SkyscraperCity Forum banner

LIÈGE | Tram | U/C

107196 Views 363 Replies 65 Participants Last post by  Dorfmeister


Alors que la Région wallonne ne dispose que de budgets très limités, alors qu’on nous rebat les oreilles des difficultés économiques de la Wallonie et du « plan Marshall » qui est censé y apporter un remède, certains types de dépenses publiques ne semblent pas connaître beaucoup de limites. C’est en particulier le cas de la construction d’autoroutes. Malgré les déclarations pro-environnementales de ses responsables, la politique régionale en matière de mobilité continue d’être très majoritairement orientée vers la voiture. La contradiction est évidente dans le chef de mandataires publics qui signent un « pacte écologique » qui prévoit notamment un moratoire sur la construction de nouvelles infrastructures routières,... mais (re)lancent par ailleurs de nouveaux projets d’autoroutes.

Selon les déclarations du gouvernement wallon lui-même, la Région wallonne s’apprête ainsi à investir 800 millions d’euros d’argent public dans de nouveaux tronçons autoroutiers, dont 400 dans la construction d’une nouvelle autoroute à l’Est de Liège (entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays), projet inutile et destructeur, qui va saccager des sites naturels importants, encourager encore davantage l’usage de la voiture et renforcer de ce fait la congestion automobile généralisée, accentuer le phénomène d’exode urbain et la localisation du commerce de détail en périphérie de la ville.
...
www.tramliege.be
See less See more
1 - 8 of 364 Posts
Rendabel, in economische termen, is een tramlijn bijna nooit.
Helaas heb ik in de tekst (Côté financement par ailleurs, les 500 millions € ont été évoqués dans un schéma de partenariat public-privé, l'investissement de base étant assuré par un groupe privé ) toch nog steeds in voorwaardelijke vorm opgesteld: men hoop op een pps, maar we weten uit de Antwerpse tramverlengingen dat de theorie anders luidt dan de praktijk.
Ook het traject lijkt nog steeds niet vast te staan: om reeds binnen 6 jaar trams te zien rijden, zouden nu alle bouwvergunningen rond moeten zijn, en alle aanbestedingen (infra, materiaal...) moeten lopen om reeds in 2015 trams te laten rijden. Het nieuws lijkt me net iets te voorbarig te zijn om als "goed" te worden bestempeld, laat staan om de champagne te koelen...

Focus1965
^^ Ik weet niet hoor, het gaat hier wel om een tramlijn, geen metrolijn. De eigenlijke aanleg zal zeker minder dan twee jaar in beslag nemen. Als men er in 2012 aan begint zal men dik op tijd klaar zijn!
Theoretisch en technisch heb je volledig gelijk, maar men start van 0: dit betekent dat er ook nog onderstations en uiteraard een stelplaats annex werkplaats dienen gebouwd te worden. Maar als men met alles tegelijk start en er voldoende mankracht - lees: financiën - tegen gooit, dan kan dit lukken.
Dit kan dus in 2 jaar, maar het blijft krap, zeker als alles er nog gebouwd dient te worden in een bestaande, grotendeels volgebouwde omgeving.
Ik zou (net als iedereen) dolgraag nog eens een dergelijk project zien dat binnen een redelijke, korte termijn gerealiseerd wordt, maar ik ben sceptisch en als ik fout ben geweest, zal ik dit ook toegeven. Dit zullen we in 2015 wel zien...

Focus1965
Wat is Urbagora precies? Een officiele instantie of een groep hobbyisten?
Hmm een brug zodat treinen vanuit Maastricht via Centrum kunnen rijden, interessant
Goede vraag: op de site promoten ze de site "sauvons la poste belge" / appel pour le maintien du service public postal.

Urbagora heeft naar eigen zeggen 60 leden en ook het bestuur staat vermeld: een journalist maar verder iemand die op zijn eigen blog ijvert voor "du socialisme plus rouge" (Pierre Eyben), terwijl een andere (De Wispelaere) op een locale Ecolo site publiceert.

Bij de "membre fondateurs" vond ik oa. een Didier Castagne terug, die bij de raad van bestuur van de SRWT zetelt, maar eveneens een paar namen die ook op "domainepublic" publiceren in de trend "abolir le capitalisme, la crise de gauche, quelle crise?" enz.

Verder heb ik niet gezocht. Het is een groepje pseudo-politici waarvan de meeste van links signatuur zijn (al is dit wel normaal in die regio en ook voor hun doelstellingen) dat dankzij een journalist, die trouwens voorzitter is, wat bekendheid kreeg.

