SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 715 Posts

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Onlangs nog eens de Euregio-thread gelezen en ik vroeg me af hoe dat nu zit met dat lijntje van Hasselt tot Maastricht?
Het gedeelte van Spurk tot Smeermaas zou door de provincie in aanmerking komen om opnieuw uitgebaat te worden doch omtrent dit onderwerp is er niets te vinden laat staan iets te lezen.

Wie weet hier wel iets over ?
 

·
New Brusseleir
Joined
·
2,067 Posts
Er was wel een verbinding, de sporen liggen er zelfs nog, al zijn ze compleet overgroeid...
De lijn gaat recht van Hasselt naar Maastricht, maar buigt dan af bij Bilzen richting Tongeren en Luik. De lijn naar Maastricht zou wel worden heropend door De Lijn in z'n Spartacusplan, als ze daar het geld voor vinden, tenminste.
De lijn van Maastricht is trouwens nu al in gebruik tot in Lanaken voor de papierfabriek Sappi.
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Waarschijnlijk gaat men voor de light-rail. Deze vertrekt dan in Hasselt via de Grenslandhallen en de Universiteit tot uiteindelijk in Maastricht.

Stadstrams zijn in het spartacusplan niet voorzien en een treinverbinding met hoge frequentie van Hasselt naar Maastricht en andersom is niet haalbaar.
 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Benelux said:
ik pleit voor een spoorverbinding (en zéker een snelweg) tussen eindhoven en hasselt!
Er was eens een spoorverbinding van Ehv naar Hasselt maar die is reeds langs in de geschiedenisboeken verdwenen.
Hier en daar kan nog een oud litteken in het landschap worden waargenomen.
 

·
Registered
Joined
·
36 Posts
ik denk dat Nederland hier even goed zijn verantwoordelijkheid in heeft, hoe veel NL treinen rijden er in België; de Benelux is een samenwerking en voor de rest is het noppes. De NMBS heeft wel een L-trein van Luik naar Maastricht en een L-trein van Antwerpen naar Roosendaal.
 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
Volgens : http://www.interregio.nu/dynamic_text.jsp?connector=infrastructuur

Knelpunt 5: Spoorverbinding Hasselt-Maastricht

Hasselt en Maastricht: Twee steden met belangrijke kenniscentra, die met de uitbouw van de Transnationale Universiteit Limburg meer dan ooit vlot bereikbaar moeten zijn. De lijn heeft ook een aangetoond potentieel voor goederenvervoer. Een snelle reactivering van de spoorverbinding Hasselt-Maastricht is noodzakelijk en heeft alleen zin binnen de context van grotere netwerken. Op die manier is er een goede ontsluiting van de Interregio op de Hoge Snelheids Lijnen bij Aken en Luik.

Stand van zaken project (bijgewerkt april 2005):

Herstel goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken (Lijn 20): Doel van dit project is de bedrijven van de regio Lanaken en Maastricht beter te ontsluiten voor afvoer van gereed product, halffabrikaten en grondstoffen. Interregsubsidie: in december 2004 is de Interregsubsidie voor het totale traject Maastricht-Lanakenn behandeld en goedgekeurd. Medefinanciers (publiek) zijn: Provincie Limburg en Ministerie van E.Z. Daarnaast brengt ProRail een eigen bijdrage in. Op basis van een studie is nu een vervolgstudie opgestart door ProRail. Het investeringsvoorstel voor uitvoeringsmiddelen zal medio 2005 behandeld worden. Bij goedkeuring hiervan zullen de uitvoeringsgelden in det derde kwartaal van 2005 beschikbaar zijn. Conform contract Interreg is AGB Lanaken de projectverantwoordelijke en ProRail de projectpartner. De subsidie is gekoppeld aan een strak tijdpad en een indienststeling van het spoort in december 2006.

Relatie met andere projecten en initiatieven:

* Uitbreiding en spooraansluiting van het bedrijventerrein Europark door de gemeente Lanaken, grensoverschrijdend en samen met de gemeente Maastricht in Lanakerveld.
* Heropenen voor personenvervoer van de volledige lijn Maastricht-Lanaken-Hasselt (lijn 20/Hasseltlijn). Een studie hierover werd in december 2003 aangeboden aan de Vlaamsse Regering, die op termijn de heropening van deze spoorverbinding wenst en ze ook opnam in de regeringsverklaring als onderdeel van het Spartacusplan voor een verbeterd openbaar vervoer in Limburg. De studie stelt voor de lijn te heropenen in de periode 2005-2010.
* De spoorverbinding Maastricht-Lanaken-Hasselt is een onderdeel van het concept Euregio Circle Line.


