Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 2354 Posts

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #2 ·
ul. Mickiewicza - zajęcie chodnika i częściowo jezdni na wysokości posesji nr 2, związane z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalno -usługowego. Wykonawca robót - WPEC Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 20.06.2008 r. 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Skubią Zakaczawie
Przewodniczący zabiera pieniądze na inwestycje w najbiedniejszej dzielnicy Legnicy.

Na legnickim Zakaczawiu biedę widać gołym okiem. Niedoinwestowana dzielnica miała dostać prawie pół miliona na remont dróg. Jednak przewodniczący rady miasta uznał, że tych pieniędzy bardziej potrzebują teatr, szpital i katedra. I wywołał wojnę.
Na przygotowanie dokumentacji drogowej na Zakaczawiu (Henryka Pobożnego, Bolesława Chrobrego i Wały Poniatowskiego) zaplanowano 448 tys. zł. Kolejne 400 tys. zł miało być przeznaczone na budowę, uzbrojenie oraz opracowanie dokumentacji na dwie drogi dojazdowe do Pól Ryżowych, 20-hektarowego terenu przyłączonego do specjalnej strefy ekonomicznej.
- Całym sercem jestem z mieszkańcami Zakaczawia - broni się Robert Kropiwnicki. - Wspieram każdą dobrą inicjatywę dla tej dzielnicy. Ale nie można rozpoczynać jej odnowy od naprawiania chodników.
http://legnica.naszemiasto.pl/wydarzenia/866886.html
 

·
Registered
Joined
·
52 Posts
Zgodnie z prezydenckim projektem zmian budżetu, zwiększyć się powinny przede wszystkim wydatki na inwestycje - o prawie 3,1 miliona złotych. Z tego na poprawę jakości dróg i ulic trzeba wydać ok. 2,8 mln zł więcej. Oto najważniejsze przykłady dodatkowego sfinansowania ważnych dla miasta i mieszkańców przedsięwzięć:
- przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanego „Zakaczawia” (rejon ulic H. Pobożnego, B. Chrobrego, Wałów Poniatowskiego) – dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki z UE w I kwartale 2009 r. – zwiększenie planu wydatków z 300.000 zł do 448.00 zł,
- budowa zatoki autobusowej przy ul Sudeckiej - 200.000 zł,
- budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego – 400.000 zł,
- przebudowa ulic Piastowskiej, Pocztowej i Kartuskiej w ciągu drogi krajowej nr 94 (dokumentacja) – 200.000 zł,
- przebudowa ul. Jaworzyńskiej od Borsuczej do Handlowej wraz z uzbrojeniem oraz Boiskowej i Myśliwskiej dla umożliwienia inwestorom dojazdu do nowej części LSSE przekazanej Strefie przez miasto w 2007 roku (dokumentacja) – 500.000 zł,
- przebudowa ul. Gniewomierskiej, stanowiąca pierwszy etap stworzenia drogi południowo-wschodniej, łączącej osiedla z terenami przemysłowymi miasta – 1.000.000 zł,
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~czerwiec2008~czerwiec2008_56
 

·
Registered
Joined
·
52 Posts
26.06.2008r.


Ulice w remoncie – zachowajmy ostrożność

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich – w najbliższym czasie w niektórych miejscach Legnicy występować będą utrudnienia w ruchu zarówno kołowym, jak pieszym, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Wynikają one z tzw. zajęcia pasa drogowego na skutek prowadzonych prac, zwłaszcza remontowych i budowlanych.
Trwa remont jezdni i chodnika na ul. Andromedy. Wykonawca robót - „BUDRIM” Kunice. Przewidywany termin zakończenia robót - do 30.06.2008 r. Wystąpią utrudnienia w ruchu na Obwodnicy Zachodniej od Ronda Unii Europejskiej do zjazdu w kierunku autostrady, związane z remontem oznakowania poziomego, prowadzonym prze PBK „ABM” Legnica. Do 30 sierpnia zamknięta będzie dla ruchu kołowego ul Nowa, w związku z przebudową jej nawierzchni.
Przy ul. Kościuszki (w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) potrwa usuwanie awarii podziemnej sieci ciepłowniczej.
Rozpoczęto remont ścieżki rowerowej przy Al. Piłsudskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Heweliusza do skrzyżowania z ul. Horyzontalną). Wykonawcą robót jest LPGK Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 31.08.2008 r.
Konsorcjum BUDROMOS i „WOLSKI” z dniem 24.06.2008 r. przystąpiło do przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w ramach modernizacji płyty Rynku i ulic przyległych.


