SkyscraperCity Forum banner

Lente door de Zuid As

1513 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  Gosee
Echt, het voelde alsof het al juli was. Ik heb heerlijk kunnen genieten van de zon, architectuur en de hoogtes: 23-3-'05
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

WTC 6 Rulezz
See less See more
24
1 - 10 of 10 Posts
Hele mooie serie! Vooral foto 2 laat mijns inziens een mooie samenhang tussen de gebouwen zien.
Hele mooie foto's van een interessant gebied. Het wordt tijd dat de infrabundel herontwikkeld wordt. Ik ben bang dat het gebied zich anders moeilijk kan ontwikkelen tot een levedig en sfeervol gebied
Hele mooie serie Winbuks. Je weet de mooie fotospots erg goed te vinden. Foto 2 is idd erg goed.
2 en 13 zijn mijn favorieten..
Erg goede foto's, vind het leuk om ze weer eens te zien! Foto 11 kwam mij erg bekend voor, heb de ABN zelf ook al vanuit dat fietsenhok gefotograveerd :D
Leuke serie, Je ziet in ieder geval dat er nog ruimte is voor meer gebouwen. :cheers:
Hier krijg ik ook dorst van. :cheers:
Amsterdam heeft toch best veel te bieden. Na Rotterdam toch wel de tweede stad qua hoogbouw en architectuur.
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top