SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 20 Posts

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Vond nergens een thread over de gemeente Lede, dicht bij Aalst en Wetteren. De reden waarom ik vind dat deze gemeente een eigen thread verdient is omdat het thuis bied aan het inmiddels half gesloopte Kasteel van Mesen en omdat er de laatste tijd toch wel veel te doen is in deze gemeente. In het centrum stoot je toch wel op de ene werf na de andere.
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
hln.be

Resterende kasteelvleugel wordt gesloopt

De gemeenteraad van Lede heeft unaniem beslist de resterende schoolvleugel van het 'kasteel van Mesen' te slopen. Die vleugel werd bij de eerste sloop van de kapel en andere schoolvleugel bewust gespaard met de bedoeling die te integreren in de geplande serviceflats. Een beslissing die voor een forse meerprijs bij de sloop zorgde en toekomstige investeerders zo erg afschrok dat niemand wou instappen voor de publiek-private samenwerking waar het toenmalig bestuur voor koos. De sloop van het resterende deel wordt geraamd op 363.000 euro.

De geplande serviceflats komen ook niet op die plek en de geplande verbouwing van de Markizaathoeve wordt eveneens gestopt. Door die nieuwe beleidskeuzes moet de gemeente nog eens 36.300 euro schadevergoeding betalen. Over de Markizaatruïne werd met geen woord gerept. Een poging om subsidies binnen te halen, leverde echter niets op. "Het enige wat in het domein in aanmerking komt voor een subsidie zijn enkele bomen in het park", aldus schepen Dirk Rasschaert (Open Vld). (KMJ)

13/09/2014​
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #6 ·
hln.be

Resterende kasteelvleugel wordt gesloopt

De gemeenteraad van Lede heeft unaniem beslist de resterende schoolvleugel van het 'kasteel van Mesen' te slopen. Die vleugel werd bij de eerste sloop van de kapel en andere schoolvleugel bewust gespaard met de bedoeling die te integreren in de geplande serviceflats. Een beslissing die voor een forse meerprijs bij de sloop zorgde en toekomstige investeerders zo erg afschrok dat niemand wou instappen voor de publiek-private samenwerking waar het toenmalig bestuur voor koos. De sloop van het resterende deel wordt geraamd op 363.000 euro.

De geplande serviceflats komen ook niet op die plek en de geplande verbouwing van de Markizaathoeve wordt eveneens gestopt. Door die nieuwe beleidskeuzes moet de gemeente nog eens 36.300 euro schadevergoeding betalen. Over de Markizaatruïne werd met geen woord gerept. Een poging om subsidies binnen te halen, leverde echter niets op. "Het enige wat in het domein in aanmerking komt voor een subsidie zijn enkele bomen in het park", aldus schepen Dirk Rasschaert (Open Vld). (KMJ)

13/09/2014​
Dit wil dus ook zeggen dat het schoolmuseum er niet komt? Ik ben 8 jaar geleden met de school gaan kijken naar een expo over het geplande museum en de renovatie van het kasteel. Dit stelt mij toch zwaar teleur.
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Nieuwe wijk Lede: Kleine Kouterrede

Blijkbaar komt er nog een nieuwe wijk bij in Lede:Dus ben ik beginnen zoeken naar voorafgaande artikels:Nieuwe woonwijk tussen station en centrum Lede
LEDE - 65 jonge gezinnen kunnen beginnen te dromen van een betaalbare woning in Lede. De nieuwe woonwijk Kleine Kouterrede is in een stroomversnelling gekomen. Dit jaar start Solva met de verkoop van bouwpercelen en volgend jaar bouwt de SHM Denderstreek huur- en koopwoningen.


Het plan om langs de spoorweg in Lede een woonwijk te ontwikkelen bestaat al sinds 2007. Nu zijn de nodige gronden verworven, kan de wegenis worden aangelegd en kan de toewijzing van bouwpercelen en woningen worden georganiseerd. Potentiële bewoners en de omwonenden konden de concrete plannen inkijken. Intercommunale Solva en sociale huisvestingmaatschappij Denderstreek ontwikkelen de woonwijk in samenspraak met de gemeente Lede.

De nieuwe woonsite ligt zich langs de spoorweg tussen de Kleine Kouterrede, de Hollestraat, Kluisberg en Poortseweg. ‘De plaats is vooral aantrekkelijk wegens de nabijheid van het station, de scholen en het Leedse handelscentrum,' zegt burgemeester Geert Grepdon. Solva-directeur Henk Geeroms vult aan: ‘En door de betaalbaarheid van de woningen want onze intercommunale beoogt geen winst maar wil enkel de ontwikkelingskosten recupereren. We kozen niet voor hoogbouw maar toch willen we 65 jonge gezinnen in dat woongebied een kans bieden, vandaar dat we de bouwpercelen beperkt houden in oppervlakte: zo'n 500 vierkante meter voor open en 290 vierkante meter voor halfopen bebouwing. Ook dat drukt de kostprijs.'