A oto pozostałe utrudnienia:
ul. Mickiewicza - zajęcie części parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich oraz chodnika na tej ulicy, związane z poszerzeniem placu budowy.
Wykonawca robót – „BUDOBRATEX” Legnica. Termin realizacji – do 30.06.2008 r.
ul. Nowa, Zamkowa -zajęcie chodnika, związane z wykopami pod fundament Galerii
Piastów II. Wykonawca robót – ERBUD S.A. Warszawa. Przewidywany termin zakończenia – do 30.06.2008 r.
ul. N.M.P. - częściowe zajęcie chodnika, związane z wykonaniem fundamentów pod Galerię Piastów obiekt nr 3. Wykonawca – ERBUD S.A. Warszawa. Przewidywany termin zajęcia –do 30.06.2008 r.
ul. Św. Piotra - zajęcie chodnika i częściowe jezdni, związane z dostawą materiałów budowlanych do obiektu Galerii Piastów obiekt nr 3. Wykonawca robót –ERBUD Warszawa. Przewidywany termin zajęcia – do 31.08.2008 r.
ul. Biskupia, NMP - zajęcie chodnika oraz częściowe jezdni, związane z wykonaniem elewacji budynku. Wykonawca robót - GEMEX Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 31.07.2008 r.
ul. oo. Zbigniewa - zajęcie chodnika na wysokości Akademii Rycerskiej, związane z
i Michała remontem elewacji budynku. Wykonawca robót - „COBEX” Legnica. Przewidywany termin zakończenia – do 30.09.2008 r.
ul. Biskupia - zajęcie chodnika na wysokości Nr 6, związane z remontem dachu budynku. Wykonawca robót - Wspólnota Mieszkaniowa. Przewidywany termin zakończenia - do 04.07.2008 r.
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~czerwiec2008~czerwiec2008_60
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Remontowo-budowlane utrudnienia na legnickich ulicach
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich – w najbliższym czasie w niektórych miejscach Legnicy występować będą utrudnienia zarówno w ruch kołowym, jak i pieszym, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Wynikają one z tzw. zajęcia pasa drogowego na skutek prowadzonych prac, zwłaszcza remontowych i budowlanych.W związku z odnawianiem oznakowania poziomego na nawierzchniach jezdni na terenie miasta Legnicy wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.Konsorcjum BUDROMOS i „WOLSKI” z dniem 24.06.2008 r. w ramach modernizacji płyty Rynku i ulic przyległych przystępuje do przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich.Wystąpią utrudnienia na Obwodnicy Zachodniej od Ronda Unii Europejskiej do zjazdu na autostradę związane z remontem oznakowania poziomego przez PBK ABM Legnica.Al. marsz. Piłsudskiego - rozpoczęto remont ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Heweliusza do skrzyżowania z ul. Horyzontalną. Wykonawca robót - LPGK Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 31.08.2008 r.ul. Andromedy - trwają prace związane z remontem jezdni i chodnika. Wykonawca robót - „BUDRIM” Kunice. Przewidywany termin zakończenia robót - do 10.07.2008 r.ul. Biskupia - zajęcie chodnika na wysokości Nr 6 związane z remontem pokrycia dachowego na budynku. Wykonawca robót - Wspólnota Mieszkaniowa. Przewidywany termin zakończenia do - 12.07.2008 r.ul. Biskupia, NMP - zajęcie chodnika oraz do 20% szerokości jezdni związane z wykonaniem elewacji budynku. Wykonawca robót - GEMEX Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 31.07.2008 r.ul. Chojnowska - zajęcie chodnika na wysokości Nr 46 związane z prowadzeniem prac renowacyjnych pozłotniczych. Wykonawca robót - „ARCHITRAW” Przybyszów. Przewidywany termin zakończenia - do 15.07.2008 r.ul. Chojnowska - zajęcie chodnika związane z remontem elewacji budynku Nr 62. Wykonawca robót - PBM Łańcucki. Przewidywany termin zakończenia - do 14.08.2008 r.ul. Fabryczna – zajęcie chodnika i zajęcie połówkowe jezdni związane z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku 17. Wykonawca robót - LPWiK Legnica. Przewidywany termin zakończenia do - 10.07.2008 r.ul. Gwarna - zajęcie połówkowe jezdni i chodnika związane z prowadzeniem robót budowlanych i dostawą materiałów do Galerii Gwarna. Wykonawca robót - PRP sp. z o.o. Legnica. Przewidywany termin zajęcia - do 30.09.2008 r.ul. Kościuszki - w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Pawła usuwana jest awaria sieci ciepłowniczej.ul. Mickiewicza - zajęcie części parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śl. oraz chodnika naul. Powstańców Śl. związane z poszerzeniem placu budowy. Wykonawca robót - „BUDOBRATEX” Legnica. Termin zajęcia - do 31.07.2008 r.ul. N.M.P. - częściowe zajęcie chodnika związane z wykonaniem robót fundamentowych pod Galerię Piastów obiekt Nr 3. Wykonawca robót - ERBUD S.A. Warszawa. Przewidywany termin zajęcia - do 31.08.2008 r.ul. Nowa - w związku z przebudową nawierzchni do 30.08.2008 r. będzie zamknięta dla ruchu kołowego.ul. oo. Zbigniewa i Michała - zajęcie chodnika na wysokości Akademii Rycerskiej związane remontem elewacji budynku. Wykonawca robót - „COBEX” Legnica. Przewidywany termin zakończenia - 31.07.2008 r.ul. Piątnicka - zostały rozpoczęte prace związane z remontem mostu na rzece Czarna Woda. Przewidywany termin zakończenia do 31.10.2008 r.ul. Pomorska - zajęcie jezdni związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych na budynku Nr 52-54. Wykonawca robót - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”. Przewidywany termin zakończenia - do 11.07.2008 r.ul. Radosna - przystąpiono do budowy chodnika oraz zatok postojowych. Roboty będą realizowane do 29.08.2008 r.ul. Sudecka - zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z remontem chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Karkonoską do skrzyżowania z ul. Bieszczadzką. Przewidywany termin zakończenia - do 30.09.2008 r.ul. św. Piotra - zajęcie chodnika i częściowe zajęcie jezdni związane z dostawą materiałów budowlanych na obiekt Galerii Piastów nr 3. Wykonawca robót - ERBUD Warszawa. Przewidywany termin zajęcia - do 31.08.20008 r.
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~lipiec2008~lipiec2008_12
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Przebudowa ul. Gumińskiego zakończona
W dniu dzisiejszym, 18 lipca o godz. 12:00, Prezydent Tadeusz Krzakowski dokona uroczystego otwarcia ul. Tadeusza Gumińskiego na OSIEDLU W ALEJACH. Przebudowa, trwająca od 6 grudnia ubiegłego roku, obejmowała:
a) przebudowę obiektów drogowych:
- jezdni z betonu asfaltowego 2.354 m2
- miejsc postojowych 70 m2
- chodników z betonowej kostki brukowej 552 m2
- ścieżki rowerowej z kostki brukowej kolorowej 611 m2
b) budowę kanalizacji deszczowej:
- rurociąg PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm 315 m
- przykanaliki z PVC o średnicy nominalnej 200 mm 30 m
- osadniki 2 kpl.
- separator 2 kpl.
- studnie rewizyjne betonowe 1200 mm 10 kpl.
c) oznakowanie poziome i pionowe docelowe
d) oczyszczenie i zabezpieczenie istniejących studzienek – 7 szt.

