir det billigste prosjektet i byen. Men man får mye igjen for pengene, og vi sier gjerne at dette blir en ny måte å leve på. Hvorfor flytte til Spania når du kan flytte til Stavern med 200 soldager i året, sier Eliassen med et smil.

– Og dette er ikke et luftslott?

– Definitivt ikke. Vi har over 700 interessenter, og vi satser på å legge ut byggetrinn 1 for salg før sommeren.
 
1 - 20 of 32 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top