''Euregionale Circle Line''

Ontwikkeling van een Euregionaal grensoverschrijdend openbaarvervoersysteem per light-train en bus in het Euregio Maas-Rijn gebied dat de steden Luik-Aken-Heerlen-Sittard-Maastricht en Hasselt met elkaar verbindt. Initiatiefnemers zijn de Industrie- und Handelskammer Aachen en de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Status project: het project is in kaart gebracht. De uitvoerbaarheid wordt laag ingeschat en de te verwachte uitvoeringstermijn: later dan 2010.

Volgens : http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_18_(België)

Spoorlijn 18 was een internationale spoorlijn die Weert met Hasselt verbond. Sinds 1953 is spoorlijn 18 niet meer in gebruik voor personenvervoer. De stations waren Hasselt, Zonhoven, Helchteren, Wijchmaal, Neerpelt en Achel. In het kader van het Spartacusplan zou de Belgisch-Limburgse gouverneur Steve Stevaert de lijn willen heropenen.

!! ==> de info van Wikipedia is NIET CORRECT : in eerste instantie liep die lijn noordwaarts via Valkenswaard naar Eindhoven , daarna werd in een ruime boog tot Heeze de lijn aangepast.Het station Achel maakte deel uit van de lijn Mol > Weert!
 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Het Spartacusplan is een plan opgesteld door De Lijn en de NMBS onder impuls van de Limburgse gouverneur Steve Stevaert ter bevordering van het openbaar vervoer in Limburg. Het plan bestaat uit vier delen: een verbetering van de bestaande spoorverbindingen, een heropening van oude spoorverbindigen, aanleg van nieuwe spoorverbindingen en nieuwe snelbussen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spartacusplan

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/mobiliteitsbeleid/spartacusplan.pdf

Lightrail is een railvoertuig dat zich ergens tussen een trein en een tram in bevindt: sneller en zwaarder dan een tram, lichter en goedkoper dan een trein.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lightrail

Het light-railnet gaat grotendeels over oude spoorlijntjes die in het verleden aan het reizigersnet zijn onttrokken. Zo is een nieuwe railverbinding voorzien van Hasselt via het Limburgs Universitair Centrum en Lanaken naar Maastricht. Een tweede lijn takt ter hoogte van het LUC af richting Genk, Maasmechelen en Sittard. Een derde traject voert van Hasselt naar een nieuw aan te leggen knooppunt in het noorden van de provincie. Daar kunnen reizigers overstappen op treinen naar Lommel, Neerpelt en in de toekomst wellicht ook naar Weert en Eindhoven.


De Lijn voorziet de realisatie van het Spartacusplan voor de periode 2010-2014.
 

·
Registered
Joined
·
1,060 Posts
kort en bondig! Merci

Ik dacht dat het een echt net van trams enz waren doorheen de stad en verbindingswegen... Dat zou overbodig zijn denk ik.

Nu wel goed dat ze iets doen aan die vlottere verbindingen tussen Hasselt en de Nederlandse steden. Alsook de verbinding Hasselt stad en Universitaire Campus!

Maar die lightrails zijn niet over verhoogde (?) rails zoals ze in Rotterdam dacht ik aan het bouwen zijn? Is anders wel best futuristisch :)
 

·
New Brusseleir
Joined
·
2,067 Posts
Je hebt lightrail in alle vormen, maten en gewichten. Soms is lightrail gewoon een modieus woord voor tram, andere keren eerder voor buurttrein. En dan alles wat er tussen zit. Een van de oudste en meest succesvolle voorbeelden is in en rond Karlsruhe, waar de tram gewoon door de straten rijdt, tot hij op een bepaald moment op het gewone spoornet terechtkomt, en daar stevig gas geeft.
Doorgaans kenmerkt lightrail zich door de lichtere treinen, waardoor hij sneller kan optrekken dan een trein, en ook op minder stevige beddingen kan rijden zonder angst voor verzakkingen. Nieuwe lightraillijnen zijn dan ook goedkoper in aanleg dan gewone spoorlijnen, omdat het niet nodig is voor de treinen dat er een diepe fundering moet gestoken worden. Oude lijnen moeten dan weer niet helemaal opgekalefaterd worden vooraleer ze te kunnen gebruiken.
Bovenal is lightrail gewoon een modewoord, en gaat het meestal om een combinatie van de 'boerentram' van weleer en de sneltram, die ijlings over eigen bedding snelt, vaak ook minder haltes telt dan een gewone tram, en zo sneller gaat. Weinig nieuws, dus.
 
1 - 20 of 715 Posts
Top