Cała inwestycja została zrealizowana w ramach umowy w sprawie organizacji, realizacji i współfinansowania zadania w trybie „inicjatyw lokalnych”.

Miasto Legnica w ramach umowy zrealizowało 369 m drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, ścieżką rowerową i kanalizacją deszczową.
Partnerem w tym przedsięwzięciu było Przedsiębiorstwo Budowlane MODERNBUD sp. z o.o. w Legnicy, które dokonało przebudowy ulicy Gumińskiego na odcinku 102 m od Alei Rzeczypospolitej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, miejscami postojowymi i chodnikiem, sieć kanalizacji wodnej i sanitarnej, a także wykonało remont cząstkowy ulicy Kertyńskiego na długości 110,5 m. Łącznie zrealizowano 471 m drogi.

Wysokość nakładów Gminy Legnica wyniosła 1.280.000 zł.

Roboty wykonało konsorcjum firm: BUDROMOS Tadeusz Bieńkowski i BUDROMOS BIS Tadeusz Bieńkowski i Jacek Bieńkowski Spółka Jawna z Legnicy. Podwykonawcą był ZRI INSTALBUD Sp.j. J. Pankiewicz, L. Lewicki, B. Kilian.
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~lipiec2008~lipiec2008_26
 

·
Registered
Joined
·
128 Posts
Panowie czy wstawiłby ktos pare fotek ul. Gumińskiego odcinka końcowego ? co się wogóle dzieje na osiedlu domków jednorodzinnych w "alejach " i czy znalazł się już ktoś chętny na kasyno oficerskie przy tej ulicy?? z óry wieeelkie dzienx :)
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #16 ·
04.08.2008r.


Sierpień na legnickich drogach. Aktualne utrudnienia w ruchu.
Jak informuje legnicki Zarząd Dróg Miejskich, w wielu punktach miasta występują utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, co wynika z tzw. zajęcia pasa drogowego na skutek prowadzonych prac remontowo-budowlanych.1. W związku z odnawianiem oznakowania poziomego na nawierzchniach jezdni na terenie całego miasta wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.2. W związku z przebudową nawierzchni do 30 sierpnia br. dla ruchu kołowego zamknięta będzie ul. Nowa.3. Konsorcjum „BUDROMOS” i „WOLSKI” w ramach modernizacji płyty Rynku i ulic przyległych realizuje przebudowę Placu Powstańców Wielkopolskich.4. Trwa remont ścieżki rowerowej w Al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Heweliusza do skrzyżowania z ul. Horyzontalną. Wykonawcą robót jest LPGK Sp. z o.o. Legnica. Przewidywany termin zakończenia do 31.08.2008 r.5. Na ul. Radosnej realizowane są prace związane z budową chodnika oraz zatok postojowych. Przewidywany termin zakończenia robót do 29.08.2008 r.6. W ciągu ul. Piątnickiej prowadzone są prace związane z remontem mostu na rzece Czarna Woda. Przewidywany termin zakończenia do 31.10.2008 r.7. Kontynuowane są roboty budowlane związane z remontem chodnika na ul. Sudeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Karkonoską do skrzyżowania z ul. Bieszczadzką. Przewidywany termin zakończenia do 30.09.2008 r.8. Firma „SEDYKO” z Radomia realizuje budowę dróg wraz z infrastrukturą na ul. Fieldorfa oraz ul. Jankowskiego.9. LPGK sp. z o.o. Legnica przebudowuje zatokę autobusową w Al. Piłsudskiego na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 6. Przewidywany termin zakończenia do 30.08.2008 r.10. PHUP „Handlomix” przystąpiło do budowy chodnika z kostki granitowej na odcinku ulicy O.O. Zbigniewa i Michała, B. Bilsego oraz Chojnowskiej. Planowany termin zakończenia do 31.12.2008 r


A oto pozostałe utrudnienia komunikacyjne:


ul. Mickiewicza - zajęcie części parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców
Śl. oraz chodnika na ul. Powstańców Śl. związane z wykonaniem docelowej nawierzchni. Wykonawca robót „BUDOBRATEX” Legnica. Termin zajęcia do 30.09.2008 r.

