SkyscraperCity banner

1 - 20 of 50 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
www.deredactie.be

Lierenaars verwerpen plannen Grote Markt

zo 14/12/08 16:10 (UPDATE) - In Lier heeft 55 procent van de inwoners in een referendum tegen het plan over de heraanleg van de Grote Markt gestemd. 10.374 Lierenaars hebben een rechtsgeldige stem uitgebracht. Dat is een voldoende grote opkomst om de uitslag te laten gelden.

Vanmorgen konden 28.091 stemgerechtigde Lierenaars zich in een referendum over het plan over de heraanleg van de Grote Markt uitspreken. Minstens 3.368 mensen moesten stemmen om de uitslag geldig te maken. Dat cijfer is dus ruimschoots gehaald.

De discussie over de heraanleg sleept al heel lang aan. Volgens het voorliggende ontwerp wordt de Grote Markt een open plein met een wandelpromenade en brede voetpaden aan beide kanten.

Het plein zou volledig parkeervrij worden en zachtjes hellend worden aangelegd. Aan de zijkant komen er waterpartijen die door een kanaal met elkaar verbonden zijn. Er komt ook een terraszone aan de westkant.

Achter het stadhuis zal geen verkeer meer toegelaten zijn, alle auto's zullen langs de voorkant voor de terraszone moeten rijden. Elders op de Grote Markt zal er enkel plaats zijn voor fietsers en voetgangers.

Voor en tegen

Een discussiepunt is de aanleg van een laad- en loszone die aansluit op twee bushaltes vlak bij de Delhaize-supermarkt. Een ander breekpunt is het parkeerbeleid. Het centrum van Lier wordt verkeersluw, en daarom zullen er op de Grote Markt geen parkeerplaatsen meer zijn. Er is echter nog geen concreet alternatief.

Voorstanders vinden het plan een noodzaak om de handelskern te versterken. Nu zou de omgeving van de Grote Markt gemeden worden door de verkeersdrukte.

Tegenstanders beweren net het omgekeerde en zeggen dat er een tekort aan parkeerplaatsen en laad- en loszones zal ontstaan, wat nadelig zal zijn voor de lokale middenstand.

Het referendum is niet bindend, maar de gemeenteraadsleden hebben al gezegd dat ze de uitslag zullen respecteren. Het plan zoals het nu voorligt, zal niet worden uitgevoerd.

Morgen is het opnieuw gemeenteraad in Lier.​

ook al een saga die een eeuwigheid duurt...

het voorgestelde ontwerp is aan de hand van Robbrecht & Daem architecten
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
^^ ik had in het nieuws een rendering van het voorstel voor de grote markt gezien en zag er goed uit (zeker gezien het nu is);
cruciaal punt (en ik kan de stemming daar enigszins wel in volgen) is het ontbreken van ondergrondse parkeerplaatsen ter vervanging. zo krijg je dat in een volksraadpleging niet verkocht (al was het toch nipt: 55% voor - 45% tegen)

hoe dan ook zou de markt parkeervrij en autoluw moeten zijn..
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
^^ En waarom steken ze daar geen ondergrondse parkeergarage dan ?
Dat gebeurt toch op de meeste pleinen die ze autovrij/autoluw willen maken tegenwoordig.
 

·
Registered
Joined
·
5,913 Posts
Dom van het stadsbestuur van Lier, want het plan op zich (bovengronds) is erg mooi... en nu wordt het alleen maar vertraagd.
 

·
Moderator
Joined
·
12,676 Posts
^^ Niet per sé. Het doet mij terugdenken aan enkele jaren geleden, toen er in Gent een volksraadpleging plaatsvond over de heraanleg van het Emiel Braunplein (tussen de Sint-Niklaaskerk en het Belfort), waarbij een ondergrondse parking het verlies aan bovengrondse plaatsen zou opvangen. Dat voorstel werd toen bij referendum afgewezen, en aanvankelijk had je ook veel mensen die dat spijtig vonden, omdat het plein dus gewoon het troosteloze, asfalten-en-kasseien lappendeken met bovengrondse parking bleef.

