SkyscraperCity banner

41 - 60 of 163 Posts

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Wat lijkt dat Zaailandgebouw op de plek van de Mercuriusfontein mooi op het plaatje, en wat een ruimte er voor. Wat zal dat straks gaan tegenvallen!

Binnenkort kunnen we er over stemmen in het langverwachte referendum. Ik stem natuurlijk wel voor, maar dan zonder winkelstrook.
 

·
Weestwel?
Joined
·
1,713 Posts
Discussion Starter #42
ferdinand Sluiter said:
Trouwens het gebouw wat naast de McDonalds staat, de lelijke, saaie, grijze jaren 70 gebouw met ongeveer 6 verdiepingen, krijg naar alle waarschijnlijkheid ook een facelift.
Amicitia!? Dat is pas goed nieuws!
 

·
Bas
Joined
·
13,673 Posts
REFERENDUM HET NIEUWE ZAAILAND.

Op 24 mei a.s. moeten wij Leeuwarders weer naar een stemlokaal. De lokale overheden willen weten, hoe het met de meningen is gesteld over dit ambitieuze plan van 114,5 miljoen Euri.

Eigenlijk wordt het hele Wilhelminaplein iets in zuidelijke richting verschoven. Aan de oostzijde wordt een nieuw Fries Museum gebouwd, terwijl aan de noordzijde (Ruiterskwartier) een (halve of) hele complete nieuwe gevelwand ontstaat. Het Zaailand, de weg aan de zuidzijde van dit plein, wordt bij het plein betrokken, maar wel zo dat auto`s stapvoets voor het nieuwe Paleis van Justitie langs kunnen rijden. Het Ruiterskwartier aan de noordzijde van het plein wordt een smalle, maar wel gezellige winkelstraat, onderdeel uitmakend van het vierkantje winkelroute in het stadscentrum.

Vraag 1 gaat over, of de kiezer voor of tegen dit project is. Vraag 2 gaat over de voorkeur voor een bepaalde variant van dit project. Met of zonder een pleinwand aan de noordzijde.... Er zijn 45 stemlokalen geopend deze dag.

Ik ga zeker stemmen. Ik ben VOOR het project en wel met een lange pleinwand aan de noordzijde. Dat maakt het plein een stuk gezelliger.

Voor meer info: www.referendumleeuwarden.nl www.nieuwzaailand.nl Met 3D presentatie, heel erg aardig!
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Een groot bezwaar bij mij is dat het nieuwe zaailand eigenlijk alleen maar de lelijke oude wand nu verbergt. Aan de wand zelf wordt in principe weinig gedaan. Alleen maar verstopt. Ander kritiekpuntje is dat ik de nieuwe bebouwing, ondanks dat het retro is ( wat bij mij dus ook niks zegt ), weinig aansluit op de huidige bebouwing. En dan heb ik het niet over de stedenbouwkundige opzet, want die is nog wel goed. Maar de bebouwing is naar mijn mening qua hoogte veel te weinig afwisselend, maar ook qua bouwstijlen. Dit misschien uit kostenoverwegingen, maar dat weet ik niet. Ik zeg niet dat dit plan in de prullenbak kan, want qua opzet kan het er mee door. Maar het kan vele malen 'beter'.
 

·
Bas
Joined
·
13,673 Posts
Noordwand.

Er is inderdaad veel kritiek op het uiterlijk van deze retrowand aan de noordzijde, maar er moet nog aan gesleuteld worden, ook in hoogte-variatie en inrichting. Men kan ook nog aan weerszijden een bomenrij laten ontstaan.
De Fortis-Bank aan de Ruiterskwartierzijde bij de Doelesteeg blijft in ieder geval zichtbaar vanaf het plein, dat geldt ook voor de opponent aan de andere zijde, het `World Head Quarter` van de Friesland Bank. :)
 