ul. N.M.P. - częściowe zajęcie chodnika związane z wykonaniem robót fundamentowych pod Galerię Piastów obiekt Nr 3. Wykonawca robót „ERBUD” S.A. Warszawa. Przewidywany termin zajęcia do 31.08.2008 r.

ul. Biskupia - zajęcie chodnika związane z wykonaniem elewacji budynku NMP oraz do 20% szerokości jezdni. Wykonawca robót „GEMEX” Legnica. Przewidywany termin zakończenia do 20.08.2008 r.

ul. Św. Piotra - zajęcie chodnika i częściowe jezdni związane z dostawą materiałów budowlanych na obiekt Galerii Piastów nr 3. Wykonawca robót „ERBUD” Warszawa. Przewidywany termin zajęcia do 31.08.20008 r.

ul. Chojnowska - zajęcie chodnika związane z remontem elewacji budynku Nr 62. Wykonawca robót PBM „Łańcucki”. Przewidywany termin zakończenia do 14.08.2008 r.

ul. oo. Zbigniewa - zajęcie chodnika na wysokości Akademii Rycerskiej związane
i Michała remontem elewacji budynku. Wykonawca robót „COBEX” Legnica. Przewidywany termin zakończenia 30.08.2008 r.

ul. Gwarna - zajęcie połówkowe jezdni i chodnika związane z
Wjazdowa prowadzeniem robót budowlanych i dostawą materiałów na obiekt Galerii Gwarna. Wykonawca robót PRP Sp. z o.o. Legnica. Przewidywany termin zajęcia do 30.09.2008 r.

ul. Powstańców Śl.- zajęcie chodnika związane z budową linii kablowej do budynku mieszkalno-usługowego. Wykonawca robót „ENBUD” Lubawka. Przewidywany termin zakończenia do 05.08.2008 r.

ul. Nowy Świat – zajęcie chodnika związane z remontem dachu budynku Nr 30.
Wykonawca robót „TOMIS” Lubin. Przewidywany termin zakończenia do 20.08.2008 r.

ul. Gwarna - zajęcie chodnika związane z remontem dachu i elewacji
ul. Złotoryjska budynku Sądu Rejonowego. Wykonawca robót „ARCHITEKTON” Głogów. Przewidywany termin zakończenia do 30.09.2008 r.

ul. Kamienna - zajęcie chodnika i zieleni i jezdni w związku z budową sieci Limanowskiego gazowej n/c. Wykonawca robót „HYDROBUD” Nowa Sól. Nadbrzeżna Przewidywany termin zakończenia do 14.08.2008 r.

ul. Fiołkowa - zajęcie chodnika na wysokości Nr 74 i 45 związane z budową przyłączy gazu do budynków. Wykonawca robót „INBUDGAZ” Legnica. Przewidywany termin zakończenia do 08.08.2008 r.

http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~sierpien2008~sierpien2008_05
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #18 ·
20.08.2008r.


Legnickie budowy i remonty na ulicach i w ich pobliżu
Jak informuje legnicki Zarząd Dróg Miejskich, na terenie miasta prowadzonych jest szereg prac remontowych i modernizacyjnych, które w wielu miejscach mogą stanowić utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. Warto je wymienić, apelując jednocześnie do kierowców i przechodniów o zachowanie tam szczególnej ostrożności.