Verder organiseren ze werkgroepen, persconferenties en tutti quanti maar ook hun - niet sluitende - jaarrekening staat op hun website en die heb ik hieronder overgenomen:

Exercice 2008
Comptes approuvés par l’assemblée générale du 6 avril 2009.

Charges

607. Achat de marchandises 495
613. Participation aux frais pour l’utilisation du local de Barricade 100
618. Cotisation à Inter-Environnement Wallonie 25
626. Hébergement web 100
627. Frais bancaires (achat d’un Digipass) 25,01
628. Défrayements (noms de domaine, achat de quotidiens, déplacements, téléphone, impressions) 182,80
65. Vol de matériel sur un stand 15
66. Charges financières 0,06
67. Publication Moniteur belge 148,83

Total 1091,70


Produits
70. Ventes 370
754. Dons 240
756. Cotisations 416
76. Intérêts 0,05

Total 1016,05

Hiermee denk ik dat uw vragen beantwoord werden: ik denk dat Urbagora best onder de noemer van "drukkingsgroep" gecatalogiseerd kan worden, al is het dankzij de voorzitter-journalist dat die wat bekendheid kregen, want voor het overige stelt die vereniging (nog?) niets voor. Voor wie mocht twijfelen: de bovenstaande bedragen zijn euro's!

Focus1965
See less See more
Volgens mij heeft Luik nog steeds ex-tramtrajecten die onder de noemer van pre-tramtraject kunnen doorgaan: ik denk maar - uit het hoofd - aan de Boulevard de la Sauvenière.

De adder onder het gras van dit tramverhaal zit 'm in

via un partenariat public-privé (PPP)
Hiervoor moeten dus nog private partners gevonden worden. Voor wie echt denkt dat het vanzelfsprekend is: blijkbaar is niemand geïnteresseerd om onder die constructie trams te bouwen voor De Lijn en ook de aanleg van de nieuwe trajecten naar Boechout en Deurne hebben grote vertraging opgelopen... door de PPS.

Zal Luik het beter doen? De kalender is al flink opgeschoven... en er is zelfs nog geen aanbesteding gebeurd, voor zover er al gedetailleerde bouwplannen bestaan.

Maar zelfs als er niets komt: dankzij Luik kunnen we nieuwe bussen op een eigen bedding "pré-tram" noemen!

focus1965
^^

+1

Op uitzondering van 2 premetrolijnen in Brussel, zijn alle andere Belgische premetrolijnen... premetro gebleven en werden nooit als metro in dienst gesteld.
Pretram belooft dus weinig goeds...

focus1965
Kort en bondig: ja, er werd een metro gepland en zelfs gebouwd.
Maar er werd hier al heel wat over geschreven: begin deze draad van post 1 te lezen en je zal heel snel het antwoord vinden op een aantal van jouw vragen.
Ook het hoe en waarom van die TAU zal je lezen.

focus1965
Pourquoi? Le TEC a aussi l'expėrience avec des trams, à Charleroi.
En ce qui concerne Charleroi: la direction locale a mis - depuis beaucoup d'années - enfin de l'ordre. Seulement 4 motrices sont encore hors service, 1 est démolie et 47 opérationelles, sauf bien-sûr les entretients (normaux) et rénovations.
La TEC doit donc (sans aide de tiers) savoir comment s'organiser. En ce qui concerne l'aspect technique, seulement le constructeur peut et sait expliquer à l'exploitant comment un tram marche, doit être entretenu, doit être remis sur les rails etc. Ceci est expliqué à une équipe spécifique (ingenieurs, techniciens) qui eut doivent plus tards donner les explicatons au chauffeurs, ouvriers etc.
A Paris, toute les x années, une nouvelle ligne (séparé des autre lignes) est mise en service. Le constructeur fait le nécessaire jusqu'a la livraison et pendant la construction les instructions pratique commencent: d'abords dans (les alantours) du dépôt, et après en ligne et ceci suivant l'évolution de la construction. A Paris, ils ont l'expérience de nouvelle lignes, et à Liège il y a les collègues de Charleroi qui peuvent expliquer la différence de conduite et exploitation entre tram et bus. Mais le TEC Liège a bien sûr aussi l'expérience en ce qui concerne l'organisation et l'exploitation de transport en commun. Sauf bien sûr pour l'aspect technique, je ne vois vraiment pas pourquoi il faut dépenser de l'argent à des tiers.
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 8 of 364 Posts
Top