SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 7 of 7 Posts

·
user
Joined
·
31,345 Posts
Widze ze zdjecie sie nie podoba, ale jeszcze dwie oceny by sie przydaly;)
Proszę bardzo. Ale więcej jak 8 nie mogłem dać....
Urzędową dychę już masz :)
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top