Twee parkjes
De wooneenheden zijn verdeeld in 10 open, 32 halfopen en 23 gesloten bebouwingen. Solva verkoopt 25 bouwgronden tegen kostprijs (die nog niet is bekend omdat de infrastructuurwerken nog moeten aanbesteed worden - red). Zij worden toegewezen volgens een puntensysteem waarin de maximale inkomensgrens van 80.000 euro netto belastbaar inkomen een rol speelt, samen met gezinslast en het al in de omgeving wonen. Ze mogen geen andere woning hebben als ze de nieuwe woning betrekken. SHM Denderstreek bouwt 20 huurwoningen en 20 koopwoningen en wijst die toe volgens sociale criteria.

De woonwijk wordt deels ontsloten via de Kleine Kouterrede en deels via Poortseweg-Kluisberg volgens het woonerfsysteem dat geen doorgaand verkeer toelaat. Er komt een fiets- en voetgangersverbinding, twee groenparkjes en een open buffering van regenwater van 312 kubieke meter, ‘genoeg om de hevigste stortvlagen op te vangen', verzekert Henk Geeroms. De wegenis wordt na het zomerbouwverlof aangelegd en aansluitend wordt de verkoop van gronden geopend. Denderstreek start de bouw van de sociale woningen begin 2013.

Omwonenden ventileerden op de infovergadering hun bezorgdheid over mogelijke verkeeroverlast in de aanpalende straten als de wijk volzet raakt maar Solva vindt die bezorgdheid overbodig. Toch zal het gemeentebestuur de verkeersstroom evalueren en zo nodig gepaste maatregelen nemen.

VRIJDAG 23 MAART 2012Bron: SOLVA


Renders heb ik niet gevonden, maar ik zou er wel graag zien.
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Verhuis woonzorgcentrum al tegen de middag geklaardLEDE - Woensdag namen bewoners hun intrek in nieuw woonzorgcentrum. Dank zij een prima voorbereiding verliep de oversteek van Villa Letha naar Markizaat bijzonder vlot.

Tegen de middag was de verhuis naar het nieuwe woon-zorgcentrum rond en waren de 80 residenten op hun nieuwe bestemming. Met evenveel hulpkrachten als er bewoners zijn, werd woensdagochtend om 8 uur gestart. ‘Rode Kruis met een stevige ploeg, de technische dienst van de gemeente, vrijwilligers zowel van buiten de instelling als van de sociale en administratieve dienst helpen alles in goede banen leiden,’ vertelt directeur Joris Van der Linden.

Draaiboek

‘Alles was dan ook tot in de puntjes voorbereid met een draaiboek voor zowel residenten als voor het materiaal. Vandaar dat we vooruit zijn op ons schema.’ Om 10 uur was de eerste afdeling dan ook al ter plaatse. ‘We verhuisden eerst de laagzorg, vervolgens de beschermde afdeling en dan de hoogzorg,’ vervolgt de directeur. Voor één keer werd het middagmaal verschoven naar de avond: wel was er voor iedereen soep, koffie en koeken. De bewoners hadden er blijkbaar schik in. Op elke kamer wachtte een welkomstattentie.

Eerste indruk

‘Velen zagen op tegen de verhuis en er is menig traantje gelaten: waarom moest dat nu zo nodig. Maar zie ze nu zitten lachen in hun eigen cafetaria,’ vertelt poetsvrouw Lut Vonck.

Het Nieuwsblad
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Wachten op onteigeningen Guchtstraat

De bewoners van de Guchtstraat in Lede dragen volgens schepen Robert De Mulder (CD&V) zelf de verantwoordelijkheid indien de heraanleg van de straat opnieuw uitgesteld wordt. Die heraanleg is al sinds 1978 beloofd.

"Het ontwerpdossier gaat zijn laatste fase in en het afkoppelingsdossier voor de aanleg van gescheiden rioleringen is klaar. Het dossier passeerde ook al in de verkeerscommissie. We zijn dus klaar om aan de onteigeningen kunnen beginnen", aldus De Mulder. De schepen hoopt dat iedereen snel akkoord gaat met de voorgestelde minnelijke schikking. "Iedereen wil een mooie nieuwe straat, maar het wordt blijkbaar een ander verhaal indien daarvoor wat grond moet afgegeven worden. De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen, maar dan moeten de inwoners dat ook doen", klinkt het hard. Het al jaren aanslepende dossier is dan ook geen geschenk. "Hopelijk kunnen we in april de onteigeningen op de gemeenteraad brengen zodat we de weg op dezelfde manier kunnen inrichten zoals Stichelendries in Oordegem." (KMJ) HLN
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Lede | Residentie Ter Stene - 24 app | Prep

Zo'n groot project verdient wel zijn eigen thread vind ik.