- W związku z przebudową nawierzchni do 30.08.2008 r. będzie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Nowa.
- Konsorcjum BUDROMOS i „WOLSKI” w ramach modernizacji płyty Rynku i ulic przyległych przebudowuje Placu Powstańców Wielkopolskich.
- Trwa remont ścieżki rowerowej przy ul. Al. Piłsudskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Heweliusza do skrzyżowania z ul. Horyzontalną Wykonawca robót - LPGK Legnica. Przewidywany termin zakończenia - do 31.08.2008 r.
- Na ul. Radosnej budowany jest chodnik oraz zatoki postojowe. Przewidywany termin zakończenia robót - do 29.08.2008 r.
- W ciągu ul. Piątnickiej trwa remont mostu na rzece Czarna Woda. Przewidywany termin zakończenia - do 31.10.2008 r.
- Trwa także remont chodnika przy ul. Sudeckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Karkonoską do skrzyżowania z Bieszczadzką. Przewidywany termin zakończenia - do 30.09.2008 r.
- Firma „SEDYKO” z Radomia prowadzi przebudowę infrastruktury drogowej na ulicach Fieldorfa i Jankowskiego.
- LPGK Legnica przebudowuje zatokę autobusową przy Al. Piłsudskiego na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 6. Przewidywany termin zakończenia - do 30.08.2008 r.
- PHUP Handlomix przystąpiło do budowy chodnika z kostki granitowej na odcinku ulicy O.O. Zbigniewa i Michała, B. Bilsego oraz Chojnowskiej. Planowany termin zakończenia - do 31.12.2008 r.
- Na ul. Gliwickiej rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin zakończenia - do 29.08.2008 r.
- Na osiedlu Piekary (jednostka A) wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu związane z modernizacją oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin zakończenia - 10.09.2008 r.
- Na ul. św. Trójcy – odcinek od skrzyżowania z ul. Drukarską do skrzyżowania z ul. Moniuszki – będzie wymieniana nawierzchnia chodnika oraz krawężniki. Przewidywany termin zakończenia - do 29.08.2008 r.
Oto pozostałe utrudnienia:
ul. Mickiewicza - zajęcie części parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców
Śląskich oraz chodnika przy tej ulicy, związane z wykonywaniem nawierzchni. Roboty prowadzi „BUDOBRATEX” Legnica. Termin zajęcia - do 30.09.2008 r.
ul. N.M.P. - częściowe zajęcie chodnika, związane z budową fundamentów pod Galerię Piastów (obiekt Nr 3). Wykonawca robót - ERBUD S.A. Warszawa. Przewidywany termin zajęcia - do 31.08.2008 r.
ul. Św. Piotra - zajęcie chodnika i części jezdni związane z dostawą materiałów budowlanych do obiektu Galerii Piastów nr 3. Wykonawca robót -ERBUD Warszawa. Przewidywany termin zajęcia - do 31.08.20008 r.
ul. oo. Zbigniewa i Michała - zajęcie chodnika na wysokości Akademii Rycerskiej związane remontem elewacji budynku. Wykonawca robót - „COBEX” Legnica. Przewidywany termin zakończenia - 30.08.2008 r.
ul. Gwarna, Wjazdowa - zajęcie połówkowe jezdni i chodnika związane z prowadzeniem robót budowlanych i dostawą materiałów do obiektu Galerii Gwarna. Wykonawca robót - PRP Sp. z o.o. Legnica. Przewidywany termin zajęcia - do 30.09.2008 r.
ul. Powstańców Śl.- zajęcie chodnika związane z budową linii kablowej do budynku mieszkalno–usługowego. Wykonawca robót - ENBUD Lubawka. Przewidywany termin zakończenia - do 22.08.2008 r.
ul. Gwarna, ul. Złotoryjska - zajęcie chodnika związane z remontem dachu i elewacji budynku Sądu Rejonowego. Wykonawca robót - ARCHITEKTON Głogów. Przewidywany termin zakończenia - do 30.09.2008 r.
ul. Piastowska - zajęcie chodnika na wysokości Nr 2 związane z wymianą witryn. Wykonawca robót - Paweł Dutkiewicz. Przewidywany termin zakończenia do - 24.08.2008 r.
ul. Wrocławska - zajęcie chodnika na wysokości posesji Nr 62-64 związane z remontem dachu budynku. Wykonawca robót - ZO Żuraw Rosochata. Przewidywany termin zakończenia - do 23.08.2008 r.
ul. Jankowskiego - przebudowa ulicy. Wykonawca – SEDYKO sp. zo.o. Przewidywany termin zakończenia - 30.09.2008 r.
ul. Partyzantów, Rycerska -zajęcie chodnika na wysokości siedziby WKU z powodu remontu budynku. Wykonawca - PRO- BUD J. Pawłowski i Wspólnicy. Przewidywany termin zakończenia - 15.11.2008 r.
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~sierpien2008~sierpien2008_28
 

·
Registered
Joined
·
1,185 Posts
Discussion Starter · #19 ·
25.08.2008r.


