SkyscraperCity Forum banner

Lelijkste plaats in België? / Le plus laid endroit de Belgique

18750 Views 60 Replies 28 Participants Last post by  xelos
Welke is dit in jouw ogen ?

Voor mij met ultieme stipnotering : de volledige kust met uitzondering van De Haan
1 - 20 of 61 Posts
Seraing. Ergste stad van België (naar mijn mening toch).
Deze stad ligt tegen Luik en is daadwerkelijk vuil en smerig !!!
Zeer algemene vraag, valt bijna niet op te antwoorden.

Vanuit archtecturaal en stedenbouwkundig oogpunt is het eerste wat me te binnen valt Maasmechelen Village Outlet Shopping met al die nepgeveltjes in die nepstraat te midden niemandsland. Waardelozer en inhoudlozer kan niet.

See less See more
Seraing. Ergste stad van België (naar mijn mening toch).
Deze stad ligt tegen Luik en is daadwerkelijk vuil en smerig !!!
fyi :Ik vind de vraag in de eerste plaats ongelukkig gesteld.

Elke plaats, hoe lelijk ook, heeft kwalteiten. De kunst bestaat erin deze kwaliteiten te herkennen en naar waarde te schatten. Kennis van de historiek van de plek kan daar veel aan helpen, want dat leert je begrijpen waarom de stad is zoals ze is. Een 'lelijke stad' (wat dat ook wil zeggen) kan vele malen boeiender zijn en daardoor aantrekkelijker dan een mooie maar saaie stad.
Lelijk is bovendien een vage term. Een stad is een zeer complex gegeven, ze bestempelen als lelijk is eenzelfde veralgemening zoals bvb 'negers zijn lui'.
Veel ex-aequo's : de verschrikkelijke kakafonie van lintbebouwing langs ALLE Belgische rijkswegen en meer en meer gemeentewegen.
Geen woorden om mijn afschuw uit te drukken over zulke beschamende wanorde, die nog steeds uitbreiding neemt.
  • Like
Reactions: 1
fyi :Ik vind de vraag in de eerste plaats ongelukkig gesteld.

Elke plaats, hoe lelijk ook, heeft kwalteiten. De kunst bestaat erin deze kwaliteiten te herkennen en naar waarde te schatten. Kennis van de historiek van de plek kan daar veel aan helpen, want dat leert je begrijpen waarom de stad is zoals ze is. Een 'lelijke stad' (wat dat ook wil zeggen) kan vele malen boeiender zijn en daardoor aantrekkelijker dan een mooie maar saaie stad.
Lelijk is bovendien een vage term. Een stad is een zeer complex gegeven, ze bestempelen als lelijk is eenzelfde veralgemening zoals bvb 'negers zijn lui'.
jamaar er wortd gevraagd welke plaats vind je lelijk

deze thread gaat puur over het estetische wat het oog er van vind het uiterlijke, niet over hoe boeiend is, lelijke steden, gebouwen worden niet mooier omdat ze boeiend zijn of omdat ze geschiedenis hebben.

en maasmechelen village mag dan inderdaad onfunctionele plastiek zijn.
maar eerlijk gezegd vind ik het toch wel schone plastieke nepbrol.

lelijkste plaats in belgie is voor mij charleroi
Veel ex-aequo's : de verschrikkelijke kakafonie van lintbebouwing langs ALLE Belgische rijkswegen en meer en meer gemeentewegen.
Geen woorden om mijn afschuw uit te drukken over zulke beschamende wanorde, die nog steeds uitbreiding neemt.

Kan wel zo zijn, maar het wordt tenminste nooit SAAI zoals die eindeloze Nederlandse woonwijken die allemaal op mekaar lijken zonder enige karakter, dat vind ik pas lelijk en oersaai!

Greetzzzz XeloS:)
De Atlantic Wall die onze kust is. De Haan heb ik nooit gezien, dus het kan zijn dat die voor verademing zorgt. Maar elke keer dat ik aan de Belgische kust kom wil ik bijna huilend terug de trein op om ergens elders heen te gaan.
4
^^ De Haan :

Lelijkste zijn idd de Vlaamse 'dorpen', op enkele uitzonderingen na.
Mijn tante woont in Trienenkant: man man man, daar sterf je gewoon stilletjes af...
See less See more
Kan wel zo zijn, maar het wordt tenminste nooit SAAI zoals die eindelose Nederlandse woonwijken die allemaal op mekaar lijken zonder enige karakter, dat vind ik pas lelijk en oersaai!

Greetzzzz XeloS:)
Net of de huizen die in lintbebouwing staan allemaal compleet verschillend zijn...
Net of de huizen die in lintbebouwing staan allemaal compleet verschillend zijn...