·
Registered
Joined
·
290 Posts
vinman said:
Een groot bezwaar bij mij is dat het nieuwe zaailand eigenlijk alleen maar de lelijke oude wand nu verbergt. Aan de wand zelf wordt in principe weinig gedaan. [...] Ik zeg niet dat dit plan in de prullenbak kan, want qua opzet kan het er mee door. Maar het kan vele malen 'beter'.
Helemaal mee eens. Variant 2 zou vermoedelijk beter uit de verf komen, als die een facelift had bevat van de huidige noordzijde. Daar wordt nu te gemakkelijk aan voorbijgegaan. Feit blijft dat het plein zonder nieuwe pleinwand wel erg groot blijft. Nu hoeft daar niets mis mee te zijn... het zou dan leuk zijn als er meer bomen aan de randen van het plein zouden komen... maar ik geloof dat dat lastig is ivm met de ondergelegen parkeergarage.

En dan nog dit... goed nieuws m.b.t. het Amacitiagebouw... ik heb vertrouwen in architect Jo Coenen... kijk op zijn website wat voor mooie strakke moderne gebouwen hij al heeft gerealiseerd...

Amicitia Leeuwarden krijgt opknapbeurt

Het lelijkste gebouw van Leeuwarden, het Amacitia, wordt voor 15 miljoen euro volstrek verbouwd. Architect Jo Coenen heeft maandag zijn ontwerp voor het gebouw gepresenteerd. Het pand wordt hoger en de onderste verdiepingen worden groter. Zo komt er meer ruimte voor winkels. De kantoren worden vervangen door apartementen van zo'n 3 ton. De (welstands?) commissie heeft positief gereageerd op het ontwerp, wat betekent dat eigenaar Riedstra door kan gaan met zijn plannen.


Vrije vertaling van Omrop Fryslân, dinsdag 9 mei 2006.
 

·
the Baptist
Joined
·
25 Posts
Lelijkste pand wacht gedaanteverwisseling

Gepubliceerd op 09 mei 2006, 11:15

Leeuwarden - Niemand kent het ‘lelijkste gebouw van Leeuwarden' nog terug, wanneer toparchitect Jo Coenen het straks onder handen heeft genomen. De oranje bakstenen van het Amicitiagebouw verdwijnen volledig.


Daarvoor in de plaats komen pilaren op de onderste verdiepingen. Het middengedeelte krijgt een opengewerkte balkonzone. Op de top verrijzen een soort ‘woonkantelen'.

Voormalig rijksbouwmeester Coenen presenteerde gisteren zijn plannen voor het gebouw op de hoek van de Nieuweweg en de Wirdumerdijk, dat door de meeste Leeuwarders al sinds de bouw wordt verafschuwd.

De commissieleden waren even met stomheid geslagen door het onverwachte ontwerp. ,,Maar het kan nooit slechter worden dan wat er nu staat'', zo klonk al snel uit vele monden.

Meer hierover in de Leeuwarder Courant van dinsdag
 

·
kurkemeer
Joined
·
130 Posts
waarom niet

van mij mag er best een nieuw (fries)museum op het plein ontstaan maar niet op de manier zo als het nu gaat .
fries museum zit nu mischien niet op een goede plaats maar voor wat ze tentoonstellen is het pand geschikt ,oude en nieuwe kunst verdeeld over een oud en nieuw gedeelte.
als het museum er dan toch moet komen dan zonder winkelslurf.
deze slurf zorgt er voor dat het ruiterskwartier een steeg wordt waar de zon alleen smorgens vroeg en in de late avond het straatniveau haalt.

als je kijkt naar de impresies van het plan gepost door Thunder kun je de fouten wel zien.

3. Nieuwe gecreëerde straat, voortzetting van het Ruiterskwartier:
fout in tekening mensen hebben schaduw gebouwen niet als je deze intekend zie je dat er een donkere steeg ontstaat.