Maar nu zijn we al die jaren verder en ligt er een nieuw plan op tafel voor dat plein (trouwens ook van Robbrecht & Daem), en een véél mooier, boeiender plan dan er destijds werd voorgesteld. Een voorstel dat absoluut onmogelijk zou geweest zijn mocht men destijds de plannen wél goedgekeurd hebben. Uitstel hoeft dus geen afstel te zijn, en soms kan het deugd doen om er nog wat langer over na te denken.
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
[zeikmodus] Ach ja, onze klassieke, zagende, autoverslaafde vlamingen weer, van "maak het maar schoon, zonder aan onze parkeerplaatsen te raken" :bash:
In provincienestjes zoals Lier zijn ze daar mijns inziens nog sterker in dan in de grote steden, wegens het gemis aan een sterk uitgebouwd OV-netwerk. [/zeikmodus]
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Lier

gva.be

Vlaams Belang start enquête over doorknippen van binnenstad

04:36 De inwoners van Lier en Koningshooikt krijgen deze week een enquêteformulier van het Vlaams Belang in de brievenbus. Dat handelt over het doorknippen van de binnenstad.


"We zijn sterke voorstanders van een dringende heraanleg van de Grote Markt, maar we kanten ons tegen het drastisch afsluiten van de binnenstad", zegt afdelingsvoorzitter Olivier Peeters. "Onder het mom van een minderhinderplan, de geplande verkeerscirculatie na de heraanleg van de Grote Markt, herneemt de monstercoalitie grotendeels wat eerder door middel van een volksraadpleging verworpen werd. Meer zelfs: het doormidden snijden van het stadscentrum gaat veel verder dan wat oorspronkelijk op tafel lag."

"Het stadsbestuur wil dat verregaande minderhinderplan zonder enige inspraak opdringen. De stedelijke adviesraden werden niet geraadpleegd en konden zich dus over het plan of de invloed ervan niet uitspreken. De gemeenteraadsleden kregen slechts een zeer beknopte en laattijdige toelichting en het dossier kwam niet aan bod tijdens de gemeenteraadszitting. Aan de Lierenaars en Hooiktenaars, die zich de vorige keer nog konden uitspreken via een volksraadpleging, wordt zelfs botweg voorbijgegaan."

"Het Vlaams Belang vindt deze manier van werken ongehoord. Het kan niet dat een beslissing met dergelijke impact wordt opgedrongen zonder overleg en inspraak. Voor ons is de mening van de inwoners wel degelijk van belang. Daarom bezorgen we deze week een bevragingspamflet aan alle Lierenaars en Hooiktenaars", zegt Olivier Peeters.

www.vlaamsbelanglier.org/enquete
CHRIS VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Lier

deredactie.be

Lier heeft bouwvergunning voor de markt

za 22/01/2011 - 09:14
De stad Lier heeft de bouwvergunning gekregen voor de heraanleg van de Grote Markt. In maart zullen de werken starten en daardoor zal er wekenlang geen verkeer mogelijk zijn op de markt.


De plannen voor de markt hadden heel wat voeten in de aarde. Tijdens een referendum in 2007 werd een vorig plan nog weggestemd door de bevolking. Het nieuwe ontwerp is sinds vorige zomer af.

Tijdens de heraanleg van de Grote Markt worden ook de archeologische opgravingen voortgezet. De nieuwe Grote Markt zou klaar moeten zijn tegen volgend jaar. Dan viert Lier zijn 800-jarige bestaan.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #12 ·
gva.be

Stad krijgt vergunning voor heraanleg Grote Markt

21/01 De stad Lier heeft donderdag de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Grote Markt ontvangen. Die kan dus zoals gepland begin maart aanvangen.


"De Vlaamse overheid geeft ons deze bouwvergunning onder meer op voorwaarde dat we de Grote Markt autoluw maken. Dat betekent dat de volgende coalities die autoluwe situatie niet zomaar ongedaan kunnen maken. Dit is dus een ongelooflijk heuglijke en historische dag voor onze stad", zegt schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

De Vlaamse overheid, meer bepaald de dienst Ruimte & Onroerend Erfgoed, verwerpt bovendien alle bezwaarschriften die tegen de heraanleg van de Grote Markt werden ingediend. Zo is de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Viki Peeters van mening dat de bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit voor de bezoekers van de Grote Markt en omgeving zullen verhogen door de heraanleg. "Dit heeft een gunstig effect op handel en horeca in dit gebied", stelt ze.

Nu de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd is, zal het schepencollege volgende dinsdag een aannemer aanstellen. Die gaat dan begin maart op het Felix Timmermansplein aan de slag. De gevolgen hiervan voor de omwonenden en middenstand worden vooraf op een infoavond toegelicht. Het verplichte archeologisch onderzoek start wellicht pas in april. Vanaf dan zal de zaterdagse markt naar het Renaat Veremansplein verhuizen.

Wanneer de heraanleg start, wordt de Grote Markt een voetgangerszone. Enkel verkeer vanuit de Florent Van Cauwenberghstraat naar de Lisperstraat blijft meestal wel mogelijk.

