SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
28 Posts
Dan zou men rond elk dorp dat rond een steenweg ligt een ringweg moeten aanleggen. Zoals Gijzegem, Oordegem, Oudegem, ...
Gijzegem en Oudegem krijgen waarschijnlijk ooit wel die ringweg (in de vorm van de N41), daar is de huidige passage door de dorpskernen echt ondermaats, en die krijgen ook véél meer zwaar verkeer krijgt te verwerken dan Lede. Oordegem is dan weer net iets minder doorsneden door de N9, er is amper bebouwing ten zuiden van die steenweg. De N9 krijgt daar trouwens niet zo veel verkeer te verwerken, enkel wanneer de E40 vol zit.

Bij het grotere en sterker doorsneden Lede zou je al wat sneller voor een ringweg kunnen pleiten, maar het is daar niet makkelijk een traject te vinden. De enige realistische optie lijkt me om reeds ten noorden van de spoorweg van de N442 af te takken, met brug over de spoorweg, en dan via die dunne onbebouwde strook tussen Lede en Wanzele/Impe te gaan om net iets ten oosten van Erondegem/Halfbunder op de N9 aan te takken. Maar zo'n traject van 5km is waarschijnlijk toch wel wat te duur voor een gemeente als Lede.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top