SkyscraperCity banner

1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
290 Posts
Discussion Starter #1
De officiële website van Bonnema Architecten blijkt ge-update. De nieuwe tekst m.b.t. het volledige Achmea complex bevat interessante passages, waaruit onder meer blijkt dat:

(1) de derde toren van het Achmea-complex niet is afgeschreven, en
(2) het panoramadek wellicht alsnog toegankelijk voor het publiek wordt.

Achmea - Leeuwarden

De realisatie van de Achmea toren vormt voorlopig de afronding van een continue en intensieve bemoeienis met de bouw, verbouw en renovatie van het kantorengebied, gelegen tussen Willemskade en Langemarktstraat en tussen Sophialaan en Snekerkade. Vanaf 1994 is via een Masterplan gefaseerd geprobeerd de omvang en de kwaliteit van de huisvesting van Achmea op een architectonisch, functioneel en technisch gelijkwaardig niveau te brengen.

Het Masterplan omvatte de structurele aanpak van alle bouwdelen waarin FBTO en Avéro waren gehuisvest. Deels bestond dit uit renovatie en interne verbouwingen (standaardisatie van techniek en flexibiliteit en homogeniteit brengen in stijl van interieur) en deels ook uit nieuwbouw. Voor de twee bestaande bouwdelen betreft bouwdeel 4 (het blauwe gebouw) nieuwbouw op een bestaande en gehandhaafde parkeerkelder. Hierin zijn voornamelijk de representatieve vergaderruimtes en het auditorium opgenomen. Gebouw 2 (het rode gebouw) betreft een ingrijpende renovatie waarbij het voormalige FBTO gebouw grotendeels ontmanteld en constructief werd aange- past en waarbij het geheel voorzien werd van een nieuwe gevel. Voor deze beide bouwdelen zijn om comfortredenen zogenaamde klimaatramen toegepast. De rood en blauw geëmailleerde gevelbeplating maakt dat deze beide bouwdelen zich qua schaal en maat goed voegen in het totale straatbeeld. De kleurstelling is zo kontrasterend gekozen om de in volume bescheiden bouw delen (beide elk ongeveer 6000 m²) in evenwicht te brengen met de tot dan toe markante 75 meter hoge kantoortoren op het Wagenplein. Tussen de bestaande gebouwen is de oorspronkelijke patio voorzien van een glaskap en daarmee vond er een functionele en ruimtelijke koppeling plaats met de bestaande hal van de FBTO. De begane grond van alle bouwdelen is als openbaar gebied met elkaar verbonden. Publiek kan via verschillende entrees door diverse expositieruimtes en baliegebieden vrijelijk door het gebouw lopen.

Intensief stedenbouwkundig overleg daarna heeft geresulteerd in de beëindiging van de Achmea lokatie door middel van torens, waarmee ook in de toekomst een samenhangend en evenwichtig bebouwingsvolume wordt gecreëerd. De drie torens, waarvan de derde en laatste nog moet worden gerealiseerd, markeren begin, midden en einde van het Achmea complex. De middelhoge aaneengesloten bebouwing van de bestaande kantoren, liggend in de rooilijn, vormt een hecht onderdeel van het stedelijk weefsel en geeft aan de compositie van torens een duidelijk fundament. Het vormt als het ware een plint en daarmee een overgang van straat naar hoogbouw. De Achmea toren kenmerkt zich door een enorme rankheid, veroorzaakt door de maximaal gezochte verhouding tussen gevelbreedte en gevelhoogte. Daarmee wordt het een gebouw in de ruimte.