6. Nieuw pleintje:
fout zon komt uit het noorden dit wordt ook een pleintje waar de zon maar beperkt toegang heeft.

meer misleidend van de gemeente is ;

aantal pakeerplaatsen neemt toe met 95 plaatsen maar als je 53 nieuwe woningen creeerd moeten deze ook een pakeerplaats tot hun beschiking hebben een sommetje leert dan 53 x 1.5 auto = 80 pakeerplaatsen dus de toename is maar 15 pakeerplaatsen.

de oppervlakte van het plein blijft gelijk;

dat klopt maar de te benutten oppervlakte neemt af.
gemeente rekend ook de straat voor het nieuwe gerechtshof mee als plein hier dient ten alle tijde een strook van minimaal 8 meter beschikbaar te blijven voor hulpverlenings voertuigen.
met de variant zonder slurf blijft het nuttig oppervlak van het plein nagenoeg gelijk.

ook komt de gemeente in problemen met de kermis deze overschrijd de norm van geluid bij woningen dus een vergunning daarvoor zal ook moeilijker worden.
als bewoner zit je ook niet te wachten op de wekelijkse markt op vrijdag deze begint ook al om 5.00 uur met de opbouw.
voor zo een appartement ga je geen 250.000 euro op tafel leggen.

ook gokt de gemeente op luxe winkels in de slurf maar bij een luxe winkel zie ik nog niet een heleboel terassjes ontstaan ook deze terrasen snoepen ruimte af van het nuttg vloeroppervlak van het plein .
ook blijft het een vlakte als er aleen maar klinkers op het plein liggen als er geen object of b.v. een waterelement aanwezig is wat mensen naar het plein lokt (plein bij tv toren berlijn b.v), een paar terrassen aan de rand van het plein brengen niet meer leven op het plein .
nu zijn er ook al terrassen aan de rand van het plein .

en de opmerkingen van de gemeente dat nu iedereen om het plein heenloopt is door de gemeente zelf gecreeerd doordat je aan de kant van het ruiterskwartier maar op een paar plaatsen van het plein af kan komen.
 

·
kurkemeer
Joined
·
130 Posts
meer waarom niet

bron CDA

Beleid Fries Museum teveel gericht op nieuwe locatie
De CDA Statenfractie Fryslân vindt dat het nieuwe museumbeleid van het Fries Museum teveel opgehangen is aan een nieuwe locatie, in plaats van aan de inhoud. Daarom kan het CDA op dit moment niet instemmen met het plan voor een nieuw Fries Museum op het Zaailand in Leeuwarden, zoals dat op 27 juni door Gedeputeerde Staten is voorgesteld.

Met een nieuwe locatie hoopt de provincie onder andere de expositieruimte van het Fries Museum te vergroten en meer bezoekers naar het museum te krijgen. Die beide zaken hangen echter, volgens het CDA, niet af van de locatie, maar van het beleid van het museum. De taak van het Fries Museum is het verzamelen en tonen van Friese kunst, cultuur en historie. Dat kan ook in het huidige museum. Een nieuw gebouw met dezelfde collectie zal niet méér bezoekers trekken.

De totale kosten voor het nieuwe Fries Museum komen, voor de provincie Fryslân, uit op ruim 18 miljoen euro. Het CDA heeft er grote moeite mee om dit grote bedrag aan gemeenschapsgeld in een nieuw Fries Museum te stoppen, vooral omdat helemaal niet duidelijk is of zo’n nieuw museum het gewenste effect zal hebben.

Het CDA vindt het wel een goed plan om één depot, voor het bewaren van alle kunstvoorwerpen van het Fries Museum, te vestigen op een industrieterrein in Leeuwarden. De huidige depots zijn gevestigd in meerdere gebouwen. Een nieuw depot kan echter ook gerealiseerd worden zonder daarbij een nieuw Fries Museum neer te zetten.

bron SP;

'Nieuw Zaailand is te gek voor woorden'
Freerk Kalsbeek noemt het ‘te gek voor woorden’ dat een testament dreigt te gaan bepalen hoe belangrijke plekken in de stad eruit komen te zien.

De voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad ververvolgt: ‘De discussie wordt volledig bepaald door de voorwaarde die wijlen architect Abe Bonnema aan zijn gift verbond, namelijk dat er een Nieuw Fries Museum op het Zaailand moet komen. De vraag wat het beste is voor Leeuwarden doet er niet meer toe, en alternatieve locaties voor een nieuw gebouw voor het Fries Museum zijn nauwelijks onderzocht: naar alternatieven buiten het Zaailand is helemaal niet gekeken.’

Kalsbeek ziet niets in de verhuizing van het Fries Museum. ‘Het zal daar echt niet veel drukker worden. Mensen die komen winkelen gaan niet ineens meer naar een museum, alleen omdat het dichterbij is. En het museum zit nu een uniek, historisch gebouw dat leeg zal komen te staan en waarvoor niet eenvoudig een passende nieuwe invulling gevonden wordt.’

Ook zijn de financiële risico’s groot, stelt Kalsbeek. ‘In de plannen komen naast het Nieuw Fries Museum veel nieuwe, luxe winkels, óp het plein. Wie garandeert ons dat ze verhuurd kunnen worden? Straks staan ze allemaal leeg, omdat er niet genoeg klanten zijn met veel geld en de eigenaren de peperdure huur niet kunnen betalen.’

Wethouder Waanders garandeerde dat het plein niet kleiner wordt, doordat de straat Zaailand bij het plein wordt gevoegd. Kalsbeek gelooft er niets van. ‘De wethouder heeft ook gezegd dat de straat vrij moet blijven voor ambulance, brandweer en politie. Ik twijfel er sterk aan of de overblijvende ruimte voldoende is voor de weekmarkt, de kermis of andere openlucht activiteiten. De praktijk zal heel anders zijn dan de mooie praatjes en suggestieve tekeningen van de voorstanders.’

Naast alle andere nadelen spelen ook de financiën een grote rol. Kalsbeek: ‘De kosten zijn veel hoger dan het legaat van Bonnema. De inwoners van Leeuwarden draaien dus op voor de kosten van dit onbegrijpelijke project. Wij zien dat absoluut niet zitten, en roepen daarom iedereen op om op 24 mei NEE te stemmen.’

Wat kost Nieuw Zaailand eigenlijk?
De totale kosten van Nieuw Zaailand zullen, volgens de voorstanders, zo’n 115 miljoen euro bedragen. 55 Miljoen daarvan komen voor rekening van marktpartijen als de ING en Achmea. Minder dan een kwart bestaat uit schenkingen, zoals de 18 miljoen van Abe Bonnema en van culturele instanties met overheidssubsidie. De rest komt van belastinggeld: de gemeente Leeuwarden (18 miljoen), de Provincie Fryslân (10 miljoen) en het ministerie van VROM (10 miljoen).

Dit zijn de kosten geschat door de voorstanders. De praktijk leert dat dergelijk grote bouwprojecten al heel gauw zo’n 20 procent méér gaan kosten. Dus kunnen we zo’n 23 miljoen bij optellen? En draait de gemeente dan straks voor de extra kosten op? Daar komt bij dat de financiële situatie van het Fries Museum op dit moment niet erg stabiel is. Dit bleek uit onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau Berenschot, dat onlangs in de Leeuwarder Courant verscheen. In de Provinciale Staten is al serieus gepraat over een eventueel faillissement van het Fries Museum.