Chris VAN ROMPAEY​


Aannemer uit Beerse zorgt voor nieuwe Grote Markt

26/01 Nv DCA uit Beerse gaat de Grote Markt in Lier heraanleggen. Het bedrijf vraagt hiervoor bijna 4,78 miljoen euro.


Het dossier voor de heraanleg van de Grote Markt werd op 28 oktober aanbesteed. Vier aannemers dienden een prijsofferte in. Voor het aanduiden van een aannemer moest het schepencollege wachten tot het de stedenbouwkundige vergunning op zak had. Die werd vorige donderdag aan de stad bezorgd. Dinsdag wees het schepencollege daarop het project toe aan de laagste bieder: nv DCA uit Beerse. Een optelsom van riolering, wegenis en btw brengt het totaalbedrag op 4.775.677 euro.

Het schepencollege lijkt blij te zijn dat het nv DCA geworden is. "Dit bedrijf was eerder ook aannemer van onder meer de herinrichting van de Grote Markt in Mechelen, de Veemarkt in Mechelen, de heraanleg van de Abdijstraat in Antwerpen en de heraanleg van het Damplein in Antwerpen", vernemen we van schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

De aannemer zou met de heraanleg op dinsdag 1 maart beginnen. Op die dag zorgen extra knips er alleszins voor dat de binnenstad haast niet meer doorrijdbaar is.

Chris VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Het Vlaams Belang geeft niet af...

gva.be

Vlaams Belang vraagt stemming over doorknippen Grote Markt

22:31 Vlaams Belang vraagt maandag op de gemeenteraadszitting de stemming over het doorknippen van de Lierse binnenstad.


"De monstercoalitie koestert plannen om de Grote Markt in tweeën te knippen en alle doorgaand verkeer te bannen. Ook de omliggende straten, die het mogelijk maken om van de ene kant van de binnenstad naar de andere te rijden, zullen onverbiddelijk worden afgesneden. Deze verregaande plannen negeren eens te meer de uitslag van het referendum over de Grote Markt.
Daarnaast zal de onbereikbaarheid van het stadscentrum, die nu al aanzienlijk is, groter zijn dan ooit", stelt VB-voorzitter Olivier Peeters.

"Met het drastisch doorknippen van de Grote Markt trekt de monstercoalitie een virtuele Berlijnse Muur door de Lierse binnenstad. Zoiets is echt wel het laatste waarop het gros van de Lierenaars en Hooiktenaars zit te wachten. Er kan trouwens geen twijfel over bestaan dat de lokale middenstanders als eerste slachtoffer zullen worden van deze absurde maatregel", zegt Peeters.

Het Vlaams Belang brengt de geplande knips van de Grote Markt tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 februari, via een toegevoegd agendapunt van raadslid Marcel Taelman, ter stemming. "Het wordt tijd dat de gemeenteraad zich over deze verregaande plannen kan uitspreken en de leden van de gemeenteraad kleur bekennen", besluit Olivier Peeters.

Het knippen van de Grote Markt en enkele straten in de omgeving ervan gebeurt op maandag 7 maart. Vanaf dan kan je alleen nog vanuit de Florent Van Cauwenberghstraat naar de Lisperstraat. Vanuit de Rechtestraat geraak je dan niet meer tot op de Grote Markt.

Chris VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #14 ·
gva.be

Lierse Grote Markt krijgt Belgische primeur

14/06 De negen bomen die op de heraangelegde Grote Markt in Lier geplant worden, moeten enkele honderden jaren meegaan. Daarvoor zorgt een nieuw procedé. Lier krijgt de Belgische primeur ervan.

"Stadsbomen houden het gemiddeld maar veertien jaar vol. Dat is een schande, want bomen kunnen gemakkelijk tweehonderd tot driehonderd jaar oud worden. Een eik haalt zelfs de duizend jaar", zegt boomdokter Wouter Crucke van Vartago Boomverzorging. "De negen bomen die wij eind dit jaar op de Grote Markt planten, zullen die hoge leeftijd kunnen bereiken."

Dat komt omdat Wouter Crucke een relatief nieuwe techniek toepast. "Die techniek heet Permavoid en werd zo'n zes jaar geleden door een Brits-Nederlands bedrijf ontwikkeld. Wij vertegenwoordigen dat bedrijf sinds één jaar in België. We hebben deze nieuwe techniek voor het eerst toegepast om een 180 jaar oude Japanse notenboom op het domein van een hogeschool te redden. Maar als het om een openbaar bestuur gaat, heeft Lier de primeur te pakken."

