SkyscraperCity Forum banner
41 - 51 of 51 Posts

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
Tja, ik zie het probleem ook niet. Er leken weer meer mensen mee te doen dan afgelopen rondes maar blijkbaar denken de beheerders anders over de levensvatbaarheid van het UPC NL...
 

·
hemelschraper
Joined
·
2,032 Posts
De stilte is veelzeggend in ieder geval.
 

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
Hier kan ik weinig aan doen. Alleen Jan kan er een nieuwe ronde doorheen jagen. Wat ik wel kan doen is alles verwijderen en opnieuw beginnen, maar da's ook zo zonde. ;)
 
41 - 51 of 51 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top