Het ontwerp van de toren bestaat uit twee hoofdonderdelen, nl.de onderbouw in de vorm van een transparante hal met arcade en daarop een relatief gesloten bovenbouw. De bovenbouw bestaat uit twee volumes die als het ware in elkaar zijn geschoven. Het hoogste volume loopt door tot 114 meter, het ingeschoven volume tot 68 meter. Om beide bouwvolumes een eigen zelfstandigheid te geven en op die wijze het beoogde verticalisme en daarmee de rankheid en het naaldeffect te versterken, is gekozen voor afwerking met natuursteen in twee soorten. De onderbouw van de toren is om de openbaarheid te benadrukken zo transparant mogelijk gedetailleerd, los van de toren. Het is opgebouwd uit gehard glazen elementen die kozijnloos met elkaar verbonden zijn. Functioneel is de arcade in eerste instantie bedoeld om een veilig wandelklimaat tegen windhinder voor voetgangers te bieden, maar dit beeldbepalende element is tevens als een duidelijk herkenningspunt in de route tussen binnenstad en station opgevat. Ruimtelijk versterkt de gekozen wigvorm het steeds nauwer wordende straatprofiel vanaf station naar de Prins Hendrikstraat. De arcade is hoog en transparant gemaakt en aan de onderzijde geheel open gehouden. De hoogtewerking wordt extra geaccentueerd door het fijnmazige patroon van stalen trekkabels. De bedoeling is dat de hal een openbaar karakter houdt en voor het publiek vrij toegankelijk is. In de nabije toekomst zal deze hal verbonden worden met de reeds aanwezige entreegebieden met verbindingszones. De beëindiging van het 114 meter hoge gebouw is niet zoals gebruikelijk een techniekruimte die qua maat en gevelbehandeling afwijkt, maar een voor publiek toegankelijke ruimte, voorzien van extra grote ramen, waardoor een panoramisch uitzicht over de stad en een groot deel van de provincie mogelijk is. Is het nu nog steeds een ruimte die alleen onder begeleiding van Achmea medewerkers te betreden is, het lijkt er op dat de door de architect gewenste volledige openbaarheid binnenkort alsnog zal worden gerealiseerd.
Bron, zowel tekst als foto's: http://www.bonnema.com, 26 december 2005.
 

·
Bas
Joined
·
13,543 Posts
Omhoog, omhoog!

Ach, die derde toren, daar komt heus nog wel eens wat van. Eens zal op het FBTO-pleintje een reus verrijzen van 140 meter en deze zou men ook kunnen oprichten voor huizenbezitters, koopflats dus. En de zonering van de vliegbasis is door de Gemeente Leeuwarden al in een ijskast gezet, daar hoor je niet veel meer over.

Leuk om te horen dat het panoramadek `binnenkort` voor belangstellenden opengaat. Het VVV daar beneden heeft verder toch niet zoveel te doen overdags, dus de kaartverkoop en begeleiding kan er wel bij. Voor 5 Euro naar boven, dat zou alleen al op zaterdagen de moeite waard zijn. Dus ik denk dat de openingstijden beperkt en betaald zouden zijn. Dan kan het wel uit.
O ja, de Achmeatoren is toch nog niet helemaal voor 100% verhuurd? Het gaat momenteel niet zo goed met de kantorenmarkt, maar een kentering is in zicht.

Bedankt voor bovenstaande info, ik zal ook even bij bureau Bonnema kijken, of ze nog andere bouwprojecten hebben lopen.
 
Joined
·
34,526 Posts
Cool, als hij echt opengaat dan kom ik nog wel weer een keer naar het hoge noorden. Vorige keer toen ik naar boven ging, paar jaar geleden, toen goot het van de regen...
 

·
Stadjer (European)
Joined
·
2,322 Posts
Tim de Bruijn said:
Cool, als hij echt opengaat dan kom ik nog wel weer een keer naar het hoge noorden. Vorige keer toen ik naar boven ging, paar jaar geleden, toen goot het van de regen...
Tsjeetje....wat een ontberingen weer, als je naar het noorden moet.

Weet je wat? Kom liever niet naar het noorden. We hebben je echt niet nodig.
 

·
Registered
Joined
·
3,209 Posts
SimsPlanet2 said:
Ik wil zo graag eens in de Achmea. Kan iemand hier ons op de hoogte houden als er eens een opendag is?
Ik geloof dat in hij begin mei twee keer opengaat. Ik weet niet precies wanneer, maar wel dat van te voren reserveren aan te raden is, al weet ik dan niet waar dat kan ... :)
 

·
I am sterdam
Joined
·
4,752 Posts
Morgen voor het eerst in mijn leven naar Leeuwarden! En dat 4 dagen achter elkaar :D. Dus vier dagen lang de bijzondere Achmea toren van dichtbij kunnen zien.
Ik hoop dat ik foto's kan nemen, moet maar een camera lenen, mijn camera is stuk.
 

·
Bas
Joined
·
13,543 Posts
Kaartje Open Dag Achmeatoren.

Er ligt bij mij nog steeds één kaartje voor de beklimming van de Achmea-toren. Voor 4,50 Eur kun je op zaterdag 13 mei om 11.15 samen met drie andere SSC`ers omhoog. Er is dan ook een rondleiding en koffie na afloop.
wie het eerst komt.....

Neem even contact op via personal messenger en het komt wel in orde. Een eventuele (gratis) overnachting voor een langer verblijf in de bananenrepubliek Fryslân is ook mogelijk. Maak er een echt BONNEMA-Weekend van, we laten je zijn highlights gerust zien!
 
1 - 11 of 11 Posts
Top