SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 15 of 15 Posts

·
foto-ml.pl
Joined
·
19,554 Posts
Discussion Starter · #4 ·
^^ Prawa autorskie ma niejaki Gawliński, ale Awik może też coś takiego (ale ja mam więcej "e"!) wrzucał ;)

Chyba jednak powstrzymywałbym się od zgłaszaniach tego typu zdjęć do UPC. Z wiadomych względów. Daję 8.
Z wiadomych względów tzreba by odrzucić wszystkie zdjęcia z miejsc turystycznych i zostawić tylko te z ruin/industrialu czy abstrakcję ;)
 
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top