SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 16 of 16 Posts

·
arm aber sexy
Joined
·
1,314 Posts
a jak dla mnie jest wielkie wow!!
pierwszy raz widzac to zdjecie zaczalem sie zasnatawiam, z ktorej strony jest ono zrobione i po chwili o malo nie spadlem z krzesla, bo nei wiedzialem, gdzie jest podloga!! :D
brawo - bardzo udany debiut i zmieniam moj typ na faworyta <ytke;)> :cheers:
oczywiscie 10/10
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top