Ook de provincie krijgt te maken met extra kosten, zoals bij het nog te verwezenlijken depot van het Fries Museum dat eerst werd geschat op 3 miljoen euro, en nu begroot wordt op 5,5 miljoen euro: een stijging van 83 procent. En er zijn meer sluimerende kosten. De omringende winkels zullen gedurende de geschatte bouwperiode van twee jaar omzet mislopen vanwege werkzaamheden. Zij krijgen een vergoeding van de gemeente die niet in begrepen is in de geschatte 18 miljoen. Ook kunnen de kosten van de te vernieuwen parkeerkelder gevolgen hebben voor de parkeertarieven in de stad.

bron FNP

Wat behelzen deze plannen: Het gaat hier om een plan om de helft van het plein te bebouwen met een museum en met winkels. Als ik zeg museum dan bedoel ik het Fries museum. Dat museum zit nu nog zo’n beetje tegenover het Provinciehuis in een monumentaal pand. Door een legaat van toen nog 40 miljoen gulden, nu € 18 miljoen van de een paar jaar geleden overleden architect Bonnema is er dus nu het plan om het hele museum te verplaatsen naar dit plein. Verder zal de parkeergarage uitgebreid en gerenoveerd worden. De financiële bijdrage van de gemeente is maar liefst € 18 miljoen.

Met een nipte meerderheid, 18 tegen 17, heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen. Met name de grote partijen, PvdA en het CDA waren voor, maar ook een partij als D66 waardoor het project met een nipte meerderheid is aangenomen. Bij de PvdA waren ook 2 dissidenten, terwijl bij de VVD slechts 2 van de 5 raadsleden voor waren. De gemeenteraad is nu dus voor, terwijl de statenfracties de verhuizing van het museum en de financiële bijdrage nog moeten goedkeuren (10 miljoen).

Over de besluitvorming kan ik zeggen dat het een slangenkuil is! Veel stukken zijn op het laatste moment toegezonden, er is maximale druk op de raadsleden uitgeoefend in achterkamertjes etc.

Waarom is de FNP tegen de plannen?

Op 30 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden een besluit nemen over het plan om het Zaailand grondig te wijzigen. De Leeuwarder FNP heeft alle aspecten nog eens op een rijtje gezet en besloten om tegen deze plannen te stemmen. Waarom eigenlijk? Dat willen wij aan u uitleggen.

Het is niet verstandig de stad te verbouwen op basis van een testament dat men niet openbaar wil maken. Waarom toch niet? De FNP wil wéten wat daar in staat! Wij kunnen toch géén besluit nemen op grond van een geheim document? Zeker niet als dat grote gevolgen voor onze stad en de stadsfinanciën heeft.
Om alle plannen te realiseren moet de gemeente minimaal 18 miljoen euro bijdragen. De FNP vindt dit te veel en niet verantwoord vanwege de financiële positie van de gemeente.
Het Fries Museum heeft momenteel al een prachtige locatie in historische panden aan de Tweebaksmarkt, zoals de heer Karstkarel, kenner bij uitstek, onlangs in de LC betoogde. Nieuwbouw is dus niet nodig.
Op veel plaatsen staan nu al winkels leeg zoals op de Schrans, in Bilgaard en in het winkelcentrum Zaailand zelf. Nog meer winkelruimte erbij gaat ten koste van de bestaande middenstand. De plannen op het Zaailand worden met miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gerealiseerd: dat is concurrentievervalsing ten opzichte van de bestaande winkels en winkeliers elders in de stad.
Door het project komen de panden aan het Ruiterskwartier en het Old Burger Weeshuis letterlijk en figuurlijk in de schaduw te staan (smalle en tochtige straat).
Het Leeuwarder Zaailand is één van de grootste stadspleinen van Nederland; andere steden mogen er jaloers op zijn. De vrijdagmarkt en de vele andere activiteiten die hier plaatsvinden zijn van grote waarde voor de sociale cohesie en saamhorigheid in onze stad. Deze openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten is er voor de Leeuwarders en niet voor projectontwikkelaars.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Zo, dat is wel een verbetering, ik herken het oude er helemaal niet meer in terug. Deze past veel beter in het stadsbeeld.

Hier nog eenmaal de huidige situatie voor de mensen die het Amicitia niet kennen.
 

