SkyscraperCity Forum banner

LEDE

6619 19
Vond nergens een thread over de gemeente Lede, dicht bij Aalst en Wetteren. De reden waarom ik vind dat deze gemeente een eigen thread verdient is omdat het thuis bied aan het inmiddels half gesloopte Kasteel van Mesen en omdat er de laatste tijd toch wel veel te doen is in deze gemeente. In het centrum stoot je toch wel op de ene werf na de andere.
1 - 1 of 1 Posts
Een eigen draad voor een projectje van amper 24 appartementen ?!
Dit kan gerust ondergebracht worden onder "LEDE". Het is niet dat er van dit project ooit voldoende foto-updates zullen verschijnen om hele pagina's mee te vullen.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top