SkyscraperCity Forum banner

LEDE

6617 19
Vond nergens een thread over de gemeente Lede, dicht bij Aalst en Wetteren. De reden waarom ik vind dat deze gemeente een eigen thread verdient is omdat het thuis bied aan het inmiddels half gesloopte Kasteel van Mesen en omdat er de laatste tijd toch wel veel te doen is in deze gemeente. In het centrum stoot je toch wel op de ene werf na de andere.
1 - 1 of 1 Posts
Dan zou men rond elk dorp dat rond een steenweg ligt een ringweg moeten aanleggen. Zoals Gijzegem, Oordegem, Oudegem, ...
Via een inwoner van Lede heb ik mij laten wijsmaken dat er ooit plannen zijn geweest om een ringweg rond het dorp te leggen, en dat dit vandaag nog merkbaar zou moeten zijn op de kaart. Wie weet hier meer over?

Ik zou zeggen dat de Grote Kapellaan bijvoorbeeld aanzet geeft tot het begin van een kleine ring, maar niet meer dan dat. Reservatiestroken zie ik ook niet direct liggen.

Het zou alvast niet slecht zijn aangezien al het doorgaand verkeer nu nog letterlijk over de Markt moet en de spooroverweg ook niet optimaal gelegen is. Deze moet lang dicht blijven indien een trein in station Lede moet stoppen.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top