Od dziś ulica św. Piotra będzie przez tydzień zamknięta
Jak poinformował legnicki Zarząd Dróg Miejskich – dziś (25 sierpnia br.) ok. godziny 16.00 zamknięta zostanie ulica św. Piotra na odcinku od Ratusza do domu towarowego Savia. Przyczyną tej zmiany w organizacji ruchu są rozpoczynane jutro prace budowlane, związane z kanalizacją deszczową, w ramach prowadzonej przez firmę „Budromos” modernizacji płyty legnickiego Rynku i przyległych ulic.
Utrudnienia w przejeździe przez tę część śródmieścia mogą potrwać tydzień.
http://www.legnica.um.gov.pl/pl/site/wx_aktualnosci2008~sierpien2008~sierpien2008_34
 

·
Registered
Joined
·
32,108 Posts
informacja z wątku inwestycyjnegowięcej informacji:

Według zapowiedzi Zarządu Dróg Miejskich, niebawem pracownicy LPGK skończą rozbudowę zatoki na przystanku Piłsudskiego / SP6. Nie oznacza to jednak szybkiego zakończenia prac remontowych w tym miejscu. Mają one potrwać do końca listopada br. - z tym, że tym razem prowadzone będą od strony chodnika. Wiążą się one z budową ostatniego odcinka ścieżki rowerowej przecinającej osiedle Kopernika.

Podobnie, jak przy poprzednich etapach ciągnącej się od ponad czterech lat inwestycji (archiwum Lca.pl »), tak i teraz podczas prac na odcinku ul. Horyzontalna - al. Rzeczypospolitej przebudowany zostanie przystanek w kierunku Piekar. Starą wiatę na jednym z największych legnickich przystanków - ostatnią tego typu na osiedlu - zastąpią dwie nowe konstrukcje z firmy Budotechnika. Aby piesi i rowerzyści nie wchodzili sobie w drogę, za wiatami znajdzie się wysepka z kostki brukowej, na której co 1 metr zostaną ustawione słupki. Kolizjom z cyklistami ma zapobiec także dość oryginalne jak na warunki legnickie usytuowanie chodnika zarówno z jednej, jak i drugiej strony pasa rowerowego. Zmieni się też lokalizacja kiosku z prasą i biletami - zostanie on przestawiony bliżej skrzyżowania z ul. Gwiezdną i ustawiony tyłem do ulicy.

Poza aspektem funkcjonalnym, prace powinny wpłynąć również na znaczące podniesienie estetyki placu wokół przystanku, od lat pozostawiającej wiele do życzenia. Wydeptany, zaśmiecony, a po deszczach błotnisty teren nie stanowi najlepszej wizytówki miasta przy trasie wykorzystywanej przez wielu jako alternatywny dojazd przez os. Piekary i Koskowice do autostrady. Według projektu, w ramach przebudowy ma zostać w całości zagospodarowany na deptak, tzw. strefę peronową przystanku i ścieżkę rowerową. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w piątek, 5 września, z kolei termin planowego zakończenia robót określono wstępnie na 21 listopada br. Jeszcze nie wiadomo, czy przez ten czas autobusy MPK linii "0/1", "3", "6", "8", "9", "15", "16", "17", "18", "21", "23", "25" i "N-2" będą korzystać ze świeżo wyremontowanej zatoki, czy też przedłużone zostanie funkcjonowanie przystanku awaryjnego w pobliżu przejścia do ul. Gwiezdnej.

źródło: http://komunikacja.legnica.org.pl/

fajnie że projekt jest ciągnięty dalej może kiedyś uda im się dojść do samego centrum i parku
 
1 - 20 of 2354 Posts
Top