SkyscraperCity Forum banner

LIÈGE (prov) | Vieilles lignes de tram

2197 Views 8 Replies 4 Participants Last post by  focus1965
Ik kwam deze beide trammetjes tegen in de buurt van Maasmechelen. Ik vermoed dat het oude Antwerpse trammetjes zijn maar weet het niet zeker. Is er hier iemand op het forum die meer weet over de afkomst van deze tramstellen?

See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
1 - 9 of 9 Posts
^^ze hebben er goed voor gezorgd, daar in Maasmechelen:nuts:
ik zie niets dat me aan Antwerpen doet denken, noch het nummer noch de constructie.
Ik denk Verviers en zal het straks bekijken.
Zoals ik vermoedde, is de motorwagen (94) ex Verviers. Deze specifieke tram (de 94) heeft 'feestelijk' de laatste rit verzorgd op 31.12.1969, waarna het tramnet van Verviers definitief tot de geschiedenisboeken behoorde.
Wellicht werd deze wagen *daarom* 'bewaard'. Andere trams zijn ook bewaard, en nadien als onderdeel gebruikt voor andere museumtrams, of gewoon: gerestaureerd en tentoon gesteld in het trammuseum van Luik.
Ook die bijwagen 41 is uit Verviers afkomstig. Ik heb er een kleurenfoto van gevonden, bij afvoer op een vrachtwagen uit de stelplaats van Verviers, helaas zonder datum en uiteraard zonder bestemming...

Het was en is het klassiek, droevig verhaal van een eenling - soms zijn ze ook met meerderen - die een tram, bus of trein wil bewaren, maar er achteraf ofwel geen plaats voor kan vinden, geen blijf mee weet (wat doet men met zoiets) en kennis noch geld bezit om de tram te restaureren en te onderhouden. Zo zijn er helaas al heel veel geweest en heus niet alleen in België. Maar dit schrijnend toont maar al te goed aan dat het zinloos is enorme voertuigen - wat bussen en trams zijn - te bewaren zonder doel op zich en vooral: zonder financiële middelen.

focus1965
(foto's ter beschikking indien nodig, maar even geen tijd)
See less See more
Hartelijk dank voor de info. Ik zit niet zo in de Belgische trammetjes dus zie zo snel het verschil niet tussen Antwerpen en Verviers.

https://www.flickr.com/photos/jpdheure/31065907460/

Was de verblijfplaats overigens bekend van deze trammetjes?
De ouderen en zij dit het moeten weten (musea bv. of iemand die actief een tram restaureren, bv. Poldertram) weten het wel. Anderen totaal niet, of zoals ik, zijn het wellicht vergeten. Indertijd vond de persoon zijn verzameling uniek en onbetaalbaar en wellicht zullen de erfgenamen veel kosten hebben om die rommel op te ruimen, als het zo ver is. De man moet ook niet meer van de jongste zijn...
Er zijn nog trams: hier in Zoersel en ook in Kessel weet ik er eentje staan. Het zijn voormalige aanhangrijtuigen van de stoomtram die een tweede leven leiden. Maar: er zijn al dergelijke rijtuigen bewaard en niemand heeft interesse om er over te nemen en ze te restaureren - voor wie en waarvoor?
In de jaren 70 werd veel bewaard en na inventarisatie ook terug afgevoerd: een werfkeet op wielen, ooit een Gentse tram: wat doe je ermee als er al veel exemplaren van bestaan? Een retorische vraag....

focus1965
See less See more
Na enig speurwerk kwam ik er achter dat de vermoedelijke eigenaar van t spul (A. Lowie) 5,5 jaar terug overleden is.
Het was inderdaad die grote schroothoop - en is het volgens de satellietbeelden (uit 2017?) nog steeds het geval. Een jaar geleden kloeg een zoon dat er af en toe ingebroken wordt voor oud ijzer... Hoe zou dat toch komen?
Nog steeds denken ze daar dat ze extreem waardevolle voorwerpen bezitten waar een fortuin voor gegeven zal worden. Het enige dat ik hier niet begrijp, is dat de milieu-inspectie niet ingrijpt: dit is het soort terrein dat ooit gesaneerd zal moeten worden, en geen beetje. Denkt die nu echt dat iemand nog 1 cent voor die Vervierse trams gaat geven?

focus1965
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top