SkyscraperCity Forum banner

Leeuwarden & Fryslân van boppe út de Achmeatoer

2899 Views 10 Replies 7 Participants Last post by  MarkusErikssen
39
Iedere tweede zaterdag van de maand is er de mogelijkheid om bovenin de Achmeatoren over het Friese land te kijken. Gisteren ben ik met de eerste groep naar boven gegaan. Het was prachtig weer om te fotograferen. Kwaliteit van sommige foto's kan wat minder wezen vanwege de zon en omdat ik door glas moest fotograferen.

1 De Achmeatoren (Met 114 meter na Westpoint in Tilburg de hoogste toren buiten de Randstad)2 De Avéro toren3 Crystalic4 De Oldehove5 Wat treintjes (De oranje dubbeldekker, twee koplopers, een plan V en een heleboel spurts van Arriva)6 Het kerkje van Deinum met daarachter Franeker7 De spoorlijn naar Harlingen8 De Paddenstoel van ING (55m)9 De Harmonie10 In de verte was Ameland prachtig te zien11 De veerboot naar Ameland12 Bilgaard13 Ee Burg14 Sint Bonifatiuskerk (hoogste kerktoren van Friesland)15 Het Provinciehuis16 De koepel van de Frieslandbank17 Friesland foods18 De Centrale van Burgum19 De zendmast van Leeuwarden (132 m)20 In de verte de Muntflats in Heerenveen21 Avero Residentie en de nieuwe woontoren. Links een stukje Erasmushiem22 Het MCL23 Een stukje van de Haak24 De zendmast van Jirnsum.
In de verte de DE fabriek in Joure25 De containerhaven van Leeuwarden26 Leeuwarden Zuid27 De trein vanuit Harlingen of Sneek28 De Stadfenne flat in Sneek29 De toren van Spannenburg (net zo hoog als de Achmeatoren)30 De kerktorens van Bolsward tussen de windmolens.31 Franeker met daarachter Harlingen32 Harlingen33 Het WTC / FEC34 Het Zaailand35 Blokhuispoort36 De Leeuwarder Courant37 De Zuiderplantage38 Drachten39 Tot slot het station Leeuwarden

See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 11 of 11 Posts
Nog nooit geweten dat de Waddeneilanden zo goed zichtbaar zijn vanaf de Achmeatoren. Ik moet die toren ook maar eens beklimmen.
  • Like
Reactions: 1
Leuke foto's. Het valt me op dat Leeuwarden zo compact is. Aan vrijwel alle kanten lijk je al snel uit te kijken op weilanden en boerderijen. Ook ik had niet gedacht dat je Ameland zo goed zou kunnen zien vanuit die toren. Ik moet overigens bekennen dat ik zelf nog nooit een Waddeneiland heb bezocht. Dat moet er toch maar eens van komen :)
  • Like
Reactions: 1
Foto's zijn gemaakt met een Olympus SZ-31 24x zoom.
Op foto 19 kan je vaag de schoorsteen van Hoogkerk zien (links van de zendmast)
  • Like
Reactions: 1
Prachtige foto`s, geven goed overzicht van hoe fraai en compact Leeuwarden is, en dat we hier in de stad maar weinig braakliggende grond hebben, de stedelijke ordening is meer dan voldoende. Valt mij op, dat de omliggende weilanden altijd weer zo enorm diepgroen zijn, alleen naar het oosten (Camminghaburen en Kleine Wielen) zie je dan een soort boerenkolenveld, zoveel bomen als daar staan.

Ik denk dat ik komende zomer ook maar even weer ga kijken in de Achmeatoren. Tot slot nog even de azijn-zeik-modus hanteren :sarcasm: De mast van Spannenburg is volgens opgave LC precies 110 meter, 4 meter en 15 centimeter lager dan de Achmeatoren in Leeuwarden, ha ha.
  • Like
Reactions: 1
^^

Bedankt voor de reactie.

Reageer nog wel op je laatste puntje. De toren van Spannenburg is 118 meter hoog :tiasd:
Je hebt gelijk, 3,5 meter verschil las ik op wiki. Dan is mijn bron verkeerd, een fotoboek van de Leeuwarder Courant. Eigenlijk is Spannenburg/Tjerkgaast nóg hoger, want men heeft er antennes op geplaatst. Toch wel leuk dat je vanaf Frieslands hoogste torens eigenlijk de hele provincie in de gaten kunt houden. Heb je iets links achter Heerenveen ook de toren van Steenwijk kunnen ontwaren? Ben benieuwd.
Vanaf Ameland is de Achmeatoren met mooi weer ook te zien. Die toren geeft bijna een volledig uitzicht over volgens mij bijna 70 tot 80% van de provincie Friesland. Leeuwarden is inderdaad compact maar ook niet een heel grote stad. Wel een mooie stad. Prachtige foto's!
Wat een leuke serie en gaaf dat je zelfs de boten op de Waddenzee ziet! Helaas Dokkum er niet op zo te zien?

Moet zelf ook maar weer eens een kijkje nemen in de toren!
Vanaf Ameland is de Achmeatoren met mooi weer ook te zien. Die toren geeft bijna een volledig uitzicht over volgens mij bijna 70 tot 80% van de provincie Friesland. Leeuwarden is inderdaad compact maar ook niet een heel grote stad. Wel een mooie stad. Prachtige foto's!
Niet mijn foto, maar dit is Leeuwarden vanaf Ameland (als het goed is):
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top