Zaal Edelweiss maakt plaats voor appartementen - HLNMet zaal Edelweiss verdwijnt er nog maar eens een stukje nostalgie in Lede. Heel wat inwoners koesteren leuke herinneringen aan de feestzaal in de Steenstraat waar ze hun communiefeest of huwelijksfeest vierden. Anderen kennen Edelweiss dan weer als restaurant waar ze wel eens gezellig gingen tafelen.

De zaal was al een tijdje in onbruik geraakt en gaat nu onder de sloophamer. Ook de woning links van de feestzaal wordt gesloopt. In de plaats komt Residentie Ter Stene, een complex met 24 moderne appartementen.
Bovenaanzicht:


Vooraanzicht:
 

· Futurologist
Joined
·
1,577 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Nee niet echt. De oorspronkelijke markizaatwoning zou worden opgeknapt. Dat is het rechtse deel op de foto. De schoolvleugel, het theater en de kapel zijn afgebroken. Het Hollands Paviljoen en de schoolkelder zouden ook blijven staan. Daarnaast vertrek ik morgen naar Lede met wat vrienden en ben ik van plan om daar wat foto's te maken van de huidige projecten.
 

· Registered
Joined
·
17 Posts
Via een inwoner van Lede heb ik mij laten wijsmaken dat er ooit plannen zijn geweest om een ringweg rond het dorp te leggen, en dat dit vandaag nog merkbaar zou moeten zijn op de kaart. Wie weet hier meer over?

Ik zou zeggen dat de Grote Kapellaan bijvoorbeeld aanzet geeft tot het begin van een kleine ring, maar niet meer dan dat. Reservatiestroken zie ik ook niet direct liggen.

Het zou alvast niet slecht zijn aangezien al het doorgaand verkeer nu nog letterlijk over de Markt moet en de spooroverweg ook niet optimaal gelegen is. Deze moet lang dicht blijven indien een trein in station Lede moet stoppen.
 

· Registered
Joined
·
44 Posts
Via een inwoner van Lede heb ik mij laten wijsmaken dat er ooit plannen zijn geweest om een ringweg rond het dorp te leggen, en dat dit vandaag nog merkbaar zou moeten zijn op de kaart. Wie weet hier meer over?

Ik zou zeggen dat de Grote Kapellaan bijvoorbeeld aanzet geeft tot het begin van een kleine ring, maar niet meer dan dat. Reservatiestroken zie ik ook niet direct liggen.

Het zou alvast niet slecht zijn aangezien al het doorgaand verkeer nu nog letterlijk over de Markt moet en de spooroverweg ook niet optimaal gelegen is. Deze moet lang dicht blijven indien een trein in station Lede moet stoppen.
Dan zou men rond elk dorp dat rond een steenweg ligt een ringweg moeten aanleggen. Zoals Gijzegem, Oordegem, Oudegem, ...
 

· Registered
Joined
·
28 Posts
Dan zou men rond elk dorp dat rond een steenweg ligt een ringweg moeten aanleggen. Zoals Gijzegem, Oordegem, Oudegem, ...
Gijzegem en Oudegem krijgen waarschijnlijk ooit wel die ringweg (in de vorm van de N41), daar is de huidige passage door de dorpskernen echt ondermaats, en die krijgen ook véél meer zwaar verkeer krijgt te verwerken dan Lede. Oordegem is dan weer net iets minder doorsneden door de N9, er is amper bebouwing ten zuiden van die steenweg. De N9 krijgt daar trouwens niet zo veel verkeer te verwerken, enkel wanneer de E40 vol zit.

Bij het grotere en sterker doorsneden Lede zou je al wat sneller voor een ringweg kunnen pleiten, maar het is daar niet makkelijk een traject te vinden. De enige realistische optie lijkt me om reeds ten noorden van de spoorweg van de N442 af te takken, met brug over de spoorweg, en dan via die dunne onbebouwde strook tussen Lede en Wanzele/Impe te gaan om net iets ten oosten van Erondegem/Halfbunder op de N9 aan te takken. Maar zo'n traject van 5km is waarschijnlijk toch wel wat te duur voor een gemeente als Lede.
 
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top