·
Weestwel?
Joined
·
1,713 Posts
Discussion Starter #54
Die amicitia facelift bevalt me wel. Staat denk ik een stuk beter met de oude bebouwing eromheen.
 

·
Bas
Joined
·
13,673 Posts
Woensdag 24 mei is het zover.....

....dan gaan 8 forumers alhier naar de stembus, om hun keuze te maken voor of tegen een Nieuw Zaailand, met of zonder lange slurf eraan.......

Thuner, Galgelapper, Ramses, Ferd. Sluiter, Railway Stick, Cornerman, Edmontonian en natuurlijk de bekende Tony Montana mogen met de oproepkaart richting stemhokje.

RdJ woont 500 [?] meter buiten de gemeentegrens, tis wel jammer/beetje lullig dat hij niet mee kan doen, want hij voelt zich ook altijd betrokken bij deze stad. Eigenlijk hadden de inwoners van omliggende gemeenten ook hun stem hierover moeten uitbrengen, maar helaas, daarin voorziet de wetgeving niet. Het Nieuwe Zaailand heeft immers een regionale betekenis. :sleepy:
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Tenenkrommende reacties op de site van de SP, onszaailand.nl

Even een paar quotes:
Het is een plan waar echte Leeuwarders niet op zitten te wachten. Zij willen een gezellig Leeuwarden. Een plein is een plein en hoort niet bebouwd.
Ik ben absoluut tegen "alle" nieuwbouw op het Zaailand.
Museum hoort in mooie oude gebouwen.
En ach, die Bonnema, wie was dat nu helemaal. Gewoon een torentje-bouwer hoor
:bash:

Ik heb mijn pro-zaailand spam al proberen toe te voegen, maar ik zie het nog niet verschijnen.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Ik heb zo'n idee dat het plan morgen verworpen wordt. En dan blijven we gewoon met het oude Wilheminaplein zitten. Als de voorstanders wel winnen, dan zal dat vast met zo'n kleine meerderheid van de stemmen gebeuren dat er nog niks met de uitslag gedaan kan worden.

Nouja, ik heb dan in ieder geval mijn best gedaan...
 

·
Registered
Joined
·
441 Posts
Haha, wat een kansloze reacties op die site inderdaad zeg. Echt een karikatuur van kleinburgerlijkheid. Deze bijvoorbeeld:

Els Miedema said:
Of laten ze een deel van het geld gebruiken om het Zaailand gezelliger te maken met bomen en eventueel mooie vandalisme bestendige bloembakken.
Het legaat van Bonnema gebruiken voor bloembakken!!!! :sleepy:

Of deze:

i.nijholt-asma said:
AFBLIJVEN VAN ONS ZAAILAND!!!!!! te gek voor woorden dat iemand die dood is nog over ons kan regeren d.m.v. een gemeenteraad en wij mee betalen terwijl we een mooi museum hebben ons plein met activiteiten voor jong en oud denk maar eens aan markt elke dins-en vrijdag de jaarlijkse kermis festivals en op 13 mei rollator- scootmobielrace volleybal en dat soort evenementen , maar dat niet alleen er wordt niet alleen door de jeugd veel vernielt ook op deze manier door de stads besturen laat leeuwarden nu eindelijk blijven zoals het is en niet verder verprutsen dus AFBLIJVEN VOOR ONS NAGESLACHT DIE NOG NIET KUNNEN STEMMEN
Echt stuitend, nu weet ik weer waarom ik geen voorstander van referenda ben.

Ik zou overigens liever sloop en nieuwbouw aan de noordwand zien dan die rare strook nieuwbouw die ze er voor gaan zetten. Ik ben het met de mensen eens die vinden dat het Paleis van Justitie in de as van het plein moet blijven.
 

·
Registered
Joined
·
2,200 Posts
Tjonge het referendum werd vanochtend zelfs op het journaal genoemd. Niet slecht voor een investering van maar 150 miljoen.
 
41 - 60 of 163 Posts
Top