Dat zeg ik ook niet, maar toch zijn er altijd kleine verschillen of zo nu mooi of lelijk zijn, het wordt teminste niet zo saai als bij jullie met van die eindeloze saaie woonwijken, allemaal massproduction.Greetzzz XeloS
Ze stralen tenminste wel iets meer ordelijkheid uit dan die lintbebouwing. Ik heb een verschrikkelijke bloedhekel aan die lintbebouwing hier. Ik zou bijna hopen dat de verkoop van die huizen verboden wordt zodat ze stelselmatig platgesmeten kunnen worden. Wat een gruwel zijn die dingen toch.
Ze stralen tenminste wel iets meer ordelijkheid uit dan die lintbebouwing. Ik heb een verschrikkelijke bloedhekel aan die lintbebouwing hier. Ik zou bijna hopen dat de verkoop van die huizen verboden wordt zodat ze stelselmatig platgesmeten kunnen worden. Wat een gruwel zijn die dingen toch.
Ik denk er net zo over. Het ergste vind ik dat men het nog steeds niet verleerd is. Bovendien begint dit fenomeen zich steeds meer te verplaatsen naar de ardennen. Hopelijk beperkt het zich daar tot enkele uitzonderingen.
België en ruimtelijke ordening vloekt, en dat terwijl vroeger Gent, Brussel en Antwerpen prachtige staaltjes waren van stedenbouw.
België is het land van de gemeentekes, van de wanorden en van een stad die louter gedefinieerd word door absurde gemeentegrenzen. Een barbaars land!
België en ruimtelijke ordening vloekt, en dat terwijl vroeger Gent, Brussel en Antwerpen prachtige staaltjes waren van stedenbouw.
België is het land van de gemeentekes, van de wanorden en van een stad die louter gedefinieerd word door absurde gemeentegrenzen. Een barbaars land!
Misschien kun je beter emigreren,
want in een barbaars land leven zoals
Belgie is ook niet alles! :wave:
Misschien is Dubai wel een optie daar staan de skyscrapers
in lintbebouwing!

Greetzzzz XeloS
De Atlantic Wall die onze kust is. De Haan heb ik nooit gezien, dus het kan zijn dat die voor verademing zorgt. Maar elke keer dat ik aan de Belgische kust kom wil ik bijna huilend terug de trein op om ergens elders heen te gaan.
Lelijkste plaats aan de Belgische kust: Blankenberge!!!
Mooiste plaats aan de Belgische kust: De Haan!!! (de énige kustplaats waar ik graag kom)

Lelijkste "plaats" in België algemeen: alle gewestwegen met hun eindeloze lintbebouwing. Het ene moment rij je in de bebouwde kom (max 50), het volgende ogenblik verlaat je zogezegd de bebouwde kom (max 70 of 90) terwijl je nog steeds tussen de huizen rijdt. Het lijkt net alsof heel België is volgebouwd. Pas vanuit een vliegtuig zie je dat achter die huizen ook nog groen is. (of via Google Maps of Earth natuurlijk..)

Maar ik kan geen lelijkste stad of gemeente opnoemen want elke plaats heeft tegelijk charmante en afschuwelijk lelijke aspecten.
Misschien kun je beter emigreren,
want in een barbaars land leven zoals
Belgie is ook niet alles! :wave:
Misschien is Dubai wel een optie daar staan de skyscrapers
in lintbebouwing!

Greetzzzz XeloS
Ik vind België zalig en zou nergens anders willen wonen, alleen onze ruimtelijke ordening is barbaars!
Welke is dit in jouw ogen ?

Voor mij met ultieme stipnotering : de volledige kust met uitzondering van De Haan
Ik vind aan onze kust toch nog een uitzondering: Oostende! Niet dat Oostende zo mooi is, het is er allerminst lelijk. Met vele mooie en gezellige kantjes. Als ik naar onze kust ga, is het altijd Oostende. Ik zou er wel willen wonen, als ik er werk zou vinden... Ja, De Haan is veel mooier, maar Oostende is duizend keer gezelliger. Vooral in de winter, dan is de stad op haar best.
Lelijkste stad in België? Daar spreek ik me niet over uit, geef mij maar positieve polls.
Ik vind België zalig en zou nergens anders willen wonen, alleen onze ruimtelijke ordening is barbaars!
Ja je hebt wel gelijk, er is nog heel veel werk aan de winkel!

Greetzzzz XeloS :)
Ik vind aan onze kust toch nog een uitzondering: Oostende! Niet dat Oostende zo mooi is, het is er allerminst lelijk. Met vele mooie en gezellige kantjes. Als ik naar onze kust ga, is het altijd Oostende. Ik zou er wel willen wonen, als ik er werk zou vinden... Ja, De Haan is veel mooier, maar Oostende is duizend keer gezelliger. Vooral in de winter, dan is de stad op haar best.
Lelijkste stad in België? Daar spreek ik me niet over uit, geef mij maar positieve polls.
Ach, de Kust... ik hou er wel van, zelfs van De Panne, Blankenberge en Knokke.
(naast Oostende, De Haan en de overgebleven duingebieden natuurlijk !!!)
1 - 20 of 61 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top