"In de meeste gevallen worden bomen helemaal op het einde van de heraanleg van een plein of straat in de grond geduwd. De put die ervoor voorzien is, is goed voor de boom op dat moment, maar is niet groot genoeg voor de toekomst. Bovendien houdt men bijna nooit met de ondergrondse ruimte rekening."

"Door het verkeer dat erover rijdt, krijg je een verdichting. De ondergrond wordt zodanig dicht gesmakt dat dit problemen geeft met de water- en zuurstofhuishouding en het bacteriële leven valt stil. Het wordt voor de wortels dan nog heel moeilijk om te groeien."

"Door Permavoid te gebruiken, voorkom je die verdichting. We plaatsen rond de boom immers een hele reeks van kratjes. Dankzij hun speciale constructie zorgen die ervoor dat de druk over het hele plateau verdeeld wordt.
Vervolgens vullen we die kratjes met bomengrond wat voor extra voedsel zorgt. Later brengt de aannemer hier zijn verharding op aan."

De voorbije dagen maakte Vartago de zeven locaties klaar tussen het Felix Timmermansplein en de Eikelstraat. "In het najaar komen we nog eens terug voor nog twee locaties op het marktplein zelf. In november of december komen we dan de bomen plaatsen. Het gaat om linden en eiken van vier tot zes meter hoog die tussen de vijf en tien jaar oud zijn."

Info: www.vartago.be

Chris VAN ROMPAEY

Foto: Joren De Weerdt
 

·
BPM'er
Joined
·
235 Posts
Wel vreemd, want ik weet in verschillende steden bomen zijn van toch zeker 50 jaar oud, en niet in het park maar op pleinen en in de straten.

Hoe staat het eigenlijk met de heraanleg van de markt? Ik dacht dat ze ermee bezig waren? Iemand foto's?
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #16 ·
gva.be

Nieuw stadslogo kost stad 40.000 euro
08/12 Het nieuwe logo van de stad Lier kost de belastingbetaler 10.043 euro, de bijbehorende handleiding nog eens 29.584 euro. Ter vergelijking: het nieuwe logo van de gemeente Ranst zal 650 euro kosten.


De vzw Lier800 liet begin dit jaar een logo maken om de feesten rond 800 jaar stadsrechten te promoten. Zowat gelijktijdig leefde bij het stadsbestuur het idee om een promotioneel logo te laten ontwikkelen. Omdat het logo van de vzw Lier 800 in de smaak viel, stelde de stad voor om het ontwerp over te kopen.

Het algemene logo bestond enkel uit een schapenkop. De stad liet nog vier afgeleiden bijmaken, specifiek gericht op horeca, winkelen, events en toerisme. De schapenkop wordt telkens gecombineerd met dezelfde baseline of slogan, namelijk 'Lier. Plezier op kop'. Voor het logo betaalde de stad 5.808 euro, voor de baseline nog eens 4.235 euro.

Maar daar hield het niet bij op. Want hoe en wanneer moet je zo'n logo gebruiken. Dat is blijkbaar niet eenvoudig en dus stelde de stad een communicatiebureau aan. Dat ontwikkelde hiervoor een handleiding en het werkte meteen ook drie voorstellen voor het gebruik van het logo bij merchandising uit. Prijskaartje: 29.585 euro. Gelukkig voor de stadskas zorgt de provincie voor 15.000 euro subsidies.

Burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) vindt de uitgave verantwoord.
"We moeten onze stad in de kijker plaatsen. Het administratieve logo (met de torens, red.) is daarvoor niet wervend en aantrekkelijk genoeg."

Chris VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #17 ·
gva.be

Grote Markt krijgt eerste groen

08/12 Tuinaannemer H4A heeft donderdag de eerste bomen op de Grote Markt in Lier geplant.


Het gaat om een moeraseik aan de Antwerpsestraat, een zilverlinde aan de rotonde en drie magnolia's in de Brouwerijstraat. Later volgen nog twee zilverlindes en vijf esdoorns. De moeraseik wordt gepatroneerd door het Broederschap van Sint-Gummarus.

"De heraanleg van de Grote Markt is ver voorbij de helft. Het was dus hoog tijd dus om onze Markt van wat groen te voorzien", zegt schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

Chris VAN ROMPAEY, Foto Dirk Vertommen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #18 ·
gva.be

Lier investeert volgend jaar 24 miljoen euro

13/12 De stad Lier investeert volgend jaar bijna 24 miljoen euro. Dat blijkt uit het ontwerpbudget dat volgende maandag aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.


"Dit is het laatste ontwerpbudget van deze meerderheid. In de voorbije jaren hebben we een ambitieus programma voorbereid, uitgewerkt en uitgevoerd. Ik ben blij met het geleverde werk en fier op de resultaten. Zo goed als alle aangekondigde, grote dossiers kwamen in een uitvoeringsfase. En toch zijn onze schulden niet hoger dan die van vergelijkbare gemeenten", zei burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) tijdens de persvoorstelling van het Budget 2012.

De grootste projecten die de stad Lier in 2012 opstart, zijn de bouw van het nieuwe stadskantoor en de ondergrondse parking op de Dungelhoeffsite. Verder gaan de heraanleg van de Grote Markt en de Sander de Vosstraat met zo'n 4 miljoen euro lopen. Daardoor blijft er voor de heraanleg van andere straten niet veel meer over. "We vertragen inderdaad de uitgaven op openbare werken gedurende één of twee jaar. Dat maakt nieuwe, grote projecten in de tweede helft van de volgende legislatuur weer mogelijk", vertelt schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

Top tien investeringen (in euro)

1. Bouw stadskantoor: 7.079.573

2. Wegwerkzaamheden: 4.683.124

3. Bouw parking Dungelhoeff: 2.910.442

4. Nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang: KTA 1.330.000

5. Restauratie Sint-Gummaruskerk: 950.000

6. Renovatie Den Bril: 700.000

7. Aanleggen nieuwe verkavelingen: 533.785

8. Archeologisch onderzoek Grote Markt: 417.699

9. Schatkamer Sint-Gummaruskerk en studie herbestemming stadhuis: 412.000

10. Nieuwbouw petanque- en duikersclub: 250.000

Chris VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #19 ·
gva.be

OCMW krijgt subsidie voor restauratie Sint-Anna Godshuis14/12 Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent een subsidie van 698.588 euro toe voor de restauratie van het Sint-Anna Godshuis, gelegen in de Begijnhofstraat in Lier.


Het Sint-Anna Godshuis is eigendom van het Lierse OCMW en telt 27 ouderenwoningen. Het OCMW gaat de woningen restaureren. Na de restauratie blijft de sociale woonfunctie behouden, maar het wooncomfort wordt verbeterd. Zo worden sommige modules per twee samengevoegd, met behoud van de scheidingsmuur. Zo blijft de oorspronkelijke indeling herkenbaar.

"We ramen de volledige restauratie en renovatie op 2,9 miljoen euro. De restauratiepremie die de Vlaamse regering nu toekent, wordt gebruikt om de gevels en daken te restaureren. Eerder deze maand keurde minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) al een subsidie van ruim 1,5 miljoen euro goed.
Dat betekent dat we nu prijsoffertes kunnen aanvragen. De werken kunnen dan wellicht in mei of juni beginnen", zegt OCMW-voorzitter Patrick Tersago (onafhankelijk).

Chris VAN ROMPAEY​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #20 ·
gva.be

Heraanleg Grote Markt gaat nieuwe fase in

07:49 Vandaag starten de werkzaamheden aan het kruispunt van de Grote Markt met de Lisperstraat en daarop volgend het kruispunt met de Koning Albertstraat.


Beide straten zijn nu doodlopend.

Door de nieuwe werfsituatie kan het verkeer niet langer vanuit de Koning Albertstraat en de Lisperstraat inrijden. Daarom geldt in beide straten tot einde maart tweerichtingsverkeer. De aannemer breekt het kruispunt en de zone voor cultuurcentrum Vleeshuis op, legt nieuwe riolen en zorgt voor een nieuw wegdek. Momenteel zijn de arbeiders ook nog bezig met het plaatsen van een drainering onder het middenplein. Dat zal vanaf begin februari bestraat kunnen worden.

Wie woensdag over de Grote Markt wandelde, keek waarschijnlijk verbaasd op.
De vier nieuwe verlichtingspalen tussen de Antwerpsestraat en de Florent Van Cauwenberghstraat werden weggenomen. "Door een fout van de onderaannemer is er een verkeerd model geleverd. De palen worden binnenkort vervangen door verlichtingspalen met twee zijarmen op dezelfde hoogte. Ondertussen zijn de overige verlichtingspalen op de Grote Markt wel geplaatst", zegt schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

De postbus van bpost is, omdat de werkzaamheden steeds meer het stadhuis naderen, tijdelijk verhuisd naar het begin van de Eikelstraat. Ze kan daar blijven staan tot het einde van de heraanleg van de Grote Markt. Dan komt er meteen een permanente en ook nieuwe postbus.

Chris VAN ROMPAEY
 
1 - 20 